BASINDAN YAZILAR
Binek Otomobil Gider Kısıtlamalarına İlişkin Hatırlatma - MuhasebeTR

Binek Otomobil Gider Kısıtlamalarına İlişkin Hatırlatma

Bilindiği üzere, 7194 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 40/1 ve 40/5 maddelerinde yapılan düzenlemeler ile, 01.01.2020 tarihinden itibaren Ticari kazanç ve serbest meslek kazancı elde eden gelir vergisi mükellefleri ile Kurumlar vergisi mükelleflerinin söz konusu kazançlarının tespitinde binek otomobillere yönelik indirilebilecek giderlerde önemli kısıtlamalar getirilmişti.

Buna göre faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere 01.01.2020 tarihinden itibaren;

  • Kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedelinin 5.500 Türk Lirasına kadarlık kısmı,
  • Kiralama yoluyla edinilen ve işte kullanılan binek otomobillere ilişkin giderlerin en fazla %70'i,
  • Defterlere kayıtlı olan ve işte kullanılan binek otomobillere ilişkin giderlerin en fazla %70'i,
  • Binek otomobillerinin iktisabına ilişkin ÖTV ve KDV toplamının en fazla (310 Seri No.lı Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2020 yılında uygulanmak üzere) 140.000 Türk Lirasına kadarlık kısmı,

Ticari ve serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınabilecek, aşan kısım ise ilgili dönem Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerinde Kanunen Kabul Edilmeyen Gider olarak beyan edilecektir.

KDV Kanunu’nun 30. maddesinin d fıkrası uyarınca Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen katma değer vergisi indirim konusu yapılamamaktadır. Bu çerçevede yukarıda bahsi geçen gider kısıtlaması kapsamında kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınan binek otomobil giderlerine ait KDV tutarlarının da ilgili dönem defter kayıtlarında indirilecek KDV ve KDV beyannamesinde indirilecek KDV olarak beyan edilmemesi gerekmektedir.

KDV iade süreçlerinde KDV yüklenim listelerinin yanı sıra iade dönemine ilişkin KDV indirim listeleri de Gelir İdaresi Başkanlığı sistemine yüklenmektedir. Mükelleflerin binek otomobillere ilişkin gider kısıtlaması düzenlemelerine uygun işlem yapmalarını, aksi halde bu hususun KDV iade/vergi inceleme süreçlerinde eleştiri konusu olabileceğini belirtmek isteriz.

Saygılarımızla,

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

(Kaynak: Denge Akademi | 30.04.2020)

GÜNDEM