BASINDAN YAZILAR
Covid-19 Sürecinde Gümrüklerdeki İş Yükünü Azaltacak Uygulama: Varış Öncesi Gümrükleme / Hakan Uçak - MuhasebeTR

Covid-19 Sürecinde Gümrüklerdeki İş Yükünü Azaltacak Uygulama: Varış Öncesi Gümrükleme / Hakan Uçak

Gümrük idarelerinin öncelikli gündem maddelerinin bir yandan COVID-19’a karşı tedbir alınması bir yandan da gümrük işlemlerinin hızlı bir şekilde tamamlanması olduğunu söyleyebiliriz.

Tedarik zincirinde aksaklık yaşamak istemeyen şirketler Varış Öncesi Gümrükleme uygulamasından istifade edebilirler. Uygulamadan istifade etmek isteyen şirketler için dikkate alınası gereken hususlar aşağıda sunulmuştur.

Varış Öncesi Gümrükleme Nedir?

Ülkemize ithal edilecek eşyaların gümrük işlemlerinin, eşya daha ülkemize gelmeden önce tamamlanmasına varış öncesi gümrükleme denir. 23 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 1 Seri No.lu Varış Öncesi Gümrükleme Tebliği ile bu uygulama hayata geçirildi.

Kimler Varış Öncesi Gümrüklemeden İstifade Edebilir?

Varış öncesi gümrükleme uygulamasından 1 Seri No.lu Varış Öncesi Gümrükleme Tebliğinde belirtilen şartlara sahip ve Bakanlıkça yetkilendirilmiş şirketler istifade edebiliyor.

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü sahibi şirketler ise varış öncesi gümrüklemeden herhangi bir izne gerek kalmaksızın doğrudan istifade edebiliyorlar. 

Varış Öncesi Gümrükleme Hangi Eşyalar İçin Uygulanıyor?

Varış Öncesi Gümrükleme Ticaret Bakanlığı’nca belirlenen ve denizyolu konteyner taşımacılığı ile Türkiye Gümrük Bölgesine gelen eşyalar için uygulanmakta, kara veya hava yoluyla yapılan taşımalardaki eşyalar için uygulanmamaktadır.

Varış Öncesi Gümrüklemede İthalat Nasıl Yapılır?

Varış öncesi gümrükleme kapsamında ithalata ilişkin gümrük beyannamesi verilebilmesi için tescil edilmiş statüde bir özet beyanın bulunması yeterlidir. Nakliyeci şirket tarafından özet beyanın verilmesinin akabinde varış bildirimi onayına kadar geçen sürede gümrük beyannamesinin verilmesi mümkün olup, ilgili gümrük beyannamesi kapsamında eşyanın fiziki muayenesi yapılmayacak ve vergiler ödenerek gümrük işlemleri tamamlanacaktır.

Sorumlu Vergicilik Bakışıyla…

Varış öncesi gümrükleme uygulaması hem kamu kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılması, hem de dış ticaret maliyetlerinin azaltılması noktasında önemli fırsatlar sunmakta.

Covid19 süresince varış öncesi gümrükleme kapsamının, kara ve hava yoluyla gelecek eşyaları da kapsayacak şekilde genişletilmesi durumunda, ithal edilecek eşyaların gümrük işlemleri eşyalar daha ülkemize gelmeden tamamlanabilecek ve böylelikle muhatap olunan gümrük işlemlerinin daha az insan kaynağı ile daha etkin bir şekilde değerlendirilmektedir.

(Kaynak: KPMG Vergi | 27.04.2020)

GÜNDEM