BASINDAN YAZILAR
Firmalar Mücbir Sebep Kapsamda Olup Olmadıklarını GİB Sitesinden Öğrenebiliyorlar - MuhasebeTR

Firmalar Mücbir Sebep Kapsamda Olup Olmadıklarını GİB Sitesinden Öğrenebiliyorlar

Sirküler No: 2928

Vergi Usul Kanunu (518 Sıra No’lu) Genel Tebliğ ile Koronavirüs (COVID-19) salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirler nedeniyle, ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan veya salgından doğrudan etkilenen ya da İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükellefler itibarıyla 01 Nisan 2020 ila 30 Haziran 2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğunun kabul edilmesi uygun bulunmuştur. 

Mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen bu mükelleflerle ilgili olarak vergi ödevlerinin belirtilen süreleri kapsayan Mart, Nisan Mayıs/2020 dönemlerine ait Muhtasar Beyannameler (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dâhil) ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin tahakkuk ve ödemeleri ile Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve Elektronik Defter Berat yüklenme sürelerinin ertelenmesi uygun bulunmuştur.

Bu nedenle Gelir İdaresi Başkanlığı, İnteraktif Vergi Dairesi sitesinde mücbir sebep halinden faydalanılmak üzere, tüm mükelleflerin vergi dairesinde kayıtlı bulunun ana faaliyet kodunu (Nace kodu) öğrenmek üzere kullanıma açmış bulunmaktadır.

Mükelleflerimizin GİB sitesinden şifreleri ile giriş yaparak faaliyet kodu öğrenmek suretiyle mücbir sebep halinde olan mükellef grupları içerisinde yer alıp almadıkları bilgisini alabileceklerini hatırlatmak isteriz. (Tablo görüntüsü aşağıdaki gibidir.)

Ayrıca fiilen iştigal ettiği faaliyet ile sistemde kayıtlı faaliyet kodu farklılığı bulunması halinde buna ilişkin belgelerin ilgili vergi dairesine sunulmak suretiyle düzetilmesinin sağlanarak mücbir sebep halinden faydalanabileceklerdir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

(Kaynak: Saymmas | 01.04.2020)

GÜNDEM