BASINDAN YAZILAR
2020 Yılında Asgari Ücret Desteğinden Kimler Hangi Şartlar Altında Yararlanacak - MuhasebeTR

2020 Yılında Asgari Ücret Desteğinden Kimler Hangi Şartlar Altında Yararlanacak

26/3/2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 5226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 2020 yılında yararlanılacak asgari ücret desteklerinin tutarları ve şartları belli oldu.

5510 sayılı Kanunun geçici 80. maddesinde yapılan düzenleme ile sigortalı çalıştıran işverenlere 2016 ila 2019 yıllarında verilmiş olan asgari ücret desteğinin, bazı şartlar dahilinde 2020 yılında da verilmesine imkan sağlanmıştır.

2020 yılında verilecek asgari ücret desteği ile 2019 yılında verilmiş olan asgari ücreti desteği karşılaştırıldığında, en göze çarpan değişikliğin, 2019 yılında verilen asgari ücret desteğinde 2018 yılında uzun vadeli sigorta kapsamında çalıştırılmış sigortalı sayısının ortalamasının 500’ün altında veya üstünde sigortalı çalıştıran işverenler için farklı tutarlarda destek verilmiş iken,  2020 yılı için verilecek asgari ücret desteğinde 500’ün üzerinde veya altında sigortalı istihdam eden işverenler için herhangi bir ayırım gidilmeksizin, desteğin kapsama giren sigortalıların prim gün sayısının 2,50 TL üzerinden verilmesi yönünde olduğu görülmektedir.

Asgari Ücret Desteğinden Yararlanma Şartları Nelerdir?

2020 yılı içinde asgari ücret desteğinden yararlanma şartları, 2019 yılında uzun vadeli sigorta koluna tabi sigortalı çalıştırılıp çalıştırılmadığına göre değişmektedir.

2019 yılında uzun vadeli sigorta koluna tabi sigortalı çalıştırmış işverenlerin 2020 yılında asgari ücret desteğinden yararlanabilmeleri için:

1- 2020 yılının her bir ayı için ayrı ayrı olmak üzere uzun vadeli sigorta kollarından bildirilen sigortalı sayısının, 2019 yılı Ocak ila Kasım ayları içinde uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki sigortalı sayısının altında olmaması gerekiyor.

Örneğin; 2019 yılında;

2019/Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarında: 10

2019/Mayıs, Haziran ayında: 11

2019/Temmuz, Ağustos ve Eylül ayında: 7

2019/Ekim ayında: 8

2019/Kasım ve Aralık ayında: 10

Sigortalının, uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak bildirildiği düşünüldüğünde, uzun vadeye tabi en az sigortalı bildiriminde bulunulan aydaki sigortalı sayısı 7 olacağından, 2020 yılında uzun vadeli sigorta kapsamında;

-7 veya üzerinde sigortalı bildiriminde bulunulan aylarda asgari ücret desteğinden yararlanılacak,

-6 veya altında sigortalı bildiriminde bulunulan aylarda asgari ücret desteğinden yararlanılamayacaktır.

Yukarıdaki örnekteki işveren tarafından 2020 yılında uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak;

2020/Ocak ayında:8

2020/Şubat ayında: 6

2020//Mart ayında 7

sigortalı çalıştırıldığı düşünüldüğünde, 2020/Ocak ve Mart ayında çalışan sigortalılardan dolayı asgari ücret desteğinden yararlanılabilecek, Şubat ayında çalışan sigortalılardan dolayı ise  yararlanılamayacaktır.

2-Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde verilmesi

3- 2020/Ocak ila Aralık ayları arasında kayıt dışı sigortalı çalıştırıldığı veya prime esas kazancın eksik bildirildiği yönünde bir tespitin yapılmamış olması

Gerekiyor.

2018 yılında uzun vadeli sigorta koluna tabi sigortalı çalıştırmamış işverenlerin 2019 yılında asgari ücret desteğinden yararlanabilmeleri için:

1-Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde verilmesi

2- Ödeme vadesi geçmiş prim ve idari para cezası borcunun bulunmaması

3-Cari aylara ilişkin sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi

4-2019/Ocak ila Aralık ayları arasında kayıt dışı sigortalı çalıştırıldığı veya prime esas kazancın eksik bildirildiği yönünde bir tespitin yapılmamış olması

Gerekiyor.

Yararlanılacak günlük asgari ücret destek tutarı ne kadar?

2020 yılında yararlanılacak aylık asgari ücret desteği;

Çalıştırılan sigortalı sayısının 500 ün altında veya üstünde olduğu üzerinde durulmaksızın, Asgari ücret desteğine esas gün sayısı X 2,50 TL formulü vasıtasıyla hesaplanacaktır.

Asgari Ücret Desteğine Esas Gün Sayısı Nasıl Hesaplanacak?

İşverenlere verilecek olan asgari ücret desteğine esas gün sayısı 2019 yılında uzun vadeli sigorta koluna tabi sigortalı çalıştıranlar için ayrı, çalıştırmayanlar için ayrı şekilde hesaplanmaktadır.

2019 yılında uzun vadeli sigorta koluna tabi sigortalı çalıştırmış işverenlerin 2020 yılında yararlanacakları asgari ücret desteğine esas gün sayısının hesaplanması

2020 yılının her bir ayında yararlanılacak asgari ücret desteğine esas gün sayısı, 2019 yılının aynı ayında uzun vadeli sigorta kolundan bildirim yapılmış ve prime esas kazancı 128 TL ve altında olan sigortalıların prim gün sayısı aşılmamak kaydıyla, 2020 yılında uzun vadeli sigorta koluna tabi bildirilen sigortalıların prim gün sayısı dikkate alınarak hesaplanacaktır.

Örneğin, 2019 yılı Ocak ila Kasım ayları içinde uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki sigortalı sayısı 18 olan bir işyerinde, 2019 ve 2020 yılının Ocak, Şubat ve Mart aylarındaki uzun vadeli sigorta koluna tabi bildirimlerin aşağıdaki gibi olduğu düşünüldüğünde;

-2019/Ocak ayında uzun vadeli sigorta koluna tabi günlük SPEK’i 128,00 TL’nin altındaki sigortalıların prim gün sayısı : 515 gün                                                

2020/Ocak ayında uzun vadeli sigorta koluna tabi çalışan sigortalıların sayısı: 19, prim gün sayısı : 530 gün  olduğu düşünüldüğünde 2019/Ocak ayındaki asgari ücret desteğine esas gün sayısı 515 gün olacaktır.

Yararlanılacak destek tutarı ise 515 gün * 2,50 TL = 1.287,50 TL olacaktır.

-2019/Şubat ayında uzun vadeli sigorta koluna tabi günlük SPEK’i 128,00 TL’nin  altındaki sigortalıların prim gün sayısı : 490 gün                                               

2020/Şubat ayında uzun vadeli sigortaya tabi çalışan sigortalıların sayısı: 17, prim gün sayısı : 495 gün  olduğu düşünüldüğünde, 2020/Şubat ayında uzun vadeli sigorta koluna tabi çalışan sayısı 2019 yılı Ocak ila Kasım ayları içinde uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki sigortalı sayısından az olduğundan 2020/Şubat ayında asgari ücret desteğinden yararlanılamayacaktır.

-2019/Mart ayında uzun vadeli sigorta koluna tabi günlük SPEK’i 128,00 TL’ nin  altındaki sigortalıların prim gün sayısı : 485 gün                                               

2020/Mart ayında uzun vadeli sigorta koluna tabi sigortalıların sayısı: 18, prim gün sayısı : 516 gün  olduğu düşünüldüğünde, 2020/Ocak ayındaki asgari ücret desteğine esas gün sayısı 485 gün olacaktır.

Yararlanılacak destek tutarı ise 485 gün * 2,50 TL = 1.212,50 TL olacaktır.

2019 yılının bazı aylarında uzun vadeli sigorta koluna tabi bildirim yapılmış olmasına rağmen bazı aylarında uzun vadeli sigorta koluna tabi bildirim yapılmamış olması durumunda, 2020 yılında bildirim yapılmış takip eden ilk aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesindeki veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesindeki bildirimler esas alınır.

 Örneğin, 2019/Ocak ila Mayıs ayları arasında sigortalı çalıştırmayıp 2019/Haziran ayında günlük SPEK’i 128,00 TL’nin altındaki sigortalıların prim gün sayısı: 320 gün ve 2019 yılı Haziran ila Kasım ayları içinde uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yaptığı aydaki sigortalı sayısı 10 olan bir işyerinde,   

2019/Ocak ayında uzun vadeli sigortaya tabi sigortalıların sayısı: 13, prim gün sayısı : 358 gün  olduğu düşünüldüğünde, yararlanılacak destek tutarı  320 gün * 2,50  TL = 800,00 TL olacaktır.

2020/Şubat ayında uzun vadeli sigortaya tabi çalışan sigortalıların sayısı: 9, prim gün sayısı : 265 gün  olduğu düşünüldüğünde, 2020/Şubat ayında uzun vadeli sigorta koluna tabi çalışan sayısı 2019 yılı Haziran ila Kasım ayları içinde uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki sigortalı sayısından az olduğundan 2020/Şubat ayında asgari ücret desteğinden yararlanılamayacaktır.

2019/Mart ayında uzun vadeli sigortaya tabi çalışan sigortalıların sayısı: 10, prim gün sayısı : 310 gün  olduğu düşünüldüğünde, yararlanılacak destek tutarı  310 gün* 2,50 TL= 775,00 TL olacaktır.

Linyit ve taşkömürü çıkartılan işyerlerinde 2020 yılının her bir ayında yararlanılacak asgari ücret desteği; 2019 yılının aynı ayında yer altında çalışan (4, 5, 35, 36 ve 55 nolu belge türleri ile bildirilen) sigortalılardan prime esas kazancı 341,00 TL ve altında olan sigortalıların prim gün sayısına % 50 ilave edilerek bulunan gün sayısı ile yer üstünde uzun vadeli sigorta koluna tabi çalışan ve prime esas kazancı 128,00 TL nin altındaki sigortalıların gün sayılarının toplamı aşılmamak kaydıyla, 2020 yılının aynı ayında uzun vadeli sigorta koluna tabi bildirilen sigortalıların prim gün sayısı dikkate alınarak hesaplanacaktır.

Örneğin, taşkömürü çıkartılan ve 2019 yılı Ocak ila Kasım ayları içinde uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki sigortalı sayısı 60 olan bir işyerinde, 2019/Ocak ayında 1 nolu ile belge türü ile bildirilen ve günlük SPEK’i 128,00 TL nin altında olan  sigortalıların prim gün sayısı : 87  gün;  35 nolu ile belge türü ile bildirilen (yer altında çalışan) ve  günlük SPEK’i 341,00 TL nin altında olan sigortalıların prim gün sayısı : 1.680  gün olduğu düşünüldüğünde,

 2020/Ocak ayında uzun vadeli sigortaya tabi çalışan sigortalı sayısı 60 veya üzerinde olması kaydıyla, asgari ücret desteğinden;

1.680 * 50 / 100 = 840

840 + 1.680 = 2.520

2.520 + 87 = 2.607 gün aşılmamak kaydıyla yararlanılabilecektir.

Bu durumda, 2020/Ocak ayında uzun vadeli sigorta koluna tabi 68 sigortalı çalıştırıldığı, ayrıca 2020/Ocak ayında 1 nolu ile belge türü ile bildirilen ve günlük SPEK’i 128,00 TL nin altında olan  sigortalıların prim gün sayısı: 82  gün;  35 nolu ile belge türü ile bildirilen (yer altında çalışan) ve  günlük SPEK’i 341,00 TL nin altında olan sigortalıların prim gün sayısı : 1.915  gün olduğu düşünüldüğünde 

82 + 1.915 = 1.997 gün, 2.607 günü aşmadığından yararlanılacak asgari ücret desteği;

1.997,00 * 2,50 = 4.992,50 TL olacaktır.

Yukarıdaki örnekte 2020/Ocak ayında, 1 nolu ile belge türü ile bildirilen ve günlük SPEK’i 128,00 TL nin altında olan  sigortalıların prim gün sayısı : 105  gün;  35 nolu ile belge türü ile bildirilen (yer altında çalışan) ve  günlük SPEK’i 341,00 TL nin altında olan sigortalıların prim gün sayısı : 2.717  gün olduğu düşünüldüğünde

105 + 2.717 = 2.822 gün, 2.607 günü aştığından yararlanılacak asgari ücret desteği;

2.607,00 ­* 2,50  = 6.517,50 TL olacaktır.

Toplu iş sözleşmesi hükümlerinin uygulandığı işyerlerinde 2020 yılının her bir ayında yararlanılacak asgari ücret desteğine esas gün sayısı, 2019 yılının aynı ayında uzun vadeli sigorta kolundan bildirimi yapılmış ve prime esas kazancı 256,00 TL’nin altında olan sigortalıların prim gün sayısı  aşılmamak üzere hesaplanacaktır.

Örneğin, 2019 yılı Ocak ila Kasım ayları içinde uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki sigortalı sayısı 40 olan ve toplu iş sözleşmesi hükümlerinin uygulandığı bir işyerinde, 2019 ve 2020 yılının Ocak Şubat ve Mart aylarında uzun vadeli sigorta koluna tabi bildirimlerin aşağıdaki gibi olduğu düşünüldüğünde;

-2019/Ocak ayında günlük SPEK’i  256,00 TL nin altındaki sigortalıların prim gün sayısı : 1.215 gün                                               

2020/Ocak ayında uzun vadeli sigortaya tabi sigortalıların sayısı: 42, prim gün sayısı : 1.250 gün  olduğu düşünüldüğünde 2020/Ocak ayındaki asgari ücret desteğine esas gün sayısı 1.215 gün olacaktır.

Yararlanılacak destek tutarı ise 1.215  gün * 2,50 TL = 3.037,50 TL olacaktır.

-2019/Şubat ayında günlük SPEK’i 256,00 TL’nin  altındaki sigortalıların prim gün sayısı : 1.150 gün                                                

2020/Şubat ayında uzun vadeli sigortaya tabi sigortalıların sayısı: 39, prim gün sayısı : 1.162 gün  olduğu düşünüldüğünde, 2020/Şubat ayında uzun vadeli sigorta koluna tabi çalışan sayısı 2019 yılı Ocak ila Kasım ayları içinde uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yaptıkları aydaki sigortalı sayısından az olduğundan 2020/Şubat ayında asgari ücret desteğinden yararlanılamayacaktır.

-2019/Mart ayında günlük SPEK’i 256 ,00 TL’nin altındaki sigortalıların prim gün sayısı : 1.230 gün                                               

2020/Mart ayında uzun vadeli sigortaya tabi sigortalıların sayısı: 43, prim gün sayısı: 1.286  gün  olduğu düşünüldüğünde, 2020/Ocak ayındaki asgari ücret desteğine esas gün sayısı 1.230 gün olacaktır.

Yararlanılacak destek tutarı ise 1.230  gün * 2,50 TL = 3.075,00 TL olacaktır.

2020 yılında uzun vadeli sigorta koluna tabi sigortalı çalıştırmamış işverenlerin 2019 yılında yararlanacakları asgari ücret desteğine esas gün sayısının hesaplanması

Gerek ilk defa 2020 yılında sigortalı çalıştırmaya başlayacak, gerekse ilk defa 2020 yılından önce sigortalı çalıştırmaya başlamış olmasına rağmen 2019 yılında uzun vadeli sigorta koluna tabi sigortalı çalıştırmamış işverenler, 2020 yılında uzun vadeli sigorta kollarına tabi bildirdikleri sigortalıların prim gün sayılarının tamamı üzerinden asgari ücret desteğinden yararlanacaklardır.

Örneğin 2019 yılında uzun vadeli sigorta koluna tabi bildirimi olmayan bir işveren tarafından, 2020/Ocak ayında uzun vadeli sigorta koluna tabi bildirdiği sigortalıların sayısının 28, prim gün sayısının 621 gün olduğu düşünüldüğünde,

Yararlanılacak asgari ücret desteği 621 gün * 2,50 TL = 1.552,50 TL olacaktır.

(Kaynak: Gülbenk Müşavirlik | 27.03.2020)

GÜNDEM