BASINDAN YAZILAR
Cenaze Ödeneği Kime Ödenir? / Sezgin Özcan - MuhasebeTR

Cenaze Ödeneği Kime Ödenir? / Sezgin Özcan

Cenaze ödeneği kime ödenir?

Cenaze ödeneği, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 37. maddesine göre;

– İş kazası veya meslek hastalığı sonucu,

– Sürekli iş göremezlik geliri, malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık (emekli) aylığı almakta iken,

– Kendisi için en az 360 gün uzun vadeli sigorta kolları (malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası) primi bildirilmiş iken, ölen 4/a (SSK), 4/b (Bağ-Kur) ve ilk defa Ekim 2008'den sonra 4/c kapsamında sigortalı olan sigortalıların hak sahiplerine veriliyor.

4/c kapsamında sigortalı olarak çalışmakta iken ölenlerin hak sahiplerine ilgili mevzuat gereği ölüm yardımı hariç cenaze gideri, cenaze nakil gideri ödeneği veya bu mahiyette bir ödeme yapılmaması halinde cenaze ödeneği veriliyor, ödeme yapılmış ise SGK tarafından cenaze ödeneği verilmiyor.

Cenaze ödeneği tutarı her yıl, bir önceki yıl için TÜİK tarafından açıklanan TÜFE değişim oranında artırılarak belirlenmekte olup, 2019 yılında 716 TL olan cenaze ödeneği tutarı 2020 yılı için 801 TL olarak belirlenmiştir.

★★★

Vefat eden kişinin ardında kalanlara cenaze masraflarının karşılanması amacıyla verilen cenaze ödeneği, sigortalının sırasıyla eşine, yoksa çocuklarına, o da yoksa ana babasına, o da yoksa kardeşlerine veriliyor.

Cenaze ödeneğinin eş dışında çocuklara, ana babaya veya kardeşlere ödenmesinde, bunlardan herhangi birinin SGK'ya başvuruları yeterli kabul edilerek, çocuklarına, çocuklarının olmaması halinde ana/babasına, bunlar da olmaması halinde kardeşlerine eşit olarak paylaştırılarak ödeniyor.

Ödeneğin sayılan kişilere ödenememesi halinde cenazenin bu kişiler dışında gerçek veya tüzel kişiler tarafından kaldırıldığının belgelenmesi durumunda, cenaze ödeneği tutarını geçmemek üzere belgelere dayanan tutar, masrafı yapan gerçek veya tüzel kişilere ödeniyor.

★★★

Cenaze ödeneğinin sayılan kişilere ödenememesi ve cenazenin bu kişiler dışında kişiler tarafından kaldırılması durumunda, belgeye dayalı masrafların masrafı yapan kişiye ödeneceği belirtilmiş olmakla birlikte, sayılan kişilerin varlığına rağmen, cenazenin bu kişiler dışında biri tarafından kaldırılması durumunda ödemenin kime yapılacağı konusunda duraksama yaşanıyor.

Zira bir tarafta yasayla belirlenmiş olan ödemenin yapılacağı kişiler, diğer tarafta cenazeyi kaldıran ve masrafların kendisi tarafından karşılandığını belgeleyen üçüncü kişi var.

Örneğin, ölen kişinin eşi yok, ancak çocukları var. Cenaze ise başka bir yakını tarafından kaldırılmış, cenaze masraflarını yakını karşılamış.

Bu durumda ödeme kime yapılacak?

Cenazenin sayılan kişiler dışında birisi tarafından kaldırılması halinde, bu kişinin yasada sayılan kişilerin önüne geçeceğine ve buna göre de ödemenin çocuklara değil, cenazeyi kaldırana yapılacağına ilişkin bir açıklama bulunmuyor.

Cenaze ödeneği, cenaze masraflarını karşılamak üzere yapılan bir ödeme olduğuna göre, bu masrafa fiilen katlanan birisi varsa ödemenin de masrafa katlanan kişiye, yani örnekteki cenazeyi kaldıran ölen kişinin yakınına yapılması gerektiğini değerlendiriyorum.

(Kaynak: Sözcü Gazetesi | 17.03.2020)

GÜNDEM