BASINDAN YAZILAR
Askerlik Yapmakta Olanlar SGK’dan İstirahat Parası Alabilir Mi? / İsa Karakaş - MuhasebeTR

Askerlik Yapmakta Olanlar SGK’dan İstirahat Parası Alabilir Mi? / İsa Karakaş

SGK uygulamasında kısa vadeli sigorta kolları kapsamında hastalık, iş kazası, meslek hastalığı ve analık sigortaları yer almaktadır. Bu hâllerde rapor alan işçilere belirli şartlarla istirahat parası (iş göremezlik ödeneği) ödenmektedir.

4/1-a (SSK) kapsamda bir işverene bağlı olarak çalışmakta olan sigortalıların hastalanmaları hâlinde SGK tarafından yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması şartıyla sigortalıya ortaya çıkan iş göremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere her gün için rapor parası verilmektedir. İş kazası geçirmeleri veya meslek hastalığına tutulmaları hâlinde ise iş göremezliğin her günü için rapor parası verilmektedir. Askerliğini yapmakta olan SSK’lılar bu esnada istirahat raporu almaları hâlinde SGK’nın iş göremezlik ödeneği ödeyip ödemeyeceği sualini yöneltmektedir. Bu yazımızda Mehmetçiğimizin bu suali aşağıda cevaplanmıştır.

Askerlik yapmakta olanların durumu

SGK Kanunu’nda "Sigortalı Sayılmayanlar" başlıklı maddesinde, "Bu kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları hükümlerinin uygulanmasında; Askerlik hizmetlerini er ve erbaş olarak yapmakta olanlar ile yedek subay ve yedek astsubay okulu öğrencileri, sigortalı sayılmayacağı açık bir şekilde hükme bağlanmıştır.

Bu bağlamda askerlik süresi içinde alınan istirahat raporu, askerlikte geçen sürelerde sigortalılık niteliği sona erdiğinden ve askerlik görevinin ifa edilmesinden dolayı istirahat durumu söz konusu olamayacağından bu süre içinde başlayan istirahat raporlarına ödeme yapılmamaktadır.

Ancak askerlik görevinden önce başlayan istirahat raporu varsa, bu raporlar için askerliğin başlama tarihinden bir gün öncesine kadar olan süre için diğer müstahaklık şartlarını sağlaması ve çalışmadığına dair bildirimin yapılması hâlinde ödeme yapılması mümkün bulunmaktadır.

 

BAŞIN DÜŞERSE DARA İSA KARAKAŞ’I ARA

İsa Bey, ben %67 heyet raporu ile 3.900 günle 2015 yılında SSK’dan emekli oldum. 1 ay önce SGK yeni sevk kâğıdını elimize tutuşturarak beni tam teşeküllü devlet hastanesine heyete gönderdi. Fakat %67 olan ve süreklilik arz eden raporum devletin yeni çıkardığı heyet puanlarına göre düşük gelirse ne yapmam gerekir? Emekliliğim kesilir mi ikincisi hâlâ ilaç kullanıyor ve aynı hastalığım mevcut, vergi indiriminden de yararlanıyorum ne yapmam gerek. Lütfen bir cevap yazın zor durumdayım. Ruhi AKSOY

Ruhi Bey, engelliliği nedeniyle vergi indiriminden yararlanması dolayısıyla yaşlılık aylığına hak kazanarak emeklilik aylığı alanlar, SGK tarafından kontrol muayenesine tabi tutulabilmektedir. Bu nedenle SGK’nın kontrol muayenesi çağrısına uymak zorunlu. Aksi takdirde engellilik maaşı kesilebilmektedir. Keza engellilik aylığı yaşlılık aylığı gibi daimî değildir. Engellilik durumu devam ettiği sürece alınabilmektedir.

Kontrol muayenesi nedeniyle sevk edildikleri hastanelerden temin edilen sağlık kurulu raporlarında engellilik oranı; %40’ın altında belirlenenler ile %40’ın üstünde belirlenmiş olmakla birlikte, engellilik derecesi tahsis talep tarihi itibarıyla aylığa hak kazanma şartına esas engellilik derecesinin altına düşenlerin raporları Merkez Sağlık Kuruluna gönderilmektedir. Bu kurul tarafından belirlenecek dereceye göre aylık bağlama işlemleri sonuçlandırılmaktadır. Bu bağlamda sizin de bu işlemlerin sonucunu beklemeniz gerekmektedir. Size yapılan tebligatta maaşınızın kesilmesi hâlinde önce SGK’ya itiraz, akabinde ise mahkeme yoluna başvurabilirsiniz.

Bir konu hakkında bilgi edinmek istiyorum. Çalışan, çalışmayan anneler için annelere 100 avro ödeme! Başvuru ekranı e-Devlet'te açıldı. e-Devlet üzerinden yapılacak başvurularda 650 TL ev hanımı olan annelere ödenecek. Bu haber doğru mu? Saray ARSLAN

Saray Hanım, bahsettiğiniz uygulama tüm anneleri kapsamıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Avrupa Birliği Delegasyonu, 0-60 aylık arasındaki çocuklarını bakanlıklara bağlı kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine gönderen sigortalı çalışan 10 bin 250 kadına her ay 100 avro mali destek sağlanması öngörülmektedir. Proje kapsamında sadece Ankara, Antalya, Bursa, Elâzığ, İstanbul, İzmir ve Malatya'da bulunan anneler başvurabilmektedir.

Benim sorum eşim ile ilgili. Eşim 01.01.1971 doğumlu. 2012 yılından 120 gün sigorta primi var ve şu anda herhangi bir işte çalışmıyor. 1995 ve 2000 doğumlu 2 çocuk annesi. Ev hanımı. Kasım 2015'te açık kalp kapağı ameliyatı oldu. Eşimin malulen emekliliği söz konusu olabilir mi? Böyle bir ihtimal varsa şartları nelerdir? Davut ÖNCÜ

Davut Bey, malulen emeklilik için eşinizin en az on yıldan beri sigortalı olması ve toplam olarak 1.800 gün uzun vadeli sigorta kolları primi ödemesi gerekmektedir. Eşiniz bu şartlara haiz olmadığından malulen emekli olma ihtimali bulunmamaktadır. Çocuklar, eşinizin sigortalılık başlangıcından önce doğmuş olduğundan doğum borçlanması yapma olanağınız da bulunmamaktadır.

“Kişiler başaklara benzerler, içleri boşken başları havadadır, doldukça eğilirler.”                          

Aristoteles

(Kaynak: Türkiye Gazetesi | 26.02.2020)

GÜNDEM