BASINDAN YAZILAR
İşçinin Çalışma Koşulları / Ali Şerbetçi - MuhasebeTR

İşçinin Çalışma Koşulları / Ali Şerbetçi

Çalışma koşularımda değişiklik yapılmak isteniyor. İşverenin buna hakkı var mıdır? Bu durumda benim ne gibi haklarım var? Saadet G./Sinop
İşveren çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir. İşyeri uygulamaları ile oluşan iş şartı, işverence işçi aleyhine değiştirilemez. İş Kanunu'nun 22.
Maddesi uyarınca, yazılı şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından 6 işgünü içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz. İşçi değişiklik önerisini bu süre içinde kabul etmezse, işveren değişikliğin geçerli nedene dayandığını veya fesih için başka bir geçerli nedenin bulunduğunu yazılı olarak açıklamak ve bildirim süresine uymak suretiyle sözleşmeyi feshedebilir. İşçi bu durumda İş Kanunu'nun 17. ve 21. Madde hükümlerine göre dava açabilir.

 Fazla mesai yaptırılıyoruz ancak buna ilişkin ücretlerimiz ödenmiyor, ne yapabiliriz?
Yener Ş./Ardahan
İş Kanunu'nun 41. Maddesi uyarınca fazla çalışma, kanunda yazılı koşullar çerçevesinde haftalık 45 saati aşan çalışmalardır. Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret, normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde 50 yükseltilmesi suretiyle ödenir. Fazla mesai için işçinin onayı alınması gerekir. Fazla çalışma ücretleri ödenmeyen işçi, işverenine bildirim yapmaksızın işi bırakma ve tazminatını alma hakkına sahiptir. Fakat iş sözleşmesinin feshinde, noter kanalıyla ihtarname çekmek daha sağlıklı olacaktır.
Böylelikle dava sürecinde işverenin savunmaları bertaraf edilebilecektir.
Bu nedenle, fazla çalışma ücretleri ödenmeyen işçi, noter kanalıyla iş sözleşmesini feshettiğini işverenine bildirmelidir.

Ne zaman emekli olurum?
 23.02.1974 doğumluyum, sigorta giriş tarihim 01.11.1998, 3502 günüm var. 18 ay askerliği borçlanırsam, ne zaman emekli olurum? 5...285508 Nolu SMS 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. Askerliği borçlanıp öderseniz 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabi olursunuz.
Bu durumda askerliği borçlanıp 1783 gün daha prim ödeyip 5825 günü tamamlayarak 23.02.2030'da emekli olabilirsiniz.

 02.08.1988 girişim, 3730 primim var. 29.10.1963 doğum tarihim. 3600 prim günden emekli olabilir miyim?
5...134238 Nolu SMS
3600 günden emeklilik için 60 yaşınızın dolacağı 29.10.2023'ü beklemelisiniz. Çünkü yaştan emeklilikte 60 yaşa tabisiniz. Ancak askerliği borçlanıp 1105 gün prim ödeyerek 5375 günü tamamlayıp 3 yıl önce emekli olabilirsiniz..

(Kaynak: Takvim Gazetesi | 12.02.2020)

GÜNDEM