BASINDAN YAZILAR
Borçlanarak Emekli Olmanız Mümkün / Sezgin Özcan - MuhasebeTR

Borçlanarak Emekli Olmanız Mümkün / Sezgin Özcan

1988 yılında Sağlık Bakanlığı mecburi hizmet atamasıyla Gaziantep'te doktor olarak çalışmaya baş­ladım. Bir yıl çalış­tıktan sonra askerlik yaptım ve tekrar göre­ve döndüm. 1992 yılında istifa ettim. 1992'den beri Güney Afrika'da çalışıyorum. Borçlanarak emeklilik hakkım var mı? Eğer varsa ne yapmam ge­rekiyor? Veysel Karan

Yurtdışındaki çalışma sürelerinizi borçlanarak 5400 prim günü ve 58 yaş şartlarıy­la 4/b (Bağ- Kur) statü­sünden emekli olmaya hak kazanmanız mümkün. Borçlanaca­ğınız her bir gün için borçlanma başvuru tarihindeki günlük asgari ücret ila günlük asgari ücretin 7,5 katı arasında kalmak koşuluyla belirle­yeceğiniz kazanç tuta­rının yüzde 45'i kadar prim ödersiniz. Emeklilik şartlarını sağladıktan sonra aylığınızın bağlan­ması için yurtdışındaki çalışmanızın sona ermiş olması gerekir. Çalışmanız devam ettiği sürece emekli aylığınız bağlanmaz.

İkramiyeniz aylık bağlandığı tarihteki katsayılara göre hesaplanır

2019 yılında me­muriyetteki 25 yıllık hizmet süremi doldur­dum ve istifa ettim. 2025 yılında yaşı dol­durarak emekli maaşı ve emekli ikra­miyesi alaca­ğım. Memurlar için emekli ikramiye­si tutarı malum, her hizmet yılı için yaklaşık 1 maaş kadardır. Demek oluyor ki ben yaklaşık 25 maaş tutarım kadar emekli ikramiyesi alabilece­ğim. Sorum şu; Emek­li Sandığı'ndan 2025 yılında alacağım ik­ramiye tutarım 2019 yılındaki 25 maaş rakamlarına göre mi yoksa 2025 yılında­ki güncel 25 maaş rakam­larına göre mi ödenir? Bülent Tunçbilek

Emekli ikramiyeniz, görevden ayrıldığınız tarihteki emekli kesene­ğine esas aylık tutarınız üzerinden ve emekli aylığınızın başlangıç tari­hindeki katsayılar dikkate alınarak ödenir. Diğer bir deyişle, emekli ikramiye­nizin hesabında, görev­den ayrıldığınız tarihteki (2019 yılındaki) derece/ kademe ve ek gösterge­niz ile emekli aylığınızın bağlanacağı tarihteki (2025 yılındaki) memur maaş katsayıları dikkate alınacak.

(Kaynak: Sözcü Gazetesi | 08.02.2020)

GÜNDEM