BASINDAN YAZILAR
Sendikacıların Sosyal Güvenliğinin Püf Noktaları / İsa Karakaş - MuhasebeTR

Sendikacıların Sosyal Güvenliğinin Püf Noktaları / İsa Karakaş

Sendikalar, demokrasinin gelişmesi ve olgunlaşmasında büyük öneme sahip bulunmaktadır. Ülkemizde sendikal istatistiklere bakıldığında sendikal örgütlenmenin maalesef çok düşük seviyelerde seyrettiği görülmektedir. Sendikal faaliyette bulunan sendika yöneticilerinin sosyal güvenliği ise diğer çalışanlara göre farklılıklar göstermektedir. Bu yazımızda sendika ve konfederasyon ile sendika şubelerinin başkanlıkları ve yönetim kurullarına seçilenlerin sosyal güvenliklerinde özellik arz eden hususlar irdelenmiştir.

İŞÇİ SENDİKALARININ YÖNETİCİLERİ

İşçi sendikaları ve konfederasyonları ile sendika şubelerinin başkanlıkları ve yönetim kurullarına seçilenler 2008 yılı Ekim ayı başı itibarıyla 4/1-a kapsamında  sigortalı sayılmışlardır.

Mülga Sendikalar Kanunu gereğince sendika şube başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliğine seçilip iş yerlerinden ayrılmadan bu görevlerini sürdürenler iş yerlerindeki çalışmalarından dolayı sigortalı sayılacaklarından bu kapsamdakilerin bildirimleri işverenleri tarafından yapılmaya devam edilecektir.

  • 2008 yılı Ekim ayı başından sonra sendika şube başkanı veya yönetim kuruluna seçilenlerden görevlerinden ayrılanların sigortalılıkları seçildikleri tarih itibarıyla başlatılacaktır,
  • 2008 yılı Ekim ayı başından önce bu görevi yapmakta olanlardan sendikalar tarafından bildirilmeleri nedeniyle SSK (506 s.) Kanunun mülga hükümlerine göre sigortalı olanların sigortalılıkları 2008 yılı Ekim ayı başından itibaren devam ettirilecektir.

Sendika şube başkanlıkları ve yönetim kurullarına seçilmeleri nedeniyle sigortalı sayılanlarla ilgili kanunda işverenlere verilen yükümlülükler, SGK (5510 s.) Kanunu gereğince işçi sendikaları ve konfederasyonları tarafından yerine getirilecektir.

SENDİKA YÖNETİCİLİĞİ SEBEBİYLE İŞİNDEN AYRILANLAR

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu gereğince işçi kuruluşunda yönetici olduğu için çalıştığı iş yerinden ayrılan işçinin iş sözleşmesi askıya alınmakta olup çalıştığı işyerince bildirim yapılmayan işçi sendikaları ve konfederasyonları ile sendika şubelerinin başkanlıkları ve yönetim kurullarına seçilenlerin bildirimleri işçi sendikaları ve konfederasyonları tarafından yapılacaktır.

SÖZLEŞMELİ MEMUR SENDİKACILARIN DURUMU

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli olarak çalıştırılan personel ile (C) fıkrası kapsamında bir yıldan az süreli veya mevsimlik olarak çalıştırılan geçici personel, SGK uygulamasında  4/1-a kapsamında sigortalı sayılmaktadır.

Bu kapsamdaki kişiler işçi sayılmadıklarından, işçi sendikalarına üye olamamakta dolayısıyla haklarında 6356 sayılı Kanun hükümleri uygulanmamaktadır.

Devlet Personel Başkanlığının, görüşleri ile 657 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası veya (C) fıkrasına tabi olanlar kamu görevlileri sendikalarına üye olabilmekte, sendika, konfederasyonlar ile şube başkanlıklarına seçilebilmekte, bu sürelerde aylıksız izinli sayılmaktadırlar. 

Anılan çalışanlar 4/1-a kapsamında  sigortalı sayılmakta olup 657 sayılı Kanunun 4.  maddesinin (B) veya (C) fıkrası kapsamındaki sigortalılardan kamu görevlilerine ait sendika ve konfederasyonlar ile sendika şubelerinin başkanlıkları ve yönetim kurullarına seçilenlerin bu sürede iş akitleri askıya alındığından, kamu idaresince askıya alınan sürede aylık prim ve hizmet belgesinin “41- Kamu idaresinde iş akdi askıda olanlar” belge türü ile genel sağlık sigortası primi ödenecek, kamu sendikası tarafından da sigortalı için işe giriş bildirgesi verildikten sonra “24” numaralı belge türü ile bildirim yapılacaktır.

SOSYAL GÜVENLİK ÖDÜLÜ

Yarım asırlık bir çınar olan gazetemiz, her daim işçi, memur, emekli, esnaf-sanatkâr, şehit-gazi,engelli-malul özetle milleti ve devletinin yanında ilkeli duruşuyla maruftur.

Sosyal güvenlik ve çalışma hayatında da her daim öncü, güvenilir, ilkeli ve doyurucu yazılarıyla 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü de BEN-BİR-SEN 10'uncu İbrahim Keresteci Basın Ödülleri yarışmasında gazetemiz çalışma ve sosyal güvenlik ödülüne layık görüldü.

Bu ödülün tüm Türkiye gazetesi ailesine hayırlara vesile olmasını dilerim.

            ***

"ÇOCUKLUK; hayatımız boyunca özlemle geri dönüp baktığımız masumiyet ve mutluluk dönemi, hayatın cennetidir, kayıp cennet..." Arthur Schopenhauer

(Kaynak: Türkiye Gazetesi | 13.01.2020)

GÜNDEM