BASINDAN YAZILAR
Trafik Kazasına Sebebiyet Veren SGK'ya Da Hesap Verir!.. / İsa Karakaş - MuhasebeTR

Trafik Kazasına Sebebiyet Veren SGK'ya Da Hesap Verir!.. / İsa Karakaş

Aşırı hız, trafik kurallarına uymamak, dikkatsizlik, alkollü araç kullanmak, bilinçsizlik ve benzeri nedenlerle her gün çok sayıda trafik kazası meydana gelmektedir.

Kara yolu üzerinde hareket hâlinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma ve zararla sonuçlanmış olan trafik kazası olaylarında sürücülerin aklına ilk etapta araç hasarları gelmektedir.

Oysaki trafik kazaları sonucunda SGK da devreye girmektedir.  SGK trafik kazası nedeniyle gerek sigortalılara gerekse yakınlarına yaptığı ödemeler ile sağlık yardımlarını faiziyle birlikte kazaya neden olanlara fatura etmektedir. Bu nedenle kazadan sonra SGK’dan gelen kabarık faturalar karşısında ise kazaya karışanlar şoke olmaktadır.

Gazetemize gelen çok sayıda mağdur okuyucumuz bu konuda nasıl yol izlemesi gerektiğini sormaktadır.

Trafik kazası sonucu, SGK’nın kaza dolayısıyla yaptığı masrafların ödettirilmesinde  ödeneğin kusur oranına tekabül eden kısmı öncelikle sigorta şirketinden (poliçe limiti dâhilinde) yazı ile talep edilmektedir. Aynı anda sigortalıya da bilgilendirme yazısı gönderilmektedir. Poliçe limiti tutarını aşan kısmının ise, olaya sebebiyet veren kişi veya kişilerden tahsil edilmesi amacıyla SGK, rücu işlemini başlatmaktadır.

Trafik kazaları, iş kazası ve hastalık olarak ayrıma tabi 

Trafik kazasına karışanlar veya araçlarda bulunan sigortalılar bir iş yerinde çalışıyor ve kaza anında şoför veya görevli ise ya da işverenleri tarafından sağlanan servis aracında işe gidip gelmeleri esnasında kaza olmuşsa bu durumda trafik iş kazası söz konusu olacaktır. Aksi takdirde oluşan trafik kazalarını SGK, hastalık sigortası kapsamında değerlendirebilecektir.

Trafik kazası sonucu sigortalının istirahat raporu alması ve bu nedenle sigortalıya geçici iş göremezlik ödenmesinde kusuru bulunan sürücü ve diğer üçüncü kişilere SGK, kusurları oranında rücu işlemi yapacaktır.

Trafik kazası sonucu, geçici iş göremezlik ödeneğinin rücusunda, ödeneğin kusur oranına tekabül eden kısmı öncelikle sigorta şirketinden (poliçe limiti dâhilinde) yazı ile talep edilecek, aynı anda sigortalıya da bilgilendirme yazısı gönderilecektir. Poliçe limiti tutarını aşan kısmının ise, olaya sebebiyet veren kişi veya kişilerden tahsil edilmesi amacıyla rücu işleminin başlatılması gerekmektedir.

Sigorta şirketlerinin tutumu önemli

Sigorta şirketinin ödemekle yükümlü olduğu tutarı SGK hesabına yatırmaması, eksik yatırması veyahut ödeme süresine kadar olan faiz tutarını eklemeden yatırması hâlinde sigorta şirketinden yükümlülüğünü yerine getirmesi, sigorta şirketinin ifa yükümlülüğünü yerine getirmemesi hâlinde ödeneğin kusur oranına tekabül eden kısmı yasal faizi ile birlikte, olaya sebebiyet veren kusurlu kişinin kendisinden yazı ile talep edilmektedir.

Sigorta şirketinin yükümlülüğünü sigorta poliçesinde belirtilen teminat tutarında yerine getirmesi ve teminat tutarından fazla bir SGK giderinin söz konusu olması hâlinde arta kalan SGK giderinin kusur oranı nispetinde kusurlu kişiden tahsil edilmektedir.

Anlaşma yoluyla trafik kaza tutanağı düzenlenmesi

Meydana gelen trafik kazası sonucu taraflar, anlaşma yoluyla maddi hasarlı trafik kaza tespit tutanağı düzenlemiş iseler, yalnız maddi hasar meydana geldiği ve herhangi bir yaralanma ya da iş göremezlik durumunun olmadığı kabul edilecektir. Ancak, maddi hasarlı trafik kaza tespit tutanağı düzenlenmesine rağmen, sigortalıya geçici iş göremezlik belgesi de verilmiş ise önce iş göremezlik ödeneği ödenecek, tutanağa ilişkin kusurların tespiti amacıyla tutanak il/ilçe emniyet müdürlüklerine ve ilgili sigorta şirketine gönderilmektedir.

Kusur oranlarının belirlenmesi

Trafik kazası olayının mahkemeye intikal etmiş olması durumunda mahkeme kararında, SGK denetim ve kontrol ile yetkilendirilen memurlarınca düzenlenen raporlarda, varsa sigorta eksperlerinin düzenlemiş olduğu raporlarda, belirlenen oranlara göre işlem yapılacaktır.

Olayın mahkemeye intikal etmediği ve kusur oranının hiçbir şekilde tespit edilemediği durumlarda ise, “Asli kusur" için 6/8, “Tali kusur" için 2/8 oranı dikkate alınacaktır. 6/8 kusur oranı %75'e, 2/8 kusur oranı ise % 25’e tekabül etmektedir.

Lafın özü; trafik sigortası-kasko yaparken mutlaka SGK masraflarının karşılanıp karşılanmayacağı hususlarını göz önünde bulundurun. Trafik kazasına karışmanız hâlinde gerek sizlerin gerekse polisin tutacağı tutanaklara dikkat edin. Zira tutanaktaki kusurunuz oranında SGK masrafları sizden alabilir. Haklı olduğunuza inanıyorsanız olayı mahkemeye bile intikal ettirebilirsiniz.

              ***

“Olgunlaşmak, artık hiçbir şeye şaşırmamaktır.”  DOSTOYEVSKİ

(Kaynak: Türkiye Gazetesi | 16.12.2019)

GÜNDEM