BASINDAN YAZILAR
Nasıl Malulen Emekli Olunur? / Mustafa İşcan - MuhasebeTR

Nasıl Malulen Emekli Olunur? / Mustafa İşcan

Değerli okurlar, bugün sizlere malulen emeklilik nedir, kimler hangi hastalık çeşitlerinden nasıl malulen emekli olur konusunu işleyeceğim.

Öncelikle malulen emeklilik nedir sorusuna cevap vererek yazımıza başlayalım. Çalışanların vücutlarında meydana gelen arızalar veya uğradıkları tedavisi imkânsız hastalıklar sebebiyle vazifelerini yapamayacak duruma gelmeleri halinde uygulanan emeklilik işlemine malulen emeklilik denir.

KİMLER MALUL SAYILIR

Sigortalının veya işverenin talebi üzerine Sosyal Güvenlik Kurumu’nca yetkilendirilen hastanelerin sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek sağlık kurulu raporları ve dayanağı tıbbi belgelerin Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde kurulan sağlık kurulları tarafından incelenmesi sonucu, 4/1-(a) (SSK) ve 4/1-(b) (Bağ-Kur) sigortalıları için çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az yüzde 60’ını kaybettiği tespit edilen sigortalılar malul sayılmaktadırlar.

NASIL MALULEN EMEKLİ OLUNUR

Sigortalıya malullük aylığı bağlanabilmesi için sigortalının;

Kanunun 25’inci maddesine göre malul sayılması,

En az on yıldan beri sigortalı bulunup, toplam olarak 1800 gün veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olan sigortalılar için ise sigortalılık süresi aranmaksızın 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması,

Maluliyeti nedeniyle sigortalı olarak çalıştığı işten ayrıldıktan veya işyerini kapattıktan veya devrettikten sonra kurumdan yazılı istekte bulunması gerekmektedir.

Ancak, 4’üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre sigortalı sayılanların kendi sigortalılığı nedeniyle genel sağlık sigortası primi dâhil, prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması zorunludur.

Maluliyet durumunun tespiti için sevk işlemi yapıldığı tarihte sigortalılığını sonlandırması şartı aranmayacaktır. Sigortalılık devam ederken de sigortalı sevk talebinde bulunabilmektedir. Maluliyetine karar verilen sigortalının sigortalılığı aylık bağlanması talebinde bulunduğu tarihte sonlandırılmış olmalıdır.

(Kaynak: Milli Gazete | 11.12.2019)

GÜNDEM