BASINDAN YAZILAR
2020 Yılı İşsizlikle Mücadele ve İstihdam Yılı İlan Edilsin! / İsa Karakaş - MuhasebeTR

2020 Yılı İşsizlikle Mücadele ve İstihdam Yılı İlan Edilsin! / İsa Karakaş

Genel olarak bir ekonomide geçerli şartlarda ve geçerli ücret seviyesinde çalışma arzusu ve kabiliyetinde olduğu hâlde iş arayıp da bulamayan 15 yaş ve daha yukarı yaştaki kişiler işsiz kabul edilmektedir.

İşsizliği sadece ekonomik bir sorun olarak görmemek gerekir. İşsizlik, çok yönlü sonuçlar doğurmaktadır. Birey açısından işsizlik, aynı iş kazası ve meslek hastalıklarında olduğu gibi mesleki risklerin başında gelmektedir.

İşsizlik sadece ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkelerin sorunu değildir. Gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun tüm ekonomilerin ana sorunudur. Bugün sanayileşme sürecini tamamlamış Avrupa ülkeleri, ABD ve diğer ülkelerin de başta gelen ekonomik sorunlarını işsizlik oluşturmaktadır.

İşsizlik bütün sorunların anası

İşsizlik, çok yönlü sonuçlar doğurmaktadır. Bunun sonucunda birey her şeyden önce kendisinin ve ailesinin temel ihtiyaçlarını karşılayacak en düşük gelirden bile yoksun kalmaktadır. Ayrıca işsizliğin getirdiği gelecek endişesi, aile huzurunun bozulması, umutsuzluk, depresyon, psikolojik bunalım ve çöküntüler de büyük problemlere yol açmaktadır.

Diğer yandan işsizlik öncelikle yoksulluk demektir. İşsizliğin yüksek olması tasarrufun dolayısıyla yatırımların da azalması kısır döngüsünü beraberinde getirmektedir. İşsizliğin yüksek boyutlarda olması; beraberinde kapkaç, hırsızlık, terör, ahlaki çöküntü ve toplumsal huzursuzlukları beraberinde getirmektedir.

İşsiz bireyin stoklanması ya da sonradan telafisi mümkün olmayan çalışma gücünü kullanamaması başta kendisi ve geçindirmekle yükümlü olduğu kişiler olmak üzere genelde ülke açısından büyük kayıplar teşkil etmektedir.

İşsizlik rekoru: %14,3

15 Kasım 2019 günü açıklanan en son işsizlik oranı  %14,3’e kadar tırmandı. Bu rakam gerçekten çok yüksek. Üstelik bu rakama çeşitli nedenlerle iş aramayanlar, iş bulma ümidini yitirmesi nedeniyle iş aramayanlar ile diğer kişilerin dâhil edilmediği göz önünde bulundurulduğunda Türkiye’de işsizliğin resmî rakamların çok ötesinde olduğu ortaya konmaktadır.

TÜİK’in en son yayınlanmış olduğu verilerde; Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 980 bin kişi artarak 4 milyon 650 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 2,9 puanlık artış ile %14,0 seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 3,5 puanlık artış ile %16,7 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 6,6 puanlık artış ile %27,4 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 2,9 puanlık artış ile %14,3 olarak gerçekleştiğini ortaya koymaktadır. Bu rakamlar işsizliğin hâlen ürkütücü boyutlarda olduğunu alenen ortaya koymaktadır. 

2020 yılında radikal tedbirler alınsın!

2020 yılında hükûmeti bekleyen en önemli sorunlardan biri de istihdamın artırılarak işsizliğin azaltılmasıdır. Zira son yıllarda bir türlü tek rakamların altına düşmeyen işsizlik rakamları göz önünde bulundurulduğunda bu sorunun çözümü için mutlaka uzun vadeli radikal tedbirlerin alınmasının kaçınılmaz olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda öncelikle ülkemizde işsizliğin derin ve kapsamlı bir analizinin yapılması gerekmektedir. Ayrıca hâlen uygulanmakta olan çok sayıda kanunla düzenlenen teşviklerin etki analizinin yapılarak yeniden gözden geçirilmesi, mevcut teşvik karmaşası yerine bütünleşik, sade, anlaşılır bir teşvik sisteminin yürürlüğe konması gerekmektedir.

Diğer yandan istihdam üzerindeki bürokrasi, kırtasiyecilik ve teferruatın da azaltılmasının da son derece önemli olduğu unutulmamalıdır. Bu bağlamda işsizliğin azaltılması ve istihdamın azaltılması için şimdiden 2020 yılının istihdam yılı ilan edilmesi başta işsiz gençlerimiz olmak üzere ülkemiz için hayırlara vesile olacaktır…   

              ***

“Her gün yeni bir fırsattır. Dün oldu ve bitti. Bugün ise geleceğimin ilk günü...”  Louise L. Hay

(Kaynak: Türkiye Gazetesi | 18.11.2019)

GÜNDEM