BASINDAN YAZILAR
Bu Kanun Teklifi İle Öğretmenlerin Ücretlerinde Artış Olacak! / İsa Karakaş - MuhasebeTR

Bu Kanun Teklifi İle Öğretmenlerin Ücretlerinde Artış Olacak! / İsa Karakaş

Öğretmenlerin ek ders ücretlerinin vergiden muaf tutularak vergi oranında artmasına yol açacak Kanun Teklifi TBMM’ye gönderilmişti.

Bu Kanun Teklifi 01 Kasım 2019 tarihi itibarıyla TBMM tali komisyonunda geçerek esas komisyon olan Plan ve Bütçe Komisyonuna kadar geldi.

Söz konusu teklifin Cumhur İttifakı'nda yer alan partiden gelmesi öğretmenleri oldukça heyecanlandırdı.

Bu kanun teklifi ile öğretmenlerimizin maaşlarına eklenen ek ders ücretleri damga vergisi hariç hiçbir kesintiye tabi tutulmayarak öğretmenlerin faydasına bir çalışma yapmayı ve bu şekilde bir nebze de olsa ekonomik açıdan onları rahatlatmayı amaçlamaktadır.

EK DERS ÜCRETLERİ DAHA ÖNCEDEN VERGİDEN MUAFTI

Kanun Teklifinde öğretmenlerin diğer her ücretli çalışan gibi, her ay maaşlarının bir bölümünü kesintilerle kaybetmekte olduğu, bu kesintilerin genel olarak SGK primleri ve vergilerden oluşmakta olduğu belirtilmektedir.

Bahse konu kesintilerden ise gelir vergisi büyük bir paya sahiptir. Gelir vergisi belirli dilimlerden oluşmakta ve ek ders ödemelerinin de buna tabi olmasıyla yıl sonuna doğru ödenen vergi yükümlülükleri epeyce artmaktadır.

Kanun teklifinde daha önceden gelir vergisinden muaf tutulan ek ders ödemeleri, ilk yasal düzenlemelerde olduğu gibi gelir vergisinden muaf tutulması öngörülmektedir. Öğretmenlerin ek ders ödemeleri özel bir kanuna dayandığı İbaresinden dolayı gelir vergisine konu edilmektedir. Aslında ek ders ödemeleri damga vergisi hariç hiçbir vergiye tabi tutulmamalıdır.

Geçmiş zamanlardan günümüze gelen bu sorunu daha evvel de sendika başkanları ve sendika yöneticileri bir araya gelerek eğitim çalışanlarının sorunlarını ve çözüm önerilerini konuşmuşlardır. Bunun sonucu olarak ek ders ücretlerine yapılan cüzi zamlardan sonra 'hiç değilse ek ders ücretleri vergiden muaf tutularak, vergi matrahına dâhil edilmesin' denmiş, fakat bir sonuç elde edilememiştir.

Bu kanun teklifinin iktidar ile aynı blokta yer alan parti tarafından verilmesi ve TBMM esas komisyonuna kadar gelmesi yasalaşması ümidini artırdı.

Tekrar altını çizelim bu kanun teklifi Millî Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okullarda çalışan öğretmenlere ödenen ek ders ücretlerinin gelir vergisinden istisna edilmesini öngörmektedir.

Umarız bu kanun teklifi yasalaşır ve en kutsal görevi olağanüstü fedakârlıklarla ifa etmekte olan öğretmenlerimiz bir nebze de olsa rahat nefes alır...

Emekliliğini 3600 EK Gösterge için sürekli ertelemek zorunda kaldığını bu konuda gelişme olup olmadığını soran değerli öğretmen okuyucularımız; şu ana kadar 3600 EK Gösterge ile ilgili hükûmet kanadından herhangi bir kanun tasarısı verilmedi. Verildiği anda hemen siz değerli okurlarımıza duyuracağız...

İşten çıkarılan SGK sağlıktan faydalanır mı?

"İsa Bey, çalıştığım elektrik tesisatçısı iş yerimde patron iş yok diye beni işten çıkardı. SGK sağlıktan ne kadar faydalanma hakkımız var?" Gürsoy Aydınlık

Gürsoy Bey, SSK’lılar bir yıl içerisinde 90 gün primlerinin olması hâlinde genel sağlık sigortalısı olarak 10 günden sonraki 90 gün süreyle toplamda ise 100 gün süreyle prim borcu olup olmadığına bakılmaksızın sağlık yardımlarından yararlanmaya devam etmektedirler. Dolayısıyla bu şartların bulunması hâlinde siz de 100 gün süreyle bakmakla yükümlü olduğunuz aile fertlerinizle birlikte yararlanabilirsiniz.

            ***

"İstanbul’da değişik ticari şehir içi dolmuşlarda ayda bazen 6 gün bazen de 9 gün kadar çalışıyorum. Eksik kalan sigortamı nasıl kazanabilirim?" Mahmut Harmancı

Mahmut  Bey, ticari taksi, dolmuş ve bunun gibi şehir içi toplu taşıma araçlarında bir veya birden fazla işverenin yanında 10 günden az çalışanlar ay içerisinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 günden az olanların kendileri tarafından aylık 30 gün hizmet üzerinden karşılığı primi ödemeleri durumunda bu süreler SSK kapsamında sigortalılık süresi olarak kabul edilmektedir.

            ***

Selcen Gülşen Hanım, haksız işten çıkarıldığınıza inanıyorsanız bu tarihinden itibaren 1 ay içinde işe iade talebiyle, öncelikle ara bulucuya başvurabilirsiniz. Süreyi kaçırırsanız hakkınızı kaybedersiniz. Ara bulucuda uzlaşma olmazsa iş mahkemesi yoluyla hak aramaya devam edebilirsiniz.

            ***

“Kalp deniz, dil kıyıdır. Denizde ne varsa kıyıya o vurur!..”  HAZRETİ MEVLÂNA

(Kaynak: Türkiye Gazetesi | 06.11.2019)

GÜNDEM