BASINDAN YAZILAR
Genelge İle Hatalı Sürenin Mal Edilmesi Sonrası Ne Olacak? / Vedat İlki - MuhasebeTR

Genelge İle Hatalı Sürenin Mal Edilmesi Sonrası Ne Olacak? / Vedat İlki

Sigortalı ilk defa 01.01.2000 yılında sigorta girişi yapılmıştır.540 gün askerliğini 1984-1986 yıllar arasında 540 gün yapmıştır.

01.01.2000-00.06.0001=01.07.1998 yılına geri çekilecektir.

01.07.1998+25=01.07.2023 yılında sigortalılık süresi dolacaktır.

Ayrıca,

24.05.1997-23.11.1998 arası 25 yıl 57 5900

57 yaşında 5900 günle emekli olacaktır.

1964 doğumlu olan sigortalı,yaş ve gün şartını doldurmuştur.

2013/11 sayılı Genelge de hizmet dökümüne baktığında mal edildiği süreleri 1984 ila 1986 yılları arasında işlenmiş ise,bir de bu süreleri asgari tutardan 01/10/2008 tarihinden sonra ödemiş ise,9475 gösterge ile karşılaşacaktır.

Sigortalı şayet 2009 yılında 540 güne karşılık;

22,20x%32×540=3.836,16.-TL. ödemiştir.(2009 yılı..666,00/01.01.2009-30.06.2009)

Son genelge de yapılan düzenleme ile birlikte ödediği askerlik borçlanmasını geri alırsa;

Mal edildiği yıla göre hesaplamayı yeniden yapıldığında;

01.07.1998-31.12.1998=6 ay

01.01.1999-31.12.1999=12 ay

Sigortalının askerden sonra girişinden dolayı 18 ay geri gidilmesi 5510/41’inci maddesine göre mal edilmesi 2019/09 Genelge ile,2013/11 Genelge de yapılan düzenlemeyle ,olumlu bir emekli maaşı hesaplamasına yol açmıştır.

2009 yılında yapılan askerlik borçlanmasının geri iade alınmasıyla bir kayıp yaşanacaktır.

2019 yılında borçlanma yapılırsa;

15175 gösterge için,

27,29×1,60×540=23.578,56.-TL. ödemesi gerekecektir.(2019: 2.558,40.-TL.)

Borçlanmanın yapıldığı dönemde 3.836.16.-TL. geri alınırsa 19.742,40.-TL.fazla ödeme yapacaktır.

Tabi yapacağı fazla ödeme ile alacağı tahmini emekli maaşı,buna karşılık geri dönüş süresini değerlendirilmesi gerekecektir.

Öncelikle emekli maaşı hesaplanırken;

2000-2008/09 Dönemi Kazançları

2008/10 ile emekli olunacak döneme kadar ki kazançlarda önem taşıyacaktır.

Sadece 1999 öncesinin üst göstergesi de bazen iyi bir emekli aylığını getirmeyebilir.

2019/09 Genelge değişikliği ile birlikte 2013/11 Genelge değişiklik ve örnekle konu açıklanmıştır.

5510/ 4-1(a/SSK) bendine tabi sigortalıların 5510/ 41. maddesine göre yapacakları borçlanmalarda, 2008 yılı Ekim ayı başından önceki sürelerde borçlanılan prime esas gün sayısı borçlanılan ilgili aylara mal edilmekte olup, borçlandırılan sürenin 5510 Sayılı Kanununa göre tespit edilen sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki süreye ait olması halinde sigortalılığın başlangıç tarihi, borçlandırılan gün sayısı kadar geriye götürülecek, prim ödeme gün sayısı ve prime esas kazançlar ise borçlanma yapılan ilgili aylara mal edilecektir.

Böylece askerden önceki borçlanmalarda üst gösterge açısından önemli bir gelişme yaşanacaktır.

(Kaynak: Alitezel | 23.10.2019)

GÜNDEM