BASINDAN YAZILAR
Hangi Kadınlara Aylık 650 TL Verilecek? / İsa Karakaş - MuhasebeTR

Hangi Kadınlara Aylık 650 TL Verilecek? / İsa Karakaş

Kadın okuyucularımızın 100  avroluk yardımlarla ilgili her gün çok sayıda sual yöneltmesine binaen bu konuya açıklık getirmek için bu yazımızı ayırdık...

Son zamanlarda sık sık kamuoyu gündemine getirilen bu desteğin mevzuatımızda yer alan genel nitelikte bir yasal destek olmadığını, bir AB projesinden ibaret oluğunu hemen belirtelim…

Bahse konu 100 avroluk (yaklaşık 650 TL) destek, ülkemiz ile Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen ve SGK tarafından yürütülmekte olan “Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi”  kapsamında  belirli şartlarla belirli illerde çalışan annelere mali destek uygulamasına ilişkin bir projedir.

Kimler faydalanabilir?

100 avroluk destekten yararlanmak için başvuru tarihi itibarıyla 0-60 ay aralığında çocuk sahibi olmak ve Ankara, Antalya, Bursa, Elâzığ, İstanbul, İzmir ve Malatya illerinden birinde ikamet etmek gerekmektedir. Başka illerde ikamet edenler ile Part-time çalışanlar faydalanamamaktadır.

Bahse konu destekten faydalanmak için ayrıca;

  • Çocukla annenin ikametgâhı aynı olması,
  • Faydalanamaktadır.
  • En geç kesin kayıt tarihi itibarıyla bir işverenin yanında 4/1-a (SSK) sigortalısı olarak tam zamanlı çalışıyor olmak ve
  • Kesin kayıt tarihi itibarıyla son bir yılda SGK'ya bildirilen prime esas kazancın aylık ortalamasının 5.116,80 TL’den fazla olmaması,

Şartları aranmaktadır. Başvurular, e-Devlet üzerinden başlamış bulunmaktadır.

Hangi ilde kaç kişi destek alabilecek?

Projenin uygulanacağı illerde, ilk ön kayıt yapan ve şartları sağlayan aylık ortalama 10.250 anneye mali destek sağlanacaktır. İllere göre mali destekten faydalanacak kişi sayısı: İstanbul 3250, Ankara 1500, İzmir 1500, Antalya 1500, Bursa 1250, Malatya 750, Elâzığ 500'dür.

Destekten yararlanacak olanların 0-60 ay aralığındaki çocuğunu proje uygulama illerindeki Millî Eğitim Bakanlığı ya da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine çalışma saatlerinize uygun olarak düzenli göndermek gerekmektedir.

Destek miktarı ne kadardır?

Annelere verilecek mali destek miktarı aylık 100 avrodur. Tek bir çocuk için ve en fazla 24 ay boyunca verilebilecektir. Bu mali destek, çocuğun okul öncesi eğitim ve/veya bakım kurumuna (kreş, anaokulu veya gündüz bakımevi) gönderdiğinizde ortaya çıkacak olan masraflarınızın bir kısmını karşılamaya yönelik olacaktır. Ayrıca projeye kayıt olduğunuz ilk ay bir defaya mahsus kırtasiye giderleri için 100 avro ödenecektir. Proje kapsamında en fazla 24 aya kadar mali destek ödemesi alınabilecektir. Çocuğunuz 72 aylık olunca veya ilkokula başladığında mali destek ödemesi kesilecektir.

Proje kapsamında çocuğun gönderildiği kreş, anaokulu veya gündüz bakımevinin ücretini proje için Halk Bankasında açtırılacak TL hesabından düzenli olarak ödemek gerekmektedir.

Ödemenin kreş, anaokulu veya gündüz bakımevinin hesabına, çocuğun gönderildiği ayı takip eden ayda, banka havalesi/EFT yoluyla yapılmalıdır. Proje ofisine bildirilen hesaplar dışındaki diğer banka hesaplarınızdan veya bankamatik aracılığıyla yapılan ödemeler kabul edilmemektedir.

Desteğin kesileceği hâller

Çocuk 72 aylık olduğunda ya da ilkokula başladığında 24 ay mali destek almış olmasa dahi mali destek sona erecektir. Her hâlükârda, Proje tamamlanma tarihi olan 31 Mart 2022’den sonra, anneler tarafından yükümlülükler geriye doğru yerine getirilse dahi, daha önceki aylar için ödeme alınamayacaktır.

İşten ayrılma, taşınma, boşanma vb. ile  30 gün ve üzeri raporları, en geç 7 gün içerisinde Proje Ofisine bildirmek gerekmektedir. Projeyi etkileyebilecek değişikliklerin zamanında bildirilmemesi durumunda, yapılan ödemeler geri alınmaktadır.

              ***

“Bir avuç toprak, biraz da suyum ben./Neyimle övüneyim, işte buyum ben…”  Yunus Emre

(Kaynak: Türkiye Gazetesi | 23.10.2019)

GÜNDEM