BASINDAN YAZILAR
Memurlar Aylıksız İzinde Çalışabilir / Ali Şerbetçi - MuhasebeTR

Memurlar Aylıksız İzinde Çalışabilir / Ali Şerbetçi

Bir kamu kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi devlet memuru olarak çalışmakta iken doğum yaptım ve iki yıl aylıksız izne ayrıldım. Şu anda bu iznimin bitmesine 8 ay kaldı. Bu süreçte ekonomik sıkıntılar yaşadığımız için bir emlak ofisinde part time çalışmak istiyorum. Bu şekilde çalışırsam sigortalı olmam gerekir mi? İş görüşmesi yaptığım işveren sigortasız çalıştıramayacağını söylüyor. E. ALTIN

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği halinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir.
Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir. Ayrıca doğum yapan memura bu izin sürelerinden sonra istekleri üzerine 24 aya kadar aylıksız izin verilmesi mümkündür.
SGK'nın sigortalılık işlemlerini belirleyen 2013/11 sayılı Genelgesine göre ise, 5510 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi sigortalılardan 657 sayılı Kanun ve ilgili personel mevzuatı gereğince ücretsiz izne ayrılanların kadroları ile ilişikleri devam ettiğinden, bu sürelerde Kanun'un 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) veya (b) bendi, 506 sayılı Kanun'un geçici 20'nci maddesi kapsamında zorunlu sigortalı ya da isteğe bağlı sigortalılık kapsamında sigortalı sayılmalarına ve prim ödemelerine imkan bulunmamaktadır.
Dolayısıyla aylıksız izinde iken 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendine tabi olarak, yani hizmet akdi ile bir işveren yanında çalışmanız halinde, SGK'ya bildirilmiş olsanız bile, memuriyetteki kadronuz ile ilişiğiniz devam ettiğinden, hizmet akdine tabi bir çalışan olarak sigortalılığınızın geçerli sayılması mümkün bulunmamaktadır.

(Kaynak: Takvim Gazetesi | 19.10.2019)

GÜNDEM