BASINDAN YAZILAR
Sözleşmeli Erbaş ve Erlerin Sosyal Güvenliği / İsa Karakaş - MuhasebeTR

Sözleşmeli Erbaş ve Erlerin Sosyal Güvenliği / İsa Karakaş

Kanun gereği sözleşmeli er adayları, ön sözleşme yapılarak askerî eğitime alınmaktadır. Askerî eğitimi başarı ile tamamlayanlarla, dört yıldan fazla olmamak kaydıyla en az üç yıllık sözleşme yapılmaktadır.

Müteakip sözleşmeler, bir yıldan az üç yıldan fazla olmamak şartıyla azami yirmi dokuz yaşın bitirildiği yılın aralık ayı sonuna kadar uzatılabilmektedir.

SGK sigortalılık türleri içinde  sözleşmeli er adayları ile sözleşmeli erbaş ve erler, ön sözleşme yapılması ile birlikte (4/1-c)  kapsamında sigortalı sayılmaktadır.

Bunların prime esas kazançlarının hesabında; sözleşmeli er adayı, sözleşmeli er ve sözleşmeli onbaşı olarak istihdam edilenler tahsil ve dereceleri itibarıyla gösterge, ek gösterge, taban ve kıdem aylığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nda yer alan cetvelde uzman onbaşılar için, sözleşmeli çavuş olarak istihdam edilenler ise tahsil ve dereceleri itibarıyla aynı cetvelde uzman çavuşlar için belirlenen oranlar üzerinden ödenen hizmet tazminatı esas alınmaktadır.

YIPRANMA HAKKI

SGK Kanununda bulunan yıpranma (fiilî hizmet süresi zammı) ile ilgili  tablonun (13) numaralı bendinde sözleşmeli erbaş ve erlerin fiilî hizmet süresi zammı 90 gün olarak öngörülmüştür.

Emeklilik (Malullük, yaşlılık ve ölüm) sigortaları uygulamasında, hesaplanan fiilî hizmet süresi zammı sigortalının sekiz yılı, geçmemek üzere prim ödeme gün sayısına eklenmektedir.

Fiilî hizmet süresi zammı aynı zamanda emeklilikte yaş indirimi vasıtasıyla erken emeklilik avantajı sağlamaktadır.

AVANTAJLARI

Kanun gereği sözleşmeli erbaş ve erlerden kendi kusurları olmaksızın idare tarafından sözleşmeleri yenilenmeyenler ile sözleşme süresi içinde vefat, bir yıl içerisinde öngörülen süreden daha fazla hava değişimi süresini geçirme, bulunduğu kadronun kaldırılması, istihdam edildiği kadronun sağlık niteliğini kaybetmesi sebepleriyle sözleşmeleri sona erenlerin sözleşmeli erbaş ve er olarak hizmet ettikleri süre kadar, 

Sözleşme süresi sonunda kendi istekleriyle sözleşmelerini yenilemeyenler ile istihdam edildiği kuvvetinin değiştirilmesi yahut sınıfının kaldırılması sebebiyle kendi istekleri üzerine sözleşmesi feshedilenlerin sözleşmeli erbaş ve er olarak hizmet ettikleri sürenin yarısı kadar, süreyle genel sağlık sigortalılıkları devam edecektir.

Bu şekilde genel sağlık sigortalısı sayılmaya devam edilenlerin sigortalı hissesi dâhil genel sağlık sigortası primleri, prime esas günlük kazanç alt sınırının 30 katı üzerinden, Millî Savunma Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığı tarafından ödenmektedir.

Genel sağlık sigortası priminin ödenmeye devam edildiği süre içinde zorunlu sigortalılık hâllerinden biri kapsamında sigortalı olmayı gerektiren bir işte çalışanların bu çalışmaları sebebiyle adlarına genel sağlık sigortası primi ödenmesi hâlinde ayrıca genel sağlık sigortası primi ödenmeyecektir.

               ***

“Başkaları yararına iyi bir şey yapmak görev değil, zevktir. Çünkü sizin sağlık ve mutluluğunuzu artırır.”  Zoroaster

"İsa Bey, 1996 yılından beri Emekli Sandığına tabi engelli memur olarak çalışmaktayım. %48 oranında engelliyim. Engelli emekliliğinden faydalanabilir miyim?" Yüksel Ablay

Yüksel Bey, Emekli Sandığı kapsamında iştirakçi olup engelleri sebebiyle ilgili mevzuat uyarınca göreve alınanlar ile göreve girişlerinde, Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak alınmış ve raporda sakatlık oranı en az %40 olanlardan en az 15 yıl hizmeti bulunanlar istekleri hâlinde emekli aylığına hak kazanmaktadırlar. Bu şartları taşıyanlar herhangi bir yaş şartına tabi tutulmadan istedikleri tarihte emekliliklerini talep edebilmektedirler.

Engelli aylığından yararlanabilmek için iştirakçi olarak görevde iken emeklilik talebinde bulunulması gerekmektedirBu şartlara sahip iseniz engelli emekliliğinden faydalabilirsiniz.

Süt iznim var mı?

"İsa Hoca'm, çalıştığım iş yerinde müdireyim, çocuğum 6 ayı doldurduğundan süt iznin bitti diyor. Süt iznim ne kadar?" Nazmiye Sayan

Nazmiye Hanım, kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam 1,5 saat süt izni verilmesi zorunludur. Bu sebeple çocuğunuz bir yaşına gelinceye kadar süt izni verilmesi kanuni bir mecburiyettir.

Ücretsiz izinli memur (4/1-c sigortalılar) başka sigortalı olur mu?

"İsa Bey, bir yıl ücretsiz izin aldım. Bu süre zarfında şirket ortağı olursam ya da bir firmada SSK’lı olursam sigortalı olmam zorunlu mu?" Nevin Gürün

Nevin Hanım, ücretsiz izin verilen  memurlar, 4/1-c sigortalılarından 657 sayılı Kanun ve ilgili personel mevzuatı gereğince ücretsiz izne ayrılanların kadroları ile ilişikleri devam ettiğinden, bu sürelerde 4/1-a veya 4/1-b kapsamında ya da 506 sayılı Kanun'un geçici 20'nci maddesi kapsamında zorunlu sigortalı ya da isteğe bağlı sigortalılık kapsamında sigortalı sayılmalarına ve prim ödemelerine imkân bulunmamaktadır.

               ***

 “Ne kadar bilirsen bil, söylediklerin karşındakilerin anlayabileceği kadardır.” Hazreti Mevlâna

(Kaynak: Türkiye Gazetesi | 14.10.2019)

GÜNDEM