BASINDAN YAZILAR
Şirket Değiştirenlere Ek Vergi / Resul Kurt - MuhasebeTR

Şirket Değiştirenlere Ek Vergi / Resul Kurt

Son aylarda kurumsal şirketlerde gündemin birinci sırasını vergi dairelerinden çalışanlara gelen bordrolarını ibraz etmeleri ve beyanname vermeleri yönündeki yazılar oluşturuyor.

Bu bildirimler yıl içinde aynı dönemlerde birden fazla işyerinde çalışan veya yıl içinde bir işyerinden ayrılıp daha sonra aynı yıl içinde bir başka işyerinde çalışmaya başlayanlar veya ücretli çalışmasına ilave olarak Yönetim Kurulu üyeliği nedeniyle huzur hakkı ödenen kişiler için gönderiliyor.

Esasen vergi uygulamasında, bu kapsamda olan çalışanların her yıl mart ayında gelir vergisi beyannamesi gerekiyor. Ücretlilerin ücret gelirleri üzerinden vergi kesme ve kestiği vergiyi süresinde bağlı olduğu vergi dairesine yatırma konusunda işverenler (istihdam edenler) vergi sorumlusu olarak belirlenmiştir. Vergi sorumlusu, mükellefin borcunu ödeme durumunda olan kanuni temsilci durumundadır.

Geçmiş yıllardan farklı olarak SGK ve Maliye arasında bilgi paylaşımı ile birlikte beyanname vermeleri gerekirken vermeyenler tespit edilmiş ve bu kapsamda çalışanlar vergi dairelerine davet edilmeye başlanmıştı.

Maliye İdaresi vergi beyannamesi verilip verilmediğini sistemsel olarak kontrol etmiş ve beyanname vermeyenler için de bu yönde çalışanlara yazılar gönderilmektedir.

Özellikle yıl içinde birden fazla iş yerinde çalışan veya iş değişikliği nedeniyle farklı iş yerlerinde çalışan ya da aynı şirketler grubu içinde bir şirketten diğerine nakil olan çalışanlar bu sorunla karşılaşmaktadır.


***


İşveren değişikliğinde matrah

Maliye görüşüne göre bir hizmet erbabının birden fazla işverenden ücret alması halinde, her bir işverenin ödediği ücretler, ayrı ayrı vergilendirilmektedir. Dolayısıyla vergi tarifesi, her bir işverenin ödediği ücrete, diğer işveren veya işverenlerin ödediği ücretle ilgilendirilmeksizin ayrı ayrı uygulanmaktadır. Buna göre, kümülatif vergi matrahı yeni işyerinde sıfırdan başlanmaktadır. Bu sebeple yeni işyerinde çalışmaya başlayan kişiler için yeni işveren önceki iş yerinin vergi matrahını devam ettirmeden kendisinden ödenen ücretler üzerinden yüzde 15 matrahtan başlanarak vergilendirme yapılmaktadır. Bir başka anlatımla yeni iş yerinde söz konusu personelin elde edeceği ücretlerin tevkif suretiyle vergilendirilmesine esas olarak başlangıçta "0" matrahın dikkate alınması gerekmektedir.


***

34 bin sınırı var


Ancak yıl içerisinde birden fazla işverenden ücret geliri elde edilen hallerde, birden sonraki işverenden alınan ücretlerin toplamının her yıl belirlenen rakamın üzerinde durumunda birinci işverenden alınan da dahil olmak üzere ücret gelirlerinin tamamının beyan edilmesi gerekmektedir.

2018 yılında elde ettikleri ücret gelirleri nedeniyle beyanname vermek zorunda olanlar;
• Birden fazla işverenden kesinti yoluyla vergilendirilmiş ücret geliri elde eden ücretlilerden, birden sonraki işverenden aldıkları ücretlerin toplamı 34.000 TL'yi aşan ücretliler,
• Ücretlerini yabancı bir memleketteki işverenden doğrudan doğruya alan hizmet erbabı (istisna kapsamında olanlar hariç),
• İstisnadan faydalanmayan yabancı elçilik ve konsolosluk memur ve hizmetlileri,
• Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca yıllık beyanname ile bildirilmesi gerekli görülen ücret ödemesi yapılanlar,
• Ücreti kesinti yoluyla vergilendirilmeyen yukarıda sayılanlar dışında kalan ücretliler.
2018 yılında her iki işverenden de 34.000 TL üstünde vergi matrahı olan çalışanların 2019 yılında gelir vergisi beyannamesi vermesi gerekmekteydi.

(Kaynak: İşte Kobi | 10.10.2019)

GÜNDEM