BASINDAN YAZILAR
İklim Değişikliğine Karşı Türk-İş Harekete Geçti…/ Cem Kılıç - MuhasebeTR

İklim Değişikliğine Karşı Türk-İş Harekete Geçti…/ Cem Kılıç

Geçtiğimiz hafta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen İklim Zirvesi’nde genç aktivist Greta Thunberg’in yaptığı konuşma çok dikkat çekmişti. Bu genç insanın yaptığı çağrılar küresel düzeyde etkili oldu. Birçok ülkede çevreye daha duyarlı yaklaşımların konu edildiği platformlar düzenlendi.

Çevre ve iklim konularında liderler de geçtiğimiz hafta önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, İklim Zirvesi’nde yaptığı konuşmasında, iklim değişikliğinin, sonuçları itibarıyla sınır tanımayan küresel bir sorun olduğuna işaret ederek, küresel sorunların çözümünde gerek bölgesel gerek uluslararası düzeyde işbirliğinin tesis edilmesinin şart olduğunu söyledi.

TAM DESTEK

İklim değişikliği ve çevre sorunlarına yönelik eylemlere küresel ve yerel düzeylerde sendikalar da katılmaya başladılar. Nitekim İklim Zirvesi’nden hemen önce, Greta Thunberg’in öncülüğü ile başlayan iklim grevinin büyümesiyle, 20-27 Eylül tarihlerinde dünyanın dört bir yanında küresel iklim grevi haftası ilan edildi. Bu ilana ilk olarak yanıt veren uluslararası sendikal örgütlenme olan BWI oldu.

Küresel sendika BWI, 130 ülkeden inşaat, yapı materyalleri, ağaç işleri ve ormancılık sektörlerinde örgütlü 334 sendikaya üye 12 milyon işçiyi temsil ediyor. BWI, geçtiğimiz günlerde, “Gençlerin bütün bu çabalarını takdir ediyor ve eylem ve mücadelelerinde onlara tam destek veriyoruz. 20-27 Eylül haftasında da BWI ve üyeleri harekete geçerek gençlerin iklim krizine karşı verdikleri mücadeleyi duyurmak adına dünya genelinde planladıkları eylem ve etkinliklere katılacaklardır” açıklamasını yaptı.

Küresel sendikal çağrıya ilk destek Türk İş ve üye sendikalardan geldi. Yakında yapılacak Türk-İş Genel Kurulu’nda, çevre sorunlarından tüketici haklarına kadar geniş yelpazede sosyal içerikli konulara yer verilecek olması sendikacılığımızın gelişimi açısından son derece önemli. Başkan Ergün Atalay küresel iklim değişikliğine karşı mücadelede üye sendikalarla birlikte hareket ederek, daha iyi bir gelecek sağlamak adına tüm sendikalarla işbirliği yapacaklarını ifade ediyor. Başkan Ergün Atalay Türk-İş Genel Kurulu’nda söylemlerinin sadece ücret ve toplu sözleşme konularıyla sınırlamayacaklarını, iklim, su, yeşil ekonomi gibi konuları da gündeme alacaklarını söylüyor.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI MÜCADELE

Türk-İş’in önemli sendikalarından olan Yol - İş Sendikası BWI’ın üyesi. Yol - İş Başkanı Ramazan Ağar aynı zamanda BWI Avrupa Başkan Yardımcılığı görevini sürdürüyor.

Ramazan Ağar ve sendikası Yol İş BWI’nın çağrısına sendika ve genelde Türk İşçi Hareketi olarak destek vereceklerini açıkladı. Bu açıklamanın hemen sonrasında, Yol-İş Sendikası, üyelerinin katılımıyla Ankara’da küresel iklim değişikliğine karşı mücadeleyi içeren bir toplantı yaptı. Toplantıda küresel iklim değişikliğine karşı verilecek mücadeleler tartışıldı, sendikalar olarak bu mücadelede hangi önlemleri alabilecekleri konuşuldu.

Bu noktada sendikalarımızın vermiş olduğu bu mücadele önemli olmakla beraber, aslında daha da önemli olan Türkiye’de sendikalarımızın artık sadece ‘ücret sendikacılığı’ yapmadıklarını, toplumun diğer konularında da önemli roller alabileceklerini görmemiz oldu.

SENDİKALAŞMA ORANI DÜŞÜK...

Sendikalaşma oranımız gelişmiş ülkelerle mukayese edilirse oldukça düşük seviyelerde. Yüzde 10’lar seviyesinde olan sendikalaşma oranımızın daha yukarılara çıkması modern toplum olma yolunda çok önemli bir gelişme olacaktır.

Anayasal bir hak olan sendikalaşma hakkının çok daha geniş çalışan kitlelerini kapsaması bir dilek olmaktan öte bir zorunluluk olmalıdır. Örgütlü bir toplum taleplerini daha etkili duyurabilen bir toplumdur. Ne var ki ülkemizde yasal düzeyde sağlanan kolaylık ve iyileştirmelere rağmen halen daha istenilen seviyelerde sendikal bir hareketlilik bulunmamaktadır. Bunun belki de en önemli sebebi kamuda sendikacılığa alışmış bir yapının bu düzen ortadan kalkınca kendisini özel sektör sendikacılığına hızla uyarlayamaması olarak görülebilir. Ayrıca yıllarca ücret sendikacılığı modelinin terk edilememiş olması da ayrı bir vakıa olabilir. Bu nedenle şimdi sendikalarımızın çevreye duyarlı politikalar geliştirmeleri, Türk-İş ve Yol-İş Sendikası örneğinde olduğu gibi farklı sosyal konularda da ellerini taşın altına koymaları önemlidir.

(Kaynak: Milliyet Gazetesi | 30.09.2019)

GÜNDEM