BASINDAN YAZILAR
Yurtdışı Borçlanma Da Dövizle Borçlananların Durumu Nedir? / Vedat İlki - MuhasebeTR

Yurtdışı Borçlanma Da Dövizle Borçlananların Durumu Nedir? / Vedat İlki

1.8.2019 (Hariç) Tarihinden Önceki Borçlanmalar

8.5.2008 tarihinden önce borçlanma talebinde bulunanlardan tebliğ edilen borçlanma tutarını bu tarihten önce ya da sonra ödemiş olanlardan, bu tarihten sonra yeni bir borçlanma yapmayanların kazançları, Kanunun geçici 7. maddesi uyarınca 5754 sayılı Kanun değişikliğinden önceki kurallar çerçevesinde borçlanma yapılan aylara mal edilecektir.(DÖVİZLE BORÇLANMA YAPANLARI İLGİLENDİRİYOR)

Örnek 1: Sigortalı 6.7.2007 tarihli yurt dışı borçlanma talep dilekçesiyle 1.1.1985-31.12.2006 tarihleri arasında Fransa’da geçen sigortalılık süresini borçlanarak tahakkuk eden borçlanma tutarının tamamını 3.4.2008 tarihinde ödemiş ve yeni bir borçlanma yapmamıştır. Buna göre, ilgili hangi tarihte aylık talebinde bulunursa bulunsun, borçlanılmış ve 1.1.1985-31.12.2006 tarihleri arasına mal edilmiş olan gün sayıları ve prime esas kazançlarının mal edildiği sürelerde herhangi bir değişiklik yapılmaksızın aylık bağlama işlemleri sonuçlandırılacaktır.

AÇIKLAMA

Dövizle borçlanma yaptığı için kazanılmış hakkı olduğundan SSK şartı ile emekli olacağı gibi,SPEK ise Dövize esas alınan kazanç dikkate alınacaktır.

8.5.2008 tarihinden önceki uygulama kapsamında 3,5 ABD Doları üzerinden borçlanma talebinde bulunanların aylıklarının hesabına giren takvim yılma ait yıllık prime esas kazançların tespitinde, (3,5 x Borcun Ödendiği Tarihteki Merkez Bankası Döviz Alış Fiyatı x 5) formülü uygulanmak suretiyle Türk Lirası cinsinden bulunan günlük prime esas kazanç esas alınacaktır.

Örnek 2: Örnek 1’deki sigortalının tebliğ edilen borç tutarını 1.1.2020 tarihinde ödediği varsayıldığında borçlanılan süreler ve bu sürelere ait prime esas kazançlar 1.1.1985-31.12.2006 tarihleri arasına mal edilerek aylık bağlama işlemi sonuçlandırılacaktır.

AÇIKLAMA

Kanunun geçici 7. maddesi kapsamında olanların hakları saklıdır.

8.5.2008 tarihinden önce yurt dışı borçlanma başvurusunda bulunanlar, borçlanma tatarının hangi tutar üzerinden tahakkuk ettirildiği dikkate alınmadan günlüğü 3,5 ABD Doları üzerinden ödemelerini yapacaklardır. Bu borçlanmaların ödenmesinde süre şartı bulunmadığından, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılan ödemeler geçerli sayılacaktır.

Örnek 3: Türkiye’de sigortalılığı bulunmamakla birlikte, 8.9.2006 tarihli yurt dışı borçlanma talep dilekçesiyle 1.1.1985-31.12.1994 tarihleri arasında Avusturya’da geçen sigortalılık süresini borçlanan ve tahakkuk eden borçlanma tutarının tamamını 2.4.2010 tarihinde ödeyen sigortalı, 5.3.2021 tarihinde 1800 gün sigortalılık süresini borçlanma talebinde bulunmuştur. İlgilinin Kuruma ibraz ettiği borçlanmaya esas belgede 1.1.1985-31.12.2019 tarihleri arasında Avusturya’da geçen sigortalılık süresi bulunmaktadır. Tahakkuk eden borçlanma tutarının tamamını 6.4.2021 tarihinde ödeyen sigortalının 8.9.2006 tarihinde yapmış olduğu borçlanma süreleri de dahil olmak üzere borçlanılan toplam 5400 günlük süresi ve bu sürelere ait prime esas kazançları borcun son ödendiği tarih olan 6.4.2021 tarihinden geriye götürülen sürelere ait ilgili aylara mal edilecektir.

AÇIKLAMA

Sigortalının yaptığı Borçlanma yeni uygulamaya göre değerlendirilerek emekli olacaktır.En son prim ödenen tarihten geriye gidecektir.

(Kaynak: Alitezel | 24.09.2019)

GÜNDEM