BASINDAN YAZILAR
Yapılandırması Bozulan İşverene SGK’dan Yeni İmkan / Sezgin Özcan - MuhasebeTR

Yapılandırması Bozulan İşverene SGK’dan Yeni İmkan / Sezgin Özcan

Neredeyse sürekli hale gelen borç yapılandırmasına ilişkin son düzenleme 18 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe giren 7143 sayılı Kanun'la yapılmıştı.

Kanun hükmüne göre, yapılandırılan SGK borçlarının taksitle ödenmesinin tercih edilmesi halinde, hem yapılandırma taksitlerinin hem de cari dönem primlerinin kanunda belirtilen şartlara uygun olarak ödenmesi gerekiyor. Aksi halde yapılandırma bozuluyor.

Geçmişteki her yapılandırmada olduğu gibi son kanun kapsamında yapılandırılan borçlara ilişkin taksitler de ekonomideki olumsuz durum nedeniyle ödenemedi ve yapılandırmalar bozuldu.

Bu durumu gözönünde bulunduran SGK, yapılandırmanın devamını sağlamak için her işveren için olmasa da bazıları için çözüm olabilecek bir adım attı.

İHLAL ŞARTLARI

Borçlarını taksitle ödeme talebinde bulunan borçluların; taksitlerinin ilk ikisini süresinde ve tam olarak ödememesi, ilk iki taksit süresinde ve tam olarak ödenmekle birlikte bir takvim yılında ikiden fazla taksitin ödenmemesi, bir takvim yılında ödenmeyen en fazla iki taksitin veya eksik ödenen taksit tutarlarının yapılandırmanın son taksitini takip eden ay sonuna kadar gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanun'un 51. maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmemesi durumunda yapılandırma bozuluyor.

Ayrıca çok zor durumda olma hali hariç olmak üzere taksitlerin ödenme süresince tahakkuk eden cari dönem sigorta primlerinin de bir takvim yılında 2 aydan fazla ödenmemesi halinde yapılandırma hükümlerinden yararlanma hakkı kaybediliyor.

YAPILANDIRMA NASIL DEVAM ETTİRİLEBİLECEK?

Yapılandırması bozulan işverenlerin, yapılandırmalarının devamı için talebe bağlı olarak, ödenmiş olan cari ay sigorta primlerinin yapılandırma taksitlerine sayılması, SGK Başkanlık Makamı'nın 3.9.2019 tarihli ve 12606304 sayılı OLUR''u ile uygun görüldü.

Daha önce de taksitin aksatılması halinde, yapılandırması bozulan işverenlerce talep edilmesi ve yapılandırmanın cari ay yönüyle bozulmaması koşuluyla, ödemiş oldukları cari ay sigorta primlerinin aksatılan yapılandırma taksitlerine mahsup edilmesi suretiyle yapılandırmalarının devamı sınırlı olarak sağlanıyordu.

Yeni sağlanan imkanla, aynı veya farklı ünitelerde işlem gören işyerleri için ödenmiş olan 2018 Nisan ayı ve sonrası cari ay prim ödemelerinin, dönem veya taksit sayısı gözetilmeksizin ödenmeyen veya eksik ödenen yapılandırma taksitlerine mahsup edilmesi ve yapılandırmanın devamının sağlanması mümkün olabilecek.

ANCAK…

Sağlanan bu imkandan yararlanmak isteyen işverenlerin dikkat etmeleri ve gözönünde bulundurmaları gereken bazı hususlar var.

Ödenmeyen veya eksik ödenen yapılandırma taksitlerine aktarılacak cari ay primleri nedeniyle, cari ay primlerinden dolayı yapılandırmanın bozma koşuluna girmesi durumunda, yani cari dönem sigorta primlerini iki aydan fazla ödememiş durumuna düşülmesi hallerinde işverenlerce zor durum belgesi verilmesi gerekiyor.

Ayrıca, cari ay primlerinin yapılandırma taksitlerine aktarılması halinde, prim teşviki ve asgari ücret desteğinden yararlanma şartları ihlal edilmiş olacağından, bu aylarda yararlanılan teşvikler ile cari ay primlerinin aktarma yapıldığı yılda yeni tescil edilmiş işyerleri için asgari ücret desteklerinin de iptal edileceği unutulmamalı.

(Kaynak: Sözcü Gazetesi | 21.09.2019)

GÜNDEM