BASINDAN YAZILAR
Çalışması Sona Eren Doktor İlave Ödeme İçin Ne Yapmalı? / Sezgin Özcan - MuhasebeTR

Çalışması Sona Eren Doktor İlave Ödeme İçin Ne Yapmalı? / Sezgin Özcan

Eşim doktor. Çocuk hastalıkları uzmanı. Emekli olduktan sonra bir özel sağlık merkezinde çalışmaya başladı. Uzman doktorlara ek olarak verilen 2.000 lirayı almadı, almamaktadır. Eylül ayında işi bırakmayı düşünüyor. Uzman doktorların maaşlarına ek olarak verilen 2.000 lirayı alabilmesi için ne yapması, nereye müracaat etmesi ve ne gibi belgeler sunması gerekiyor? Ahmet Solak

Yasa hükmüne göre, ilave ödemeden yararlanma hakkı olanlardan, sosyal güvenlik destek primi ödemek suretiyle çalışanlar dâhil herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak çalışanların ilave ödemeleri, çalışmalarının sona erdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren ödenmeye başlanır. Eşinizin çalışması sona erip, işten çıkış bildirgesi verildiğinde, izleyen aybaşından itibaren ilave ödemesinin ödenmeye başlaması gerekir. Ancak yine de eşinizin çalışması sona erdiğinde, çalışmasının sona erdiğini belirterek ilave ödeme yapılması için SGK Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığına yazılı olarak başvurmasında yarar var.

Sadece GSS primi ödeyerek çalıştıramazsınız

Ev işlerinde çalışan erkek yardımcımızı işe başladığı günden beri kendi adımıza açtığımız SGK hesabına sigortaladık. Doğum tarihi, 08.11.1972, ilk işe giriş tarihi 11.8.1996, toplam prim günü 6621'dir. Emekliliği için gereken prim günü çoktan dolan elemanı işten çıkarsak ve GSS primlerini ödemeye devam etsek, emekli olduğunda maaş kaybına uğrar mı? Sağlık hizmetlerinden sıkıntısız olarak yararlanmaya devam eder mi? Her ay 800 lirayı bulan primi ağır gelmektedir artık. H. Köksal Alişanoğlu

Çalışanınızın primlerinin asgari ücret üzerinden ödendiği anlaşılıyor. Prim ödemeden emekliliğini beklemesi, emekli aylığında pek bir kayba neden olmaz. Ancak sadece genel sağlık sigortası (GSS) primi ödeyerek çalıştıramazsınız. Bu durumda kayıt dışı çalıştırmış olursunuz. Tespiti halinde ya da çalışanla daha sonra ihtilafa düşmeniz halinde sorun yaşarsınız.

Belediyede çalışmaya başlayan emeklinin aylığı kesilir

13 Nisan 2016'da emekli oldum ve 3 yıldır maaş alıyorum. Çalışma dönemimin ilk 7 yılı devlette geçti (Emekli Sandığı), sonra SGK'lı işte çalışarak emekli oldum. Bir büyükşehir belediyesinin kendi bünyesinde (iştirak değil) işe girme durumum var. İşe girişim gerçekleşirse emekli maaşım kesilir mi? H.K.

5335 sayılı Kanunun 30. maddesine göre, bazı istisnai durumlar hariç, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar bu aylıkları kesilmeksizin; genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin yüzde 50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarda herhangi bir kadro, pozisyon veya görevde çalıştırılamaz ve görev yapamazlar. Buna göre, belediyede çalışmaya başladığınızda emekli aylığınız kesilir.

(Kaynak: Sözcü Gazetesi | 31.08.2019)

GÜNDEM