BASINDAN YAZILAR
Evlat Edinen Aileler Dikkat! / Ali Şerbetçi - MuhasebeTR

Evlat Edinen Aileler Dikkat! / Ali Şerbetçi

Bundan 30 yıl önce eşimle birlikte, iki kardeş olan biri kız, biri erkek çocuğu evlat edinmiştik.
Ancak 6 ay önce oğlumuzu kaybettik. Oğlumuzun kendine ait işyeri vardı, bu işyerinden dolayı vergi kaydı nedeniyle sigortalıydı.
Oğlumuzun ölümü üzerine onun annesi olarak ölüm aylığı bağlanması için SGK'ya başvurdum ama bana aylık bağlanamayacağını söylediler.
Halbuki çocuğun nüfusu bizim nüfus kayıtlarımıza işlendi, yani resmi olarak da bizim aile kütüğümüzde yer alıyordu. Anne olarak bana neden aylık bağlanmıyor? Babası ölürse babasının hak sahibi olarak kızımıza da mı aylık bağlanmayacak?
5...225717 Nolu SMS
Sigortalıların hak sahibi ana ve babalarına aylık bağlanması için, 5510 sayılı Kanunun 34'üncü maddesine göre, ● Eş ve çocuklardan artan hissenin bulunması (65 yaşın üstünde olması halinde artan hisse şartı aranmaz), ● Diğer çocuklarından hak kazanılan gelir ve aylıklar hariç olmak üzere gelir ve/veya aylık bağlanmamış olması, ● Her türlü kazanç ve irattan elde etmiş olduğu gelirinin asgari ücretin net tutarından daha az olması, şartları aranır.
Artan hisse olmaması nedeniyle aylık bağlanamayan anne ve babanın 65 yaşını doldurması halinde, kanunda aranan diğer koşulların da yerine gelmiş olması şartıyla bu yaşı doldurdukları tarihi takip eden ay başından itibaren ölüm aylığı bağlanır.
Ancak evlat edinen anne ve babaya vefat eden evlatlıktan dolayı ölüm gelir/aylığı bağlanmaz.
Bu nedenle, her ne kadar evlat edindiğiniz çocuk sizin kütüğünüzde yer alsa da, yukarıda belirtildiği üzere, evlat edindiğiniz çocuğun hak sahibi olarak size aylık bağlanması mümkün değildir. Ancak eşinizin, yani kızın babasının ölümü halinde evlat edindiğiniz çocuğa aylık bağlanmasında bir engel bulunmamaktadır, yani kızınız, diğer koşulları sağlamak kaydıyla babasından dolayı ölüm aylığı alabilir.

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

20.12.1969 doğum tarihim. SGK girişim 03.06.1997. Ne zaman emekli olurum? 5...722743 Nolu SMS
İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. 5900 prim günü tamamlayıp 57 yaşınızın dolacağı 20.12.2026 tarihinde emekli olabilirsiniz. Ancak askerlik yaptıysanız ve işe başlangıçtan önce ise sadece 15 gün askerlik borçlanıp 56 yaşa tabi olabilir ve 20.12.2025 tarihinde emekli olabilirsiniz..

(Kaynak: Takvim Gazetesi | 27.08.2019)

GÜNDEM