BASINDAN YAZILAR
Avukatlık Stajıyla Erken Emeklilik Yolu Açılabilir / Okan Güray Bülbül - MuhasebeTR

Avukatlık Stajıyla Erken Emeklilik Yolu Açılabilir / Okan Güray Bülbül

Avukatlık stajını borçlanarak ilk kez sigortalı olduğu tarihi öne çeken sigortalı, bu tarihteki mevzuata göre 
değerlendirilir ve daha kolay emekli olabilir. Bu sayede pek çok kişi erken emeklilik fırsatı yakalayabilir.

 

Bağımsız çalışan avukatlar 1 Ekim 2008 tarihinden sonra 4/b’li olarak sigortalı olmak zorunda. Bu tarihten önce avukatların SSK’lı olma hakları vardı. Söz konusu tarihten önce sigortalı olmuş avukatlardan gelir vergisi mükellefi olmayanlar ise, talepleri halinde isteğe bağlı sigortalı olarak sayılmaya devam edebiliyor. Bir şirkete veya kamu kurumuna bağlı olarak çalışan avukatların ise 4/a’lı veya 4/c’li olarak sigortalanması mümkün olabiliyor. Çalıştıkları şirket veya kamu kurumu bu durumdaki avukatların sigortalılık işlemlerini yürütüyor ve prim ödemelerini gerçekleştiriyor. Bağımsız çalışan avukatlar ise kendi primlerini ödemek durumunda.

AVANTAJ KAZANdırABİLİR

Avukatlık mesleğine başlayabilmek için staj zorunluluğu var. Avukat olmak isteyen adaylar 6 ay mahkemeler nezdinde, 6 ay ise bir avukat yanında staj yapmak durumunda. Avukat olmak için zorunlu bu süre 5510 sayılı Kanun uyarınca borçlanılabiliyor. Yani toplamda bir yıllık avukatlık stajı süresinin borçlanılması ve bu sayede emeklilik için bir avantaj elde edilmesi söz konusu. Ancak bunun için bazı şartlar söz konusu. Öncelikle ifade etmek gerekir ki, avukatlık stajı yapan kişinin sigortasının yatırılması zorunluluğu yok. Avukatlık bürosunda veya serbest bir avukat yanında staj gören avukat adayına ilişkin sigorta primleri yatırılabilir fakat bu bir zorunluluk değil.

sigortalıysa yapamaz

Diğer taraftan avukatlık stajı süresince sigortalı olan avukat adaylarının avukatlık stajını borçlanma hakkı da bulunmuyor. Bu durumdaki kişiler adına zaten staj süresince sigorta yatırıldığı için bu durumda söz konusu süreyi borçlanma mümkün olmuyor. Fakat avukatlık stajı yaptığı süre boyunca adına sigorta primi yatırılmamış olan avukat adaylarının bu süreyi borçlanma hakları var. Bu sayede sigortalılık süresi geri çekilebilir.

En alt limitten 1 yıllık borçlanma 9 bin 824 TL

AVUKATLIK stajı olarak geçen toplam 1 yıllık sürenin tamamı borçlanılabilir. Ancak bunun için önemli bir şart var, avukatlık stajının tamamlanmış olması. Sigortalı isterse avukatlık stajının tamamını borçlanabildiği gibi daha kısa bir süreyi de borçlanabilir. Avukatlık stajını borçlanmak isteyen bir kişi kendi belirleyeceği prime esas kazanç üzerinden borçlanma yapabilir. 2019 yılı itibarıyla prime esas kazanç alt sınırı günlük 27.2 TL’dir. En yüksekten borçlanmak isteyen kişi ise günlük 178.3 TL ödeyebilir. En alt limitten 1 yıllık avukatlık stajı borçlanacak kişinin ödeyeceği rakam 9.824 TL, en yüksekten borçlanmak isteyen kişinin ödeyeceği rakam ise 64.188 lira olacaktır.

MAAŞInı YÜKSELTEBİLİR

Borçlanma ne kadar yüksekten yapılırsa emeklilik aylığı o kadar yükselir. Bu nedenle aylık yükseltmek isteyen sigortalılar daha yüksek prime esas kazançtan borçlanma yapabilir. Yalnızca prim ödeme gün sayısını artırmak için borçlanma yapacak kişiler ise, daha düşük bir prime esas kazanç üzerinden borçlanma yaparak cebinden çıkacak parayı düşük tutabilir.

Prim günü eksik olanlar için önemli fırsat

STAJI borçlanması yapmanın sigortalılar için iki önemli faydası bulunuyor. Bunlardan ilki, emekli olmak için gerekli yaş şartını sağlamakla birlikte prim ödeme gün sayısını tamamlayamayan sigortalıları ilgilendiriyor. Bu sayede borçlanma, avukatlık stajı prim ödeme gün sayısını artırır ve son bir yılında çalışmadan emekli olabilir. Emekliliğine kısa bir süre kalmış kişilerin çalıştıkları işyerlerinde sorunlar yaşamaları halinde bu tip borçlanmalarla emekli olmaları için kalan süreyi çalışmadan rahat bir şekilde geçirmek istediklerini biliyoruz.

Sigortalılık tarihini öne çeker

AVUKATLIK stajının ikinci faydası ise, emeklilik yaşının öne çekilebilmesidir. Yani avukatlık stajını borçlanarak ilk kez sigortalı olduğu tarihi öne çeken sigortalı, bu tarihteki mevzuata göre değerlendirilecek ve daha kolay emekli olabilecektir. Bu sayede pek çok kişi daha erken emekli olma hakkına sahip olabilir. Sigorta girişi öne çekilince emeklilik için gerekli şartlar değişirse erken emeklilik şansı doğar.

(Kaynak: Akşam Gazetesi | 20.08.2019)

GÜNDEM