BASINDAN YAZILAR
Selzede Çalışanlar Ve İş Yeri Sahipleri İle Yakınlarına Yapılacak SGK Yardımları / İsa Karakaş - MuhasebeTR

Selzede Çalışanlar Ve İş Yeri Sahipleri İle Yakınlarına Yapılacak SGK Yardımları / İsa Karakaş

Başta İstanbul olmak üzere yurdun birçok ilinde yoğun ve şiddetli sağanak yağışlar nedeniyle sel ve su baskını oldu. Su baskını nedeniyle iş yeri sahipleri ve çalışanları da etkilendi. Çok sayıda boğulma haberleri de gelmeye başladı.

Gerek SSK’lı çalışanların gerekse Bağ-Kur’lu iş yeri sahiplerinin iş yerlerinde işlerini yürütürken su baskını sonucu boğulmaları, yaralanmaları ya da ölümleri iş kazası kapsamında bulunmaktadır.

Bahse konu sigortalıların iş kazasına maruz kalmaları hâlinde SGK tarafından yardımlar yapılmaktadır. Bunun için su baskınına maruz kalan kişinin sigortalı olması, kaza sonucu bedence veya ruhça engelli hâle gelmesi şartlarının bulunması gerekmektedir.

 

Selde boğulma, yaralanma ve ölümler iş kazasıdır

 

SSK’lıların iş yerinde bulunduğu sırada sağanak yağışa bağlı su baskını ve benzeri nedenlerden dolayı başlarına gelen her türlü olay iş kazası sayılmaktadır. İş yerini sadece işçinin işini yürütürken bulunduğu yer olarak düşünmemek gerekir. İşçinin iş yerinde üretilen mal veya verilen hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen iş yerine bağlı yerler, dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden veya meslek eğitimi yerleri, avlu ve büro gibi diğer eklentiler ile araçlar da iş yerinden sayılmaktadır. Çalışanın iş yerinde bulunduğu sırada meydana gelen olayların yapılan işle ilgili olup olmadığına bakılmaksızın iş kazası sayılması gerekmektedir.

Diğer yandan işini yaparken, işveren tarafından verilen görev nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, kadın işçinin çocuğunu emzirirken geçen zamanlarda veya işveren tarafından sağlanan bir araçla işe gelip giderken meydana gelen kaza ve diğer olaylar nedeniyle ölmesi, sakatlanması, yaralanması ya da ruh sağlığını kaybetmesi durumları iş kazası sayılmaktadır. Örneğin şoför olarak çalışmakta olanların kullanmakta oldukları araçların sele kapılması sonucu yaralanmaları, hastalanmaları iş kazasıdır.

 

İş yeri sahiplerinin durumu

 

Esnaf, sanatkâr, şirket ortağı ve diğer iş yeri sahihleri Bağ-Kur’ludur. Sel baskınına bağlı olarak bu sayılan kişilerin iş yerinde bulunduğu sırada ve yürütmekte oldukları işleri nedeniyle maruz kaldıkları boğulma, yaralanma, hastalanma ve ölümler de iş kazası sayılmaktadır.  

.

Su baskınına bağlı iş kazalarında faydalanılacak yardımlar

 

İş kazası hâllerinde sigortalılara sağlanan haklar; Sigortalıya geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik ödeneğinin verilmesi ile;

  • Sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanması,
  • İş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine gelir bağlanması,
  • Gelir bağlanmış olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi ve
  • İş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölen sigortalı için cenaze ödeneği verilmesinden ibarettir.

Sigortalıların iş kazasına bağlı olarak geçici iş göremezlik ödeneklerinden yararlanabilmeleri için SGK’ya yapılan bildirimin iş kazası olarak kabul edilmesi gerekir. SSK sigortalılarına iş kazası nedeniyle iş göremedikleri sürece prim ödeme gün sayısı şartı aranmaksızın ilk günden itibaren her gün için geçici iş göremezlik ödeneği verilecektir.

Bağ-Kur (4/1-b) kapsamında  sigortalı sayılanlara iş kazası hâlinde geçici iş göremezlik ödeneği, genel sağlık sigortası dâhil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması şartıyla yatarak tedavi ve bu tedavi sonrası ayaktan tedavilerine ilişkin verilen istirahat süreleri için ödenecektir.

Tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanlar, 4/1-a (SSK) kapsamında sigortalı sayılırlar. Bunlar da tarlada ya da ormanda çalışırken sel nedeniyle boğulmaları ya da hastalanmaları hâlinde iş kazası yardımlarından faydalanır.

 

Yaş ve prim şartı yok

 

İş kazası hâlinde sağlanan yardımlar içerisinde emeklilik mevzuatını içeren yardımlar, sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri, hak sahiplerine ölüm geliri bağlanması, evlenme ve cenaze ödeneği verilmesidir. SSK’lı çalışanların sağanak yağış ve su baskını neticesinde ölümleri hâlinde başta eşleri olmak üzere çocukları ile anne ve babalarına ölüm geliri bağlanması söz konusu olacaktır.

Ölenin dul ve yetimlerine maaş bağlanması için herhangi bir prim ve yaş şartı yoktur. Bu nedenle iş kazası hâlinde ölenlerin eş ve çocukları SGK’dan maaş almak için gönül rahatlığıyla başvuruda bulunabilir. Bu konuda dilekçe örneği için bizimle iletişime geçmeniz hâlinde sizlere anında gönderilecektir.

Bağ-Kur’luların ve yakınlarının SGK yardımlarından faydalanmaları için ise prim ve diğer SGK borçlarının bulunmaması ya da ödenmesi gerekir. 

             ***

“Bilgiyle dirilenler ölmez.” Hazreti Ali

(Kaynak: Türkiye Gazetesi | 19.08.2019)

GÜNDEM