BASINDAN YAZILAR
18 Yaş Altı Astsubay Sınıf Okulu Süresi Hizmetten Sayılmıyor / Ekrem Sarısu - MuhasebeTR

18 Yaş Altı Astsubay Sınıf Okulu Süresi Hizmetten Sayılmıyor / Ekrem Sarısu

Soru: Astsubay sınıf okulunda 18 yaş altında geçen süremin emeklilikte geçerli hizmet sayılması için SGK’ya başvurdum. 18 yaşımı doldurmadan mahkemeden aldığım kazai rüşt kararım da bulunuyor.

SGK, 18 yaşın altında geçen okul süremin hizmetten sayılmayacağını bildirdi. İnternetten araştırdığıma göre, bu konuda davaları kişiler kazanıyormuş. Benim de dava sonuçlarından yararlanmak için dava mı açmam lazım, yoksa herkese uygulanıyor mu? ● SİNAN

Cevap: Astsubay sınıf okulunda 18 yaşın altında geçen öğrencilik sürelerini, SGK hizmet olarak kabul etmiyordu. Bu konularda açılan davalar; bazı mahkemelerde kişiler lehine, bazı mahkemelerde de kişiler aleyhine sonuçlanıyordu.

Bu farklı mahkeme kararları neticesinde üst mahkemelerce de farklı onama kararları çıkmaya başlamıştı. Bu kapsamda bölge idare mahkemelerince verilen kararlar arasındaki aykırılığın giderilerek içtihadın birleştirilmesi istenmiştir.

Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu’nun 25 Temmuz 2019 ve 30842 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 12.12.2018 tarih ve Esas: 2018/1, Karar: 2018/4 sayılı kararı ile de içtihadın bu sürelerin hizmetten sayılmasının uygun olmadığını içeren bir kararı bulunuyor.

Kurul, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 11’inci İdari Dava Dairesi’nin 18.01.2018 tarih ve E: 2017/11161, K: 2018/73 sayılı kararı doğrultusunda içtihatdın birleştirilmesine karar veriyor. Kaza-i rüşt kararı almış olmanız da durumu değiştirmez.

Çünkü kaza-i rüşt kararı bir mesleğe başlamak için gerekli olup, okul süresini kapsamaz. Sonuç olarak bundan böyle mahkeme kararları da bu yönde çıkacağından, dava açsanız da kazanmanız mümkün değil.

KIDEM TAZMİNATI ALARAK AYRILMAK İÇİN 7000 GÜN PRİM LAZIM

Soru: 33 yaşındayım. Sigorta girişim 2004’te oldu. 4160 gün prim ödemem var. Ne zaman emekli olabilirim? 8 yıldan beri aynı işyerinde çalışıyorum. Kendi isteğimle işten çıksam, tazminat alabilir miyim? ● Mustafa CAL

Cevap: Emekli olmak için 7000 gün prim ödeme ve 60 yaş şartlarına tabisiniz. 2840 gün daha prim ödeyerek toplam priminizi 7000 güne tamamlamanız şartıyla, 60 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz.

Ayrıca 340 gün daha prim ödeyerek toplam priminizi 4500 güne tamamlamanız şartıyla, yine 60 yaşınızda emekli olmanız da mümkün. İşinizden kıdem tazminatı alarak ayrılamazsınız. Çünkü işinizden kıdem tazminatı alarak ayrılmak için primi 7000 güne tamamlamak gerekiyor.

SSK’DAN EMEKLİ OLACAĞIMDAN BAĞKUR’A PRİM ÖDEMEYEBİLİR MİYİM?

Soru: 8 Aralık 1971 doğumluyum. 12 Ekim 1988 sigorta girişimle, SSK’ya 6300 gün prim ödemem var. 5 Kasım 2016’da şahıs firması açtım ve Bağkurlu oldum. Bağkur’a başvuru yaparak, SSK üzerinden emekli olmak için yaşımın dolmasını beklemek istediğimi ve Bağkur’a prim ödemek istemediğimi belirtirsem, artık Bağkur’a prim ödemeyebilir miyim? ● Ümit İŞGÖREN

Cevap: Maalesef ticari faaliyetinize devam ettiğiniz sürece Bağkur’a prim ödemek zorundasınız. Faaliyetine son vermeniz veya bir başka işyerinde sigortalı çalışarak SSK’ya prim ödemeniz halinde, Bağkur’a prim ödemeyebilirsiniz.

(Kaynak: Posta Gazetesi | 10.08.2019)

GÜNDEM