BASINDAN YAZILAR
Hem Prim Günleri Artıyor, Hem Daha Erken Emekli Oluyorlar / Ahmet Kıvanç - MuhasebeTR

Hem Prim Günleri Artıyor, Hem Daha Erken Emekli Oluyorlar / Ahmet Kıvanç

Başkasının sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğu bulunan anneler erken emeklilik hakkından nasıl yararlanırlar? Ne kadar sürede emekli olabilirler? Hangi tarihlerdeki çalışmaları için bu haktan yararlanabilirler? Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, ağır engelli çocuk annelerinin erken emeklilik hakkına ilişkin merak edilenleri yazdı

2008 yılında yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile engelli çocuğu bulunan annelere erken emeklilik hakkı tanındı. Buna göre, başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğu bulunan ve sigortalı olarak çalışan annelerin prim ödeme sayılarının dörtte biri oranında artırım yapılıyor. Bu süreler, prim ödeme gün sayıları toplamına ekleniyor. Örneğin, dört yıl hizmeti bulunanlar 5 yıl prim ödemiş kabul edilir. Emeklilik yaşları, eklenen süre kadar öne çekiliyor.

Bu haktan, işçi (4/a),esnaf (4/b) veya memur (4/c) statüsündeki kadın sigortalılar yararlanabiliyor.

MİLAT 1 EKİM 2008

Bakıma muhtaç engelli çocuğu bulunan kadınlara sağlanan erken emeklilik hakkı, 1 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe girdi. İlave süre hesabında, 1 Ekim 2008 tarihinden sonraki çalışmalar dikkate alınıyor. 1 Ekim 2008’den beri on yıllık hizmeti bulunan engelli çocuk annesi bir kadının hizmet süresine 2.5 yıl ilave edilir. Prim ödeme süresi 10 yıl yerine 12.5 yıl kabul edilir. Emekli aylığı bu prim üzerinden hesaplanır. Bu anne normalde 54 yaşında emekli olacaksa, emeklilik tarihi de 2.5 yıl erkene alınır ve 52 yaşının ortalarında emeklilik hakkı elde eder.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILAR YARARLANABİLİR Mİ?

Ağır engelli çocuğu bulunan annelere tanınan erken emeklilik hakkından SSK (4/a),Bağ-kur (4/b) ve Emekli Sandığı (4/c) statüsünde çalışanların yanı sıra herhangi bir işte çalışmayıp isteğe bağlı sigorta yaptırmış kadınlar da yararlanabiliyor. Öz evladı olmasa bile, evlatlık edindiği çocuk bakıma muhtaç derecede ağır engelli olan anneler de erken emeklilik hakkından yararlanabilirler.

HANGİ ÇOCUKLARIN ANNESİ ERKEN EMEKLİ OLABİLİR?

Erken emeklilik hakkı elde edebilmek için aranan “Başka birinin sürekli bakımına muhtaç olma halleri” şunlar:

- Kuadripleji (2 kol ve 2 bacak felci), parapleji (belden aşağısının tutmaması), dipleji (sadece kolların ya da bacakların hareket ettirilememesi) ve sigortalının yaşamını kendi başına yürütmesine engel hemipleji (vücudun tek tarafının hareket ettirilememesi) veya merkezi sinir sisteminin sfinkter bozuklukları ile birlikte olan diğer hastalık ve arızalar.

- Süreli veya sürekli ruh sağlığı ve hastalıkları kliniğinde kalmayı gerektiren ve tedavi edilemeyen psikotik hastalıklar.

- İki gözde yüzde yüz (tam) görme kaybı.

- İki elin kaybı.

- Bir kolun omuzdan ve bir bacağın kalçadan kaybı.

- Her iki bacağın alttan en az 1/3’ünün kaybı.

- Tedavisi olanaksız bir hastalıktan ileri gelen ağır beslenme bozuklukları ve kaşeksiler (Aşırı kilo kaybı).

- Yukarıda tespit edilen hastalık ve arızalar dışında kaldığı halde tedavi edilemeyen, başka birinin sürekli bakımına muhtaç olan ağır hastalık ve arızalar.

(Kaynak: Haber Türk | 06.08.2019)

GÜNDEM