BASINDAN YAZILAR
İşten Ayrılışı Süresinde Bildirmeyenler Dikkat! / Ali Şerbetçi - MuhasebeTR

İşten Ayrılışı Süresinde Bildirmeyenler Dikkat! / Ali Şerbetçi

SGK tarafından yapılan denetimde Ocak 2012'de 8 çalışanın işten ayrılış bildirgesinin verilmediği tespit edildi. Bilanço esasına göre defter tutmaktayız. Bu hatamızdan dolayı uygulanacak ceza yaklaşık ne kadar olur? Ömer OĞUZ
5510 sayılı Kanun'a göre işten ayrılış bildirgesi işverenler tarafından en geç 10 gün içinde kuruma bildirilir. Bunu süresinde vermeyen işverenler hakkında da aynı kanunun 102. maddesinin birinci fıkrasının (j) bendine göre idari para cezası uygulanır. Anılan kanun hükmünde 08.03.2012'de değişiklik yapılmış ve 'bir takvim ayında işlenen bu fiillerden dolayı tutmakla yükümlü bulunulan defter ve belgelerin ibraz edilmemesi nedeniyle verilmesi gereken ceza tutarını aşmamak kaydıyla her bir sigortalı veya sandık iştirakçisi için asgari ücretin 10'da 1'i tutarında idari para cezası uygulanır' düzenlemesi yapılmıştır. Buna göre, idari para cezası her bir sigortalı için asgari ücretin 10'da 1'idir ve uygulanacak ceza, işverenlerin tutmakla yükümlü oldukları işyeri defter, kayıt ve belgelerinin kuruma ibraz edilmemesi nedeniyle uygulanan idari para cezası miktarını (bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü işyerleri için asgari ücretin 12 katını, diğer defterleri tutmakla yükümlü olan işyerleri için asgari ücretin 6 katını, defter tutmakla yükümlü olmayan işverenler için ise asgari ücretin 3 katını) aşamaz. Diğer taraftan, 01/08/2009'dan önceki dönemler için işten ayrılış bildirimi yapmamanın veya geç yapmanın herhangi bir cezai yaptırımı yoktu.
01/08/2009'dan itibaren her bir sigortalı için bir asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanmaya başlandı ve bu cezalar herhangi bir üst sınır uygulamasına tabi tutulmuyordu. 2012'nin Ocak ayında 8 sigortalının işten ayrılışına ilişkin bildirimin yapılmaması nedeniyle uygulanacak ceza, fiilin işlendiği tarihte yürürlükte olan kanun hükmüne göre 'her bir sigortalı için 1 asgari ücret' tutarında olması gerektiği halde, söz konusu ceza bu dönemde değil, ceza hafifletildikten sonra tahakkuk edeceği için, yeni düzenlemelerin failin lehine durum meydana getirmesi nedeniyle, sigortalı başına asgari ücretin 10'da 1'i üzerinden, yani 8 x (asgari ücret/10) tutarında uygulanacaktır.
Bu cezayı, tebliğ tarihinden itibaren 15 günde öderseniz 4'te 1 oranında indirim olur.

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

1956 doğumluyum. 01.07.1995 Bağ-Kur işe giriş tarihim. 2009 yılına kadar 13 yıl, 10 ay hizmet sürem var, yaş haddinden ne zaman emekli olurum? 5...117727 Nolu SMS 
Bağ-Kur'dan yaştan emekli olabilmeniz için 5400 gün yani 15 yıl prim ödemiş olmak ve 58 yaşınızı tamamlamış olmanız gerekmektedir.
58 yaşınızı tamamlamışsınız. Ancak gününüz eksik. 13 yıl, 10 ay hizmeti askerlikle ya da aktif olarak ödeyerek 5400 güne tamamlamanız gerekir.
5400 prim günü tamamlarsanız hemen kısmi (yaştan) emekli olursunuz..

(Kaynak: Takvim Gazetesi | 30.07.2019)

GÜNDEM