BASINDAN YAZILAR
Yaş Düzeltmesi Nasıl Etkiler / Ali Şerbetçi - MuhasebeTR

Yaş Düzeltmesi Nasıl Etkiler / Ali Şerbetçi

05.10.1978 doğumluyum ve ilk defa 1998 yılında sigortalı oldum. Mahkeme kararıyla yaşım 2 yaş büyütüldü. Emeklilik yaşımın hesabında dikkate alınır mı? Y. NEŞE

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 85. maddesine göre sigortalılar ile hak sahiplerinin; nüfus cüzdanlarındaki doğum tarihleri ile nüfus kayıtlarındaki doğum tarihleri arasında fark varsa nüfus kayıtlarındaki tarih, birden fazla nüfus kaydı bulunanların, bu kayıtları arasında fark varsa nüfus kayıtlarındaki eski tarihli kayıt, birden fazla nüfus kaydı bulunanlardan, kayıtlarının birisinin idare veya kaza mercilerinden verilmiş bir kararla yapılmış veya düzeltilmiş olması durumunda kararların kesinleşmiş olması şartıyla nüfus kayıtlarına geçirilmemiş olsa bile bu kayıt esas alınır.
Ancak; mal˚llük, vazife veya harp mal˚llüğü, yaşlılık ve ölüm sigortalarına ilişkin aylık tahsisleri ile peşin sermaye değerinin hesabında yaş ile ilgili hükümlerin uygulanmasında, 5510 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmış kanunlara tabi sandıklara göre sigortalının ilk defa uzun vadeli sigorta kollarına tabi olduğu tarihten sonraki yaş düzeltmeleri dikkate alınmaz.
Ancak nüfus kütüğünde ilk defa kayıtlı olan doğum tarihinin; nüfus kütüğünün yenilenmesi sırasında, yeni kütük kayıtlarına, nüfus kütüklerinin naklinde, yeni nüfus idaresi kayıtlarına, Türk vatandaşlığına geçenlerin Türkiye'deki nüfus idaresi kayıtlarına hatalı işlenmiş olması nedeniyle yapılan düzeltmelerin, sigortalıların iradesi dışında nüfus idaresince yapılan maddi hataların giderilmesi amacını taşıması nedeniyle, bu hususların belgelenmesi veya mahkeme kararında belirtilmiş olması h‚linde söz konusu kayıt düzeltmelerinde, düzeltilen yeni kayıt esas alınır.
Yukarıda yer alan açıklamalar çerçevesinde; ilk defa 1998 yılında sigortalı olduğunuz ve mahkemenin yaş değişikliği kararının 2001 yılında yani ilk defa mal˚llük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olduğunuz tarihten sonra olduğu dikkate alınarak, nüfus kayıtlarınızda yapılan yaş değişikliğinin emeklilik yaşınızı değiştirmeyeceğini, emeklilik koşullarınızın hesabında 05.10.1978 tarihinin değil, 05.10.1976 tarihinin esas alınacağını söyleyebiliriz..

(Kaynak: Takvim Gazetesi | 23.07.2019)

GÜNDEM