BASINDAN YAZILAR
Yurt Dışından Getirilen Telefonlar için Kayıt Harcı 1.500 TL Oldu / Hakan Uçak - MuhasebeTR

Yurt Dışından Getirilen Telefonlar için Kayıt Harcı 1.500 TL Oldu / Hakan Uçak

Yurt dışından ülkemize gelen herkes potansiyel bir ithalatçı olarak kabul ediliyor. Yolcular tarafından yurt dışından getirilen ürünlerin bir kısmına gümrük mevzuatı kapsamında vergi muafiyeti uygulanabiliyor.

Gümrük mevzuatı uyarınca yurt dışından yolcu beraberi getirilen bazı eşyalar için ithalatta vergi muafiyeti öngörülmüştür. 

Ancak ithalat anında tahsil edilen vergi ve benzeri mali yüklerin farklı kurumların görev ve yetki alanına girmesi nedeniyle, ithal anında tahsil edilen bazı vergilere gümrük mevzuatı kapsamında muafiyet uygulanırken bazı vergiler için ise muafiyet uygulanmıyor.

Bu nedenle yolcuların ithal ettikleri eşyaların muafiyet kapsamında olup olmadığını ve muafiyet limitlerini bilmesi oldukça önemli.

Özellikle yurt dışından cep telefonu alan yolcuları ilgilendiren yeni düzenleme bugün itibarıyla hayata geçiyor. 

Yolcular tarafından yurt dışından getirilen cep telefonlarının ithalinde 618 TL olan harç ücreti 1314 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 1.500 TL olarak yeniden belirlendi. 

Yolcular tarafından ithal edilen cep telefonlarının ülkemizde kullanılabilmesi için, yolcuların bu telefonları pasaportlarına kayıt ettirmeleri ve 1.500 TL değerindeki harcın yanında 20 Euro (Yaklaşık 125 TL) TRT Bandrol Ücretini yatırmaları gerekiyor.

Sonuç olarak; 19 Temmuz 2019 tarihinden itibaren yurt dışından cep telefonu ithal edecek yolcuların yaklaşık 1.625 TL harç ödemeleri gerekecek.

(Kaynak: KPMG Vergi | 19.07.2019)

GÜNDEM