BASINDAN YAZILAR
Ölüm Aylığı Kimlere Bağlanır? Ölüm Aylığı Kimlere Verilir? Ölüm Aylığı Neden Kesilir? - MuhasebeTR

Ölüm Aylığı Kimlere Bağlanır? Ölüm Aylığı Kimlere Verilir? Ölüm Aylığı Neden Kesilir?

Sigortalı eşi veya anne-babası vefat eden vatandaşlar, SGK tarafından belirlenen şartlara uygunluk göstermeleri durumunda ölüm aylığı talep edebiliyor. Ancak bazı durumlarda bu talep SGK tarafından olumsuz yanıtlanıyor veya bağlanan ölüm aylığı kesiliyor. Peki ölüm aylığı kimlere verilir? Ölüm aylığı hangi durumda bağlanmaz? Ölüm aylığı neden kesilir? Tüm detaylar haberimizde...

Ölüm aylığı ile vefat eden kişi, kamuda da görev alsa özel sektörde de yakınlarına (eşi ve evlenmemiş kız çocukları) hak edilme durumuna göre ölüm aylığı bağlanır. Eşin ölüm aylığı alabilmesi için, sigortalının vefat ettiği tarihte yasal evlilik bağı bulunması gerekiyor.

ÖLÜM AYLIĞI NEDEN KESİLİR?

Babasından maaş alan bekar kızların evlenmeleri durumunda maaşları kesiliyor. Eşinden boşandığı halde, boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı belirlenen eş ve çocukların, bağlanmış olan gelir ve aylıkları kesilir. Bu kişilere ödenmiş olan tutarlar, 96'ncı madde hükümlerine göre geri alınır.

ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMAYACAK HALLER

5510 Sayılı Kanunu'nun 56. maddesinde ölen sigortalının hak sahiplerinin hangi durumlarda gelir ve aylık alamayacağı sıralanmıştır. 56'ncı madde şöyledir;

Ölen sigortalının hak sahiplerinden;

- Kendisinden aylık bağlanacak sigortalıyı veya gelir ya da aylık bağlanmış olan sigortalıyı kasten öldürdüğü veya öldürmeye teşebbüs ettiği veya bu Kanun gereğince sürekli iş göremez hale veya malûl duruma getirdiği,

- Kendisinden aylık bağlanacak sigortalıya veya gelir ya da aylık bağlanmamış olan sigortalıya veya hak sahibine karşı ağır bir suç işlediği veya bunlara karşı aile hukukundan doğan yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine getirmemesi nedeniyle ölüme bağlı bir tasarrufla mirasçılıktan çıkarıldıkları, hususunda kesinleşmiş yargı kararı bulunan kişilere gelir veya aylık ödenmez.

- Ödenmiş bulunan gelir ve aylıklar, 96 ncı madde hükümlerine göre geri alınır.

ÖLÜM AYLIĞININ GERİ ALINMASI

Kurumca işverenlere, sigortalılara, isteğe bağlı sigortalılara gelir veya aylık almakta olanlara ve bunların hak sahiplerine ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere, fazla veya yersiz olarak yapıldığı tespit edilen ödemeler geri alınır.

Ödemelerin nasıl geri alınacağı ilgili Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 

(Kaynak: Haber Türk | 18.07.2019)

GÜNDEM