BASINDAN YAZILAR
İşyeri Belgeleri Saklama Süreleri / Ali Şerbetçi - MuhasebeTR

İşyeri Belgeleri Saklama Süreleri / Ali Şerbetçi

Gıda toptancısıyız. SGK denetim elemanları 01.01.2008-31.12.2010 dönemine ait defter ve belgelerimizin incelemeye sunulması için tebligat göndermişler. Ancak bu defter ve belgelerimizin bir kısmını, imha ettik.
Ceza mı alacağız? S. KURT

İşyeri yasal defter ve belgelerini saklama süresi Türk Ticaret Kanununa göre 10 yıl, vergi mevzuatına göre ise 5 yıldır. 5510 sayılı Kanuna göre ise işveren, işyeri sahipleri; işyeri defter, kayıt ve belgelerini ilgili olduğu yılı takip eden yıl başından başlamak üzere on yıl süreyle, kamu idareleri otuz yıl süreyle, tasfiye ve ifas idaresi memurları ise görevleri süresince, saklamak ve Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilen memurlarınca istenilmesi halinde on beş gün içinde ibraz etmek zorundadır.
Buna göre 5510 sayılı Kanun açısından, 2019 yılı itibariyle, özel sektör işverenleri için 2008 yılı ve öncesine ait kayıt ve belgelerin saklama süreleri dolmuştur.
SGK denetim elemanları tarafından işyerinizin 01.01.2008- 31.12.2010 dönemine ait defter ve belgelerinin incelemeye sunulması istenmiş olmakla birlikte, bu defter ve belgelerden 2008 yılına ait olanları, saklama süresi dolduğundan ibraz etmemeniz nedeniyle hakkınızda idari para cezası uygulanmayacağını söyleyelim.
Ancak 2009 yılına ait defter ve belgelerin saklama süresinin 31.12.2019 tarihinde dolacak olması, 2010 yılı defter ve belgelerinizin ise henüz saklama süresinin devam etmesi nedeniyle 2009 ve 2010 yıllarına ait kayıtlarınızı ibraz etmeniz gerekmektedir. Aksi halde idari para cezasına maruz kalmanız kaçınılmadır. Ayrıca her ne kadar Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 2008 yılı için zamanaşımı hükümlerinin resen dikkate alınması nedeniyle ceza uygulanmaması gerekmekte ise de, herhangi bir aksilik yaşamamanız için 2009 ve 2010 yıllarının defter ve belgelerini ibraz ederken vereceğiniz dilekçede 2008 yılı kayıtlarınızı saklama süresi dolduğundan ibraz etmediğiniz hususunu belirtmeniz yararlı olacaktır.

(Kaynak: Takvim Gazetesi | 08.07.2019)

GÜNDEM