BASINDAN YAZILAR
Kıdem Tazminatı Alma Yazısında İşe Bir Gün Önce Girene 25 Yıl Bir Gün Sonra Girene 25 Yıl Yok! / Vedat İlki - MuhasebeTR

Kıdem Tazminatı Alma Yazısında İşe Bir Gün Önce Girene 25 Yıl Bir Gün Sonra Girene 25 Yıl Yok! / Vedat İlki

4857/Madde 120 – 25.8.1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesi hariç diğer maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

1475/14-5’fıkrası;

  1. (Ek: 25/8/1999 – 4447/45 md.) 506 Sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya aynı Kanunun Geçici 81 inci maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle işçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet akdinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır.

4/1-(a) Kapsamında 8.9.1999 (Hariç) ila 30.4.2008 (Dahil) Tarihleri Arasında Sigortalı Olanlar;

4447 sayılı Kanunla 506 sayılı Kanunun 60. maddesinin (A) fıkrasındaki yaşlılık aylığına hak kazanma seçenekleri üçten ikiye indirilerek, 8.9.1999 (hariç) tarihinden sonra ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başlayanların yaşlılık aylığından yararlanabilmesi için;

– Kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olması ve en az 7000 gün veya,

– Kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olması, 25 yıl sigortalılık süresi bulunması ve en az 4500 gün,

malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak seçeneklerinden birinin yerine getirilmesi öngörülmüştür.

09/09/1999 sonra ilk defa 4/a olanlar Kıdem Tazminatı Alabilir Yazısı var.

30/04/2008 ilk defa sigortalı olan 4/a 7000 gün yada 25 yıl sigortalılık süresi bulunması ve en az 4500 günü olması halinde SGK Kıdem Tazminatı alma yazısı alabilir.

7000 gün yaklaşık 19 yıl 5 ay 10 günlük süreye yakındır.09/09/1999+10+5+19..19/02/2019 itibaren kıdem yazısı alma hakları var.

7000 günü olmayanlar için 25 yıl ve 4500 gün şartları henüz oluşmamıştır.

09/09/2024 yılında oluşacaktır.

İLK DEFA ilk defa 1.5.2008 tarihi itibariyle 506 sayılı kanunlara göre sigortalı olanlar için uygulanacaktır.

4/1-(a) sigortalılarına, kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olması ve en az 7200 gün

4/1-(a) Sigortalıları İçin 5510/Geçici 6. Madde-

Yedinci Fıkra (b) Bendine Göre Aylığa Hak Kazanma Koşulları

Madde No Sigortalılık Süresinin Başlangıcı Tahsis Talep Tarihindeki En Az Gün Sayısı
Geçici 6/Yedi-(b) 01.05.2008 – 31.12.2008 4600
01.01.2009 – 31.12.2009 4700
01.01.2010 – 31.12.2010 4800
01.01.2011 – 31.12.2011 4900
01.01.2012 – 31.12.2012 5000
01.01.2013 – 31.12.2013 5100
01.01.2014 – 31.12.2014 5200
01.01.2015 – 31.12.2015 5300
01.01.2016 – 5400

 

Madde No Sigortalılık Süresinin Başlangıcı Tahsis Talep Tarihindeki En Az Gün Sayısı
Geçici 6/Yedi-(b) 01.05.2008 – 31.12.2008 4600

 

1 Gün sonra işe girenler 4600 güne sahip ise 25 yıl aranmadan kıdem tazminatı alabilir yazısı alabilecektir.

10 gün 9ay 12 yıl sigortalılık süresi;

01/05/2008+10+9ay+12 yıl=11/02/2021 yılında Kıdem Tazminatı yazısı alabilecektir.

Özellikle sigortalı şayet 01/05/2008 ilk defa sigortalı olmuş,borçlanma ile sigortalılık süresini geriye çektiğinde 200 gün kazanırken (7000 gün) emekli olurken kıdem tazminatı alma yazısında 100 gün kazanacağım derken 25 yıl süre bekleyerek kıdem tazminatı yazısı almaktan yoksun kalacaktır.

Kısaca ,5510 sayılı Reformla birlikte 1 gün önce işe giren 25 yıl 4500 gün denirken,1 gün sonra işe girene 4600 gün yeterli olup yıl kavramı ortadan kalkmıştır.

Ayrıca 5510 sayılı Kanun statüsünde olanlar için 5400 gün koşulu oluşması halinde Kıdem tazminatı yazısı alarak 25 yıl dayatması olmayacaktır.

1475/14’üncü maddesi aynı zaman da kıdem tazminatı alma yönünde 5510 sayılı Kanununu da kapsadığı için ileride böyle bir sorun ortaya çıkmasına da az bir zaman kalmıştır.

(Kaynak: Alitezel | 25.06.2019)

GÜNDEM