BASINDAN YAZILAR
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu / Şenay Koçyiğit Özdoğan - MuhasebeTR

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu / Şenay Koçyiğit Özdoğan

 Bana ait olan atölyemde toplam 20 çalışanımız var. İşyerimde İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) kurulu (İSG) bulunması zorunlu mudur?

İşyerlerinde, çeşitli durumlarda İş Sağlığı ve Güvenliğini takip etmek ve uygulamak amaçlı, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu kurulur. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın 22. maddesi “Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturur. İşveren, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun kurul kararlarını uygular” demektedir. Burada elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve aynı işyerinin işi altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinin altı çizilmelidir. Kurul kurulabilmesi için işyerinde elli ve daha fazla çalışan bulunması gerekmektedir. Kurul işyerinin tehlike sınıfına göre çeşitli periyotlarla toplanır. Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en geç üç ayda bir, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en geç iki ayda bir, çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise en geç ayda bir toplanmalıdır. Kurulun başkanlığını işveren veya işveren vekili, sekreterliğini ise iş güvenliği uzmanı yapar. Kurul toplantıları önceden kurul sekretaryası tarafından kurul üyelerine bildirilir ve kurul toplantısında alınan kararlar İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul defterine tutanak halinde kayıt edilir.

(Kaynak: Akşam Gazetesi | 22.06.2019)

GÜNDEM