BASINDAN YAZILAR
Prim Borcu Mirascıya Kalır Mı? / Ali Şerbetçi - MuhasebeTR

Prim Borcu Mirascıya Kalır Mı? / Ali Şerbetçi

Eşimin kendine ait bir tamirhane dükkanı vardı, yanında da bir işçi çalıştırıyordu.
Yaklaşık 6 ay önce rahatsızlandı ve tedavi süreci içinde çok fazla işlerle ilgilenemedi. Ne yazık ki eşim bu rahatsızlığı sonucunda vefat etti. Dükkanı da eski işçisine devrettik. Eşim çalışan işçisinin sigortasını 4 ay SGK'ya bildirmeyi ihmal etmiş. Ceza öder miyim? T. AVCI
SGK'nın prim ve her türlü alacağının tahsilinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. Bu kanunda ve 5510 sayılı Kanunda, borçlunun ölümü halinde idari para cezalarından doğan borçların terkin edilip edilmeyeceği veya mirasçılarından tahsil edilip edilmeyeceği yönünde bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak Anayasanın 38 inci maddesinde "Ceza sorumluluğu şahsidir" hükmü yer almaktadır. Türk Ceza Kanununa göre de, "Ceza sorumluluğu şahsidir.
Kimse başkasının fiilinden dolayı sorumlu tutulamaz." Anılan hükümlerden, şahısların işledikleri idari veya adli suçlara istinaden gerek adli, gerekse idari merciler tarafından verilen cezaların yalnızca o kişiye yönelik olarak infaz edilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.
Bu çerçevede, 5510 sayılı Kanunda idari para cezasının borçlusu olan gerçek kişi işverenin ölümü halinde, idari para cezalarından doğan kurum alacağının mirası reddetmemiş mirasçılarından takip edilip edilmeyeceği yönünde bir düzenleme bulunmamakla birlikte, Anayasa ve Türk Ceza Kanununda yer alan "Cezaların Şahsiliği" ilkesi gereğince, Kurum alacağının (borçlunun mirasçılarından takip edilmeksizin) tahsilinden vazgeçilir. Buna karşın, tüzel kişilere yönelik olarak verilen idari para cezalarının tüzel kişiliğin mal varlığından tahsil edilememiş olması nedeniyle, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takibe geçilen ortaklar ve/veya kanuni temsilcilerin ölümü halinde, mirası reddetmemiş mirasçılardan bu alacakların takibine devam edilir.

​NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
15.10.1970 doğumluyum. Sigorta girişim 01.02.1993, askerliğimi 1990 yılında 18 ay olarak yaptım. Askerliği borçlanırsam ne zaman emekli olurum? 5Ö513959 Nolu SMS:
İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 54 yaş ve 5675 prim gün şartlarına tabisiniz. Prim gün sayınızı tamamlayarak 54 yaşınızın dolacağı 15.10.2024 tarihinde emekli olursunuz. Ancak 2,5 aylık askerlik borçlanarak 53 yaşınızın dolacağı 15.10.2023 tarihinde yani tam bir yıl önce emekli olabilirsiniz.
Askerliğin 2,5 ayını da ödeseniz bir yıl kazanırsınız, hepsini de ödeseniz bir yıl kazanırsınız..

(Kaynak: Takvim Gazetesi | 17.06.2019)

GÜNDEM