BASINDAN YAZILAR
İsteğe Bağlı Sigortalılıkta Güncel Değişiklikler / Şevket Tezel - MuhasebeTR

İsteğe Bağlı Sigortalılıkta Güncel Değişiklikler / Şevket Tezel

2019/9 sayılı Genelge ile isteğe bağlı sigortalılıkta da bazı uygulama değişiklikleri oldu. Bugün de bu değişikliklere değineceğiz.

İlk defa isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenlerin “İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi” ile SGK’ya başvurmaları gerekiyor, İşte bu başvuru artık e-devlet üzerinden de yapılabilecek.

Tekrar isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenlerin ise talep dilekçesi ile müracaatları yeterli bulunuyor.

SSİY’nin 124 üncü maddesi gereğince adi posta veya Kuruma doğrudan yapılan başvuru ve bildirimlerde, başvuru veya bildirimin Kurumun gelen evrak kayıtlarına intikal tarihi; taahhütlü, iadeli taahhütlü, acele posta servisi ile yapılan başvuru ve bildirimlerde ise başvuru veya bildirimin postaya veya kargoya verildiği tarih; başvuru veya bildirim tarihi olarak kabul ediliyordu. Artık PTT Alo Post veya PTT Kargo ile başvuru halinde de PTT birimine başvuru Kuruma başvuru sayılacak.

İsteğe Bağlıda Sona Erdirme Yöntemi

İsteğe bağlı sigortalılığını sona erdirmek için SGK’ya yazılı talepte bulunanların sigortalılıkları;

a) Talepte bulunulan ayın primi ödenmemişse, talep tarihinden önceki primi ödenmiş ayın sonu,

b) Talepte bulunulan ayın primi ödenmişse, dilekçesinin Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarih itibariyle sona erdiriliyor, ayrıca, isteğe bağlı sigortalılığın sona erdiği tarihten sonra ödenen primler sigortalının talebi halinde iade ediliyordu.

2019/9 sayılı Genelge ile yapılan değişiklik sonucu artık talepte bulunulan ayın primi ödenmişse dilekçenin Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarihte sona ereceği gibi, istemesi halinde ise bulunduğu ay sonu itibariyle de sona erdirilebilecek.

Keza talepte bulunulan ayın primini kısmi ödeyenlerin de ödediği primin karşıladığı gün itibariyle sona erdirilecek.

Örneğin 31.05.2019 tarihi itibariyle borcu olmayan ve 15.06.2019 tarihinde 250 TL prim ödeyen sigortalı, 23.06.2019 tarihinde primini karşıladığı gün itibariyle sigortalılığını sonlandırmak için talepte bulunursa bu sigortalının ödemiş olduğu tutar dokuz günlük süreyi karşıladığından 09.06.2019 tarihi itibariyle isteğe bağlı sigortalılığı sonlandırılabilecek.

İsteğe Bağlı Sigortalı iken Emekli Olma

İsteğe bağlı sigortalı iken aylık tahsis talebinde bulunan sigortalıların da eğer isteğe bağlı prim borçları varsa tahsis talebi öncesi veya sonrasında bu borçlarını ödemeyeceğini yazılı olarak beyan etmemesi halinde aylık bağlanmayıp isteğe bağlı sigortalılıkları devam ettirileceğinden bu konuya özelikle dikkat gerekiyor.

Zira kural olarak 4/b sigortalılığı kapsamında aylık bağlanacak olan sigortalıların aylık talep tarihi itibariyle prim ve prime ilişkin borcu bulunmaması gerekiyor.

Mamafih aylık talebinde bulunan sigortalılardan prim ödemeyeceğini yazılı olarak beyan eden isteğe bağlı sigortalılardan yapılan hizmet tespiti sonucunda aylığa hak kazanamadığı belirlenenlerin, prim ödemeyeceğine ilişkin vermiş oldukları talepleri geçersiz sayılarak isteğe bağlı sigortalılıkları devam ettirileceğini de vurgulamak gerekiyor.

Kısmi Süreli Çalışan İsteğe Bağlı Sigortalılar

Bilindiği üzere kısmi süreli olarak 4/a sigortalısı olarak çalışan sigortalıların aynı ay içerisinde isteğe bağlı sigortaya prim ödemeleri halinde, primi ödenen süreler zorunlu sigortalılığa ilişkin prim ödeme gün sayısına otuz günü geçmemek üzere eklenebiliyor ve bu süreler, 4/a sigortalılığı kapsamında sayılıyor.

Bunlar dışındaki isteğe bağlı sigortalıların zorunlu kapsamda (4/a,4/b,4/c) sigortalı olmaya başlamaları halinde isteğe bağlı sigortalılıkları sona erdiriliyor ve zorunlu sigortalılığı hitamından itibaren isteğe bağlı sigortalılığın yeniden başlayabilmesi için yeniden talep şartı aranıyor.

Kısmi süreli olarak 4/a sigortalılığı kapsamında çalışıp aynı zamanda isteğe bağlı sigorta primi ödeyenlerin bu 4/a sigortalılıkları sona erdiğinde isteğe bağlı sigortalılıkları 4/b sigortalılığı kapsamında devam ettirilecek.

Örneğin kısmi süreli çalışan iken isteğe bağlı sigorta primi ödeyen Ahmet Bey bu kısmi sigortalılığına son verirse akabinde ödeyeceği isteğe bağlı primler  4/b sigortalılığına sayılırken bilahare 11.11.2019 tarihinde yeniden kısmi 4/a sigortalılığına ayda 6 gün üzerinden başlayacak olursa Kasım 2019 ayında 10 gün 4/b isteğe bağlı sigortalısı, 6 gün 4/a sigortalısı ve 14 gün de 4/a isteğe bağlı sigortalısı olarak sayılması gerekecek.

İnternetten Satış yapanların İsteğe Bağlı Sigortalılığı

Gelir vergisinden muaf kadın sigortalılardan işyeri açmaksızın ve 30.01.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere veya yıl içinde gerçekleştirilen satış tutarı, ilgili yıl için geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarından fazla olmamak üzere, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanlar da ayda 26 günlük primle 30 gün kazanabilecekler.

(Kaynak: Alitezel | 27.05.2019)

GÜNDEM