BASINDAN YAZILAR
Gençlere 27 Bin Liralık Destek / Faruk Erdem - MuhasebeTR

Gençlere 27 Bin Liralık Destek / Faruk Erdem

Genç işçi çalıştıran işverenin primlerini devlet öderken, 29 yaş altı girişimcilere 27 bin lirayı geçen prim ve vergi desteği var. Prim 1 yıl, vergi desteği 3 yıl sürüyor

Bu pazar günü 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayacağız. Son dönemde çıkartılan düzenlemeler ile gençlerin çalışma hayatında daha fazla yer almaları sağlandı. Özellikle geçtiğimiz yıl başlatılan girişimci teşvikleri ve bu yıl uygulanan ilave istihdam teşvikleri genç istihdamını artırıcı rol oynuyor.

BAĞ-KUR PARASI DEVLETTEN
Gençler kendi işlerini kurduklarında tüm vergi ve primlerini Hazine karşılıyor. İlk kez işyeri açan ve SGK'ya Bağ-Kur'lu olarak kayıt yaptıran 18-29 yaş arasındaki gençlerin bir yıl boyunca Bağ- Kur primleri devlet tarafından ödeniyor. Böylece genç girişimci bir yıl boyunca SGK'ya prim ödemeden işini yapıyor.
Verilecek destek ise en alt seviyeden hesaplandığında, 2019 yılı için 10 bin 591 lira 78 kuruşu buluyor. Genç girişimcinin her ay 882 lira 65 kuruşluk prim ödemesi cebinde kalıyor.

KİMLER YARARLANIYOR?
* 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış olmak.
* Gelir Vergisi Kanunu'nun mükerrer 20. maddesi kapsamında genç girişimcilerde kazanç istisnası kapsamında olmak.
* Bağ-Kur kapsamında 01.06.2018 tarihinden itibaren ilk defa sigortalı olmak.
* Ticari veya Serbest meslek faaliyeti sebebiyle adına ilk defa bir mükellefiyet açılmış olması.
* Adi ortaklık veya şahıs şirketi kurmuş olmak.

ŞARTLAR NELER?
* Kendi işinde çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi.
* Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması hâlinde, ortaklar arasında sadece en genç ortak sigorta prim teşvikinden faydalanabiliyor.
* Prim teşvikinden faydalanabilmek için tüm ortakların ayrı ayrı teşvik şartlarını taşımaları gerekiyor. Ortaklardan herhangi birinin teşvik şartlarını taşımaması halinde, diğer ortaklar da sigorta prim teşvikinden yararlanamayacak.

12 AYDA 10 BİN 591 TL
Genç girişimcilerin teşvik hesabı brüt asgari ücrete göre yapılıyor.
Brüt asgari ücret: 2.558,40 TL
Aylık prim: 2.558,40 X %34.5 = 882.65 TL
Yıllık prim: 882.65 X 12 = 10.591,78 TL
Devletin vereceği destek: 10.591,78 TL

NASIL BAŞVURULACAK?
Sigorta prim teşvikinden yararlanmak isteyen sigortalıların tescil işlemleri, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun mükerrer 20'nci maddesi kapsamında, bağlıbulundukları vergi dairesinden temin edecekleri "Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası" belgesi ile bağlı bulundukları sosyal güvenlik il/merkez müdürlüklerinceyapılacak.

HESAP NASIL YAPILIYOR?
İlk kez bir gelir vergisi mükellefi olarak işyeri açan 18-29 yaş arası gençler için 3 yıllık bir vergi istisnası bulunuyor. İstisna her vergilendirme döneminde yıllık 75 bin lira olarak uygulanıyor. 150 bin liralık fatura kesen bir gencin işletme giderleri 50 bin lira ise bu gencin vergi matrahı 100 bin lira değil 75 bin liralık istisna düşüldükten sonra 25 bin lira olarak belirlenecek.
* 75 bin lira matrah beyan eden bir girişimcinin cebinde istisna sayesinde 16 bin 550 lira kalacak.
* 2019'da 75 bin TL gelir elde edilmiş olsun. Teşvik uygulanmazsa 98 bin TL'nin 40 bin TL'si için 7 bin 100 TL, fazlasına ise yüzde 27 gelir vergisi ödenir.
* 35.000 x 0.27 = 9.450 TL
* 7.100 TL + 9.450 TL = 16.550 TL (40.000 TL'si için 7.100 TL) vergi öder.
* 3 yıllık kazanç: 16.550 x 3= 49.650 TL olur.

(Kaynak: Sabah Gazetesi | 16.05.2019)

GÜNDEM