BASINDAN YAZILAR
Farklı Uygulama Ortadan Kalktı / Cem Kılıç - MuhasebeTR

Farklı Uygulama Ortadan Kalktı / Cem Kılıç

“İş sözleşmesinin işveren tarafından derhal feshine sebep olabilecek durumlar İş Kanunu’nda sayılmıştır. Bunlardan biri de işçinin çalıştığı süreye göre belirlenen bildirim süresini 6 hafta aşan sağlık raporu bulunmasıdır.

İşçinin sağlık raporu nedeniyle işe devamsızlığı kesintisiz şekilde bildirim süresini 6 hafta aşarsa, işveren iş sözleşmesini derhal feshedebilmekte. Bu durumda işçi kıdem tazminatına hak kazanmaktadır.

Kapsamı nedir?

İş Kanunu’nda yer alan diğer bir fesih yöntemi ise süreli fesih. Kanunda iş güvencesinin kapsamında olan işçilerin, iş sözleşmelerinin davranışlarına veya verimliliklerine dayanan bir nedenle süreli feshedilmesi savunma alma şartına bağlanmıştır. Savunma almadan yapılan fesihler geçersiz sayılmaktadır.

Fakat kanun koyucu, işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan bir davranışı nedeniyle iş sözleşmesinin derhal feshinde savunma alma zorunluluğunun bulunmadığını ayrıca belirtmiştir. Uzun süren kesintisiz sağlık raporları da bir derhal fesih sebebi olmakla birlikte ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranış kapsamında değildir.

Bu noktadan hareketle son dönemde Yargıtay’ın bazı daireleri, kesintisiz rapor halinde de işçinin savunmasının alınmasına karar vermekteydi.

Bu Yargıtay’ın eski uygulamasıyla çeliştiği gibi, farklı dairelerden farklı kararlar çıkmasına sebep oluyordu. İşçiden kaynaklanmayan durumlarda zaten savunma alma zorunluluğunun hiçbir koşulda kanunda yer almadığı, rapor durumunda da savunma alınmasının kanunun sistematiğine aykırı olduğu belirtiliyordu.

Yargıtay 9 Mayıs’ta verdiği içtihadı birleştirme kararıyla, farklılıkları ortadan kaldırdı ve kesintisiz rapor durumunda işverenin savunma almadan iş sözleşmesini derhal feshedebileceğini belirtti.”

(Kaynak: Milliyet Gazetesi | 10.05.2019)

GÜNDEM