BASINDAN YAZILAR
İlk Yıl 27 Bin Lira Teşvik / Ahmet Kıvanç - MuhasebeTR

İlk Yıl 27 Bin Lira Teşvik / Ahmet Kıvanç

Kendi işini kurmak isteyen gençlere üç yıl vergi, bir yıl da prim teşviki uygulanıyor. 2019 yılında kendi işine kuran bir gencin alabileceği toplam vergi ve prim teşviki 27 bin liraya kadar çıkıyor. Sonraki iki yıl ise sadece vergi teşviki sağlanıyor. 2018 yılında 13 bin 438 genç vergi ve prim teşvikinden yararlandı. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç, vergi ve prim teşvikiyle ilgili gençlerin merak ettikleri konuları yazdı.

Eğitimini tamamlayan gençlerin çoğunluğu iş arayışına çıkarken, bazı gençler de kendi işlerini kurmaya çalışıyor. Kendi işini kuran gençlere 2016 yılından beri uygulanan vergi teşviki, geçen yıl yürürlüğe konulan prim teşviki ile daha da güçlendi.

Girişimci gençlere üç yıl vergi teşviki, işlerini kurdukları ilk yıl ise prim teşviki veriliyor. Kendi işini kuran gençler 4/b statüsünde sigortalı oluyor. Normalde Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) her ay en düşük 882.65 lira prim ödemeleri gerekiyor. Teşvik kapsamındaki gençlerin primleri ilk yıl tümüyle Hazine tarafından karşılanıyor. Böylece, yıl boyunca 10 bin 592 lira prim ödemekten kurtuluyorlar.

Tüm zirai, ticari ve mesleki kazançlardan vergi alınıyor. Genç girişimcilere ise üç yıl boyunca yıllık kazançlarının 75 bin liraya kadar olan kısmı için vergi muafiyeti uygulanıyor. 2019 yılı itibarıyla 75 bin liralık kazanç elde eden bir girişimcinin 16 bin 550 lira gelir vergisi ödemesi gerekiyor. Genç girişimciler ise üç yıl süreyle kazançlarının 75 bin liralık kısmı için vergi ödemekten kurtuluyor.

Böylece, genç girişimciler işlerini kurdukları ilk yıl toplam 27 bin 142 liraya kadar vergi ve prim teşvikinden yararlanıyor. Sonraki iki yılda ise 33 bin 100 lira vergi muafiyeti elde ediyorlar. Üç yıllık toplam avantaj, 2019 yılı vergi oranları itibarıyla 60 bin 242 liraya ulaşıyor.

Üç yılda 60 bin 242 TL teşvik
     
Prim teşviki 1 yıl 10.592 TL
Vergi teşviki 3 yıl 49.650 TL
Toplam teşvik tutarı 60.242 TL

13 BİN 438 GENÇ FAYDALANDI

Genç girişimcilere vergi teşviki 2016 yılında başlarken, prim teşviki 1 Haziran 2018 tarihinde uygulamaya konuldu. 2018 Aralık ayına kadar olan 6 aylık dönemde 13 bin 438 genç girişimci vergi ve prim teşvikinden yararlandı. Sadece vergi teşvikinden yararlanmakta olanlar bu sayıya dahil değil.

GENÇ GİRİŞİMCİ TEŞVİKİNİ KİMLER ALABİLİR?

Vergi ve prim teşvikinden 18-29 yaş arasındaki gençler yararlanabiliyor. Teşvik alabilmek için ticari, zirai veya mesleki faaliyet nedeniyle ilk defa gelir vergisi mükellefi olmak gerekiyor. Faaliyete başlanılan tarihte 29 yaşını doldurmamış olmak, teşvikten yararlanmak için yeterli.

Vergi teşvikinden yararlanan gençlerin, kira, menkul kıymet sermaye iradı, ücret gibi beyana tabi başka gelirlerinin olması durumunda, sadece ticari, zirai ve mesleki kazançları dikkate alınacak.

Bir vergilendirme döneminde teşvik tutarının altında kazanç elde edilmesi durumunda, teşvikten yararlanılmayan tutar ertesi yıla devredilemiyor.  Genç girişimci teşvikinden yararlananlar, Gelir Vergisi Kanunu’na göre basit usulde ticari kazanç elde eden mükelleflere sağlanmakta olan kazanç indiriminden ayrıca yararlanamıyorlar.

Teşvikten yararlanmak için işe başlamanın yasal süresi içinde bildirilmesi; kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi gerekiyor. Seyahat, hastalık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak işinde bilfiil çalışmamak teşvikten yararlanmayı engellemiyor.

ÖLEN BABASININ İŞİNİ DEVRALAN DA YARARLANACAK

Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olanlar teşvikten yararlanamıyor. Ancak, daha önce kurulmuş bir işletme veya mesleki faaliyeti devralmak mümkün. Şayet, devralınan kişi eş veya üçüncü dereceye kadar akraba değil ise teşvik veriliyor.

Bununla birlikte, ölen anne babanın sahip olduğu şirketi devralan ve 29 yaşını doldurmamış bulunan eş ve çocuklar da genç girişimci teşvikinden yararlanabiliyor.

NEREYE BAŞVURMAK GEREKİYOR?

Teşvikten yararlanmak isteyen genç girişimcilerin öncelikle vergi mükellefi olması gerekiyor. Prim teşvikinden yararlanabilmek için vergi dairesinden “Genç girişimcilerde kazanç istisnası” belgesi alınarak sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine sunulacak.

ORTAKLAR AYRI AYRI YARARLANABİLİYOR

Genç girişimcilerin adi ortaklık veya şahıs şirketi kurarak faaliyete başlaması halinde, tüm ortakların koşulları taşıması gerekiyor. Bu durumda ortaklar vergi ve prim teşvikinden ayrı ayrı yararlanabiliyor. Ancak, ortaklardan birinin bile şartları taşımaması halinde diğer ortaklar teşviklerden yararlanamazlar.

(Kaynak: Haber Türk | 08.05.2019)

GÜNDEM