BASINDAN YAZILAR
150’yi Aşkın Devlet Nüfusunu Geçen Emeklilerimizin İlginç Verileri Belli Oldu / İsa Karakaş - MuhasebeTR

150’yi Aşkın Devlet Nüfusunu Geçen Emeklilerimizin İlginç Verileri Belli Oldu / İsa Karakaş

Sosyal Güvenlik Kurumu, tüm vatandaşlarımıza doğumdan ölüme kadar başta emeklilik olmak üzere birçok hizmet sunmaktadır.

2018 yılının Aralık ayı sonu itibarıyla SGK’dan emekli aylığı bağlananların sayısı toplam 12 milyon 613 bin kişiyi aştı. Aynı ayda emeklilere 22 milyon 363 bin TL ödeme yapıldı. Bu kişilerden;

  • 7 milyon 736 bini  SSK (Hizmet akdiyle çalışanlar),
  • 2 milyon 653 bini  Bağ-Kur (Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar),
  • 2 milyon 224 bin 500’ü ise Emekli Sandığı (devlet memurları) statüsü ile emekli oldu.

Bu verilerle emeklilerimizin sayısı bağımlı ülkeler dâhil toplam 242 ülkeden 169 ülkenin nüfusunu geçti. Emeklilerimizin sayısının geçtiği ülkeler arasında Yunanistan, Portekiz, Tunus, İsrail, İsveç, Azerbaycan, Belçika, Küba, Avusturya ve İsviçre gibi ülkeler de yer almaktadır. 

En hızlı emeklilik aylığı memurlara bağlandı

2018 yılı ortalama emekli aylığı bağlama süresi, yıllık işlem gün sayısı ve toplam aylık bağlanan kişi sayısı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablodaki veriler dikkate alındığında SSK’lar (4/1-a) için 17,28, Bağ-Kurlular (4/1-b) için 15,00 ve memur ile diğer kamu görevlileri (4/1-c) için 11,16 gün içinde emekli aylığı bağlanmıştır. Buna göre en hızlı emekli aylığı Emekli Sandığı iştirakçilerine en geç emekli aylığı ise SSK’lılara bağlanmıştır.

Emekli sayısı artarken çalışan sayısı azaldı

Primli sosyal güvenlik sistemi aktüerya denilen bilimsel dengelere göre sürdürülebilmektedir. Daha basit bir anlatımla her bir kişinin emekli olabilmesi için belirli sayıda çalışanın olması gerekmektedir. Buna aktif/pasif dengesi diyoruz. Peki sistemin sürdürülebilirliği için bu dengenin nasıl olması gerekir? Her emekli için en az 4 çalışanın olması gerekir. Şu andaki durum nasıl?

Sosyal güvenlik reformları, SGK ile ilgili çok sayıda yapılan tüm düzenlemeler, verilen çok sayıda devlet teşviklerinin amacı bu dengeyi sürdürülebilir hâle getirmek… Ancak tüm çabalara rağmen durum şimdilik iç açıcı değil.

İstatistiklere bakıldığında 2017 yılında  22 milyon 280 bin 463 çalışana karşılık  12 milyon 154 bin 140 emekli bulunmaktadır.

2018 yılında ise  22 milyon 072 bin 840 çalışana karşılık  12 milyon 613 bin 151 emekli bulunmaktadır. Buna göre  2017 yılında 1,95 olan aktif/pasif oranı 2018 yılında 1,86’ya düşmüştür.

Bu durum ise SGK açısından iç açıcı değildir. Zira daha az prim gelirine karşılık daha çok gider anlamına gelmektedir. Keza hâlihazırda her bir emeklinin yükünü 4 çalışanın taşıması gerekirken bu oran bir yıl içinde 1,95’ten 1,86 kişiye gerilemiştir.

650 binden fazla gurbetçiye emekli aylığı

Yurt dışında bulunan gurbetçilerimiz yurt dışı borçlanması yoluyla ülkemizde de kolay bir şekilde emekli olmaktadır. Türk vatandaşları ile doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin, Türk vatandaşı olarak yurt dışında geçen ve belgelendirilen sürelerini borçlanabilecekleri öngörülmüştür. Ancak, söz konusu kişilerin borçlanılacak sürelerde Türk vatandaşı olmaları gerekmektedir.

Aşağıdaki tablodan da görüleceği üzere gurbetçiler en fazla SSK kapsamında emekliliği tercih etmektedir. SSK kapsamında daha az primle daha avantajlı emeklilik söz konusu olduğundan toplamda 659 bin 230 gurbetçiden 566 bin 979’u SSK’lı olarak emekli olmuştur.

Ardından 84 bin 493 kişi ile Bağ-Kur kapsamında emekli olanlar izlemiştir.

(Kaynak: Türkiye Gazetesi | 29.04.2019)

GÜNDEM