BASINDAN YAZILAR
İşçi Çıkarmak Yasal Değil / Faruk Erdem - MuhasebeTR

İşçi Çıkarmak Yasal Değil / Faruk Erdem

İşverenin en az 30 gün önceden bir yazı ile işyeri sendika temsilcilerine, ilgili bölge müdürlüğüne ve Türkiye İş Kurumu'na bildirmesi gerekiyor. Bu bildirimde işten çıkarmanın yasal gerekçesi de belirtilmek zorunda. Ayrıca sendika ile bu konunun görüşülmesi ve bunun tutanak haline getirilmesi şartı var. Fesih bildirimleri, işverenin toplu işçi çıkarma isteğini bölge müdürlüğüne bildirmesinden 30 gün sonra olabiliyor. Yani şu anda yapılan işlemler yasal değil...

ÇIKARILANLAR NE YAPABİLİR?
1-Toplu çıkarmayla ilgili hükümlere uyulmadığı gerekçesiyle arabulucuya dava açılabilir, uygulama geçersiz sayılır.
2-İşten çıkarıldıktan sonra 1 ay içinde arabulucuya başvurarak işe iade davası açabilirler. Burada ayrıca en az 4 an fazla 8 brüt maaşa tazminata hükmedilir.
3- Sendika üyeliği ya da sendikal faaliyetler dolayısıyla işten çıkarılmışlarsa bu kez işe iade davası sonucunda hükmedilecek tazminat miktarı 6356 sayılı yasanın 25. maddesi gereği 12 aylık maaşa çıkıyor.
4- Sadece farklı bir partiye sempati duydukları için işten çıkarılıyorlarsa bu kez ayrımcılık tazminatı devreye giriyor. Bu sebeple 4 maaş tutarında tazminat ödenir.
5- İşçiler kötü niyet tazminatı da talep edebilir. İşverence fesih hakkının kötüye kullanılması sebebiyle ihbar süresinin 3 katı tutarında tazminat işçilere ödenir..

(Kaynak: Sabah Gazetesi | 25.04.2019)

GÜNDEM