BASINDAN YAZILAR
Erkeklerin SSK'dan (4/1a) Emeklilik Şartları ve Emeklilik Tablosu / Mustafa İşcan - MuhasebeTR

Erkeklerin SSK'dan (4/1a) Emeklilik Şartları ve Emeklilik Tablosu / Mustafa İşcan

Değerli okurlarımız, bugün sizlere emeklilik şartları nelerdir ve ne zaman emekli olurum tablolarını içeren bir emeklilik yazı dizisine başlayacağım, önce erkeklerin 4-a SSK'dan emeklilik şartlarını ve tablosunu yayınlayıp daha sonra bayanların 4-a SSK'dan, erkeklerin 4-b Bağ-Kur emeklilik şartları ve bayanların 4-b Bağ-Kur emeklilik şartları ve tablosu ile birlikte devam ettireceğim. 

Emeklilik yazı dizisinde 08.09.1999 öncesi işe giren ve 09.09.1998 yılları arası ilk defa SGK'lı olanlar ile 30.04.2008 sonrası ilk defa sigorta olan bay ve bayanların hem normal hem de halk arasındaki ismi ile yaştan (kısmi) emeklilik şartlarını bulabilirsiniz.

Bir sigortalının emekli aylığı talebinde bulunabilmesi için;

Sigortalılık-hizmet süresi, prim ödeme süresi ve yaş koşullarını aynı anda yerine getirmesi gerekir.

  1. a) Sigortalılık süresi

Sigortalılık süresi; kadınlar için 20, erkekler için 25 yıldır.

Sigortalılık süresinin hesabında sigortalılığın başlangıç tarihi esas alınır.

Sigortalılığın başlangıcı:

Türkiye’de çalıştırılanlar işe alınmalarıyla birlikte sigortalı olurlar. Dolayısıyla çalıştırılanların sigorta başlangıç tarihi işe başlama tarihidir.

Yurtdışındaki sürelerini borçlanmak suretiyle sigortalı olanların sigortalılık başlangıç tarihi, borçlarını tamamen ödedikleri tarihten, borçlanılan gün sayısı kadar geriye götürülerek bulunan tarihtir.

  1. b) Prim ödeme süresi

Türkiye’de sigortalı olanlar çalıştıkları her ay için prim öderler. Prim ödeme süresi, sigortaya giriş tarihine göre değişmektedir.

  1. c) Yaş

Emekli olmak için tamamlanması gereken yaş, sigorta başlangıç tarihine göre değişiklik göstermektedir.

Aşağıdaki tablolarda 41-a SSK’ya  tabi olarak erkeklerin emeklilik için gerekli olan sigortalılık süresi, yaş ve prim ödeme süresi verilmektedir.

ERKEK SSK’LILAR İÇİN EMEKLİLİK ŞARTLARI

(Tabloda belirtilen 3 şartın da yerine getirilmesi gerekmektedir.)

 

  1. A) 08.09.1999 GÜNÜNDEN ÖNCE İŞE GİRMİŞ (SİGORTALI OLMUŞ) OLANLARIN DURUMU:

ERKEKLERİN         1. ŞART         2. ŞART         3. ŞART

İşe Başlama Tarihi      Tamamlaması Gereken Gün   Tamamlaması Gereken Yaş    Tamamlaması Gereken Prim

08.09.1976 ve daha öncesi     25        Yok     5000

09.09.1976-23.05.1979 arasında       25        44        5000

24.05.1979-23.11.1980 arasında       25        45        5000

24.11.1980-23.05.1982 arasında       25        46        5075

24.05.1982-23.11.1983 arasında       25        47        5150

24.11.1983-23.05.1985 arasında       25        48        5225

24.05.1985-23.11.1986 arasında       25        49        5300

24.11.1986-23.05.1988 arasında       25        50        5375

24.05.1988-23.11.1989 arsında         25        51        5450

24.11.1989-23.05.1991 arasında       25        52        5525

24.05.1991-23.11.1992 arasında       25        53        5600

24.11.1992-23.05.1994 arasında       25        54        5675

24.05.1994-23.11.1995 arasında       25        55        5750

24.11.1995-23.05.1997 arasında       25        56        5825

24.05.1997-23.11.1998 arasında       25        57        5900

24.11.1998-08.09.1999 arasında       25        58        5975

09.09.1999-30.04.2008 arasında       -           60        7000

  1. B) 08.09.1999 İLE 30.04.2008 GÜNÜ İŞE GİRMİŞ (SİGORTALI OLMUŞ) OLAN ERKEKLERİN DURUMU:

a- Normal Emeklilik Şartları:

08.09.1999 günü ve sonrası işe giren erkekler emekli olabilmeleri için 60 yaşını tamamlamış ve en az 7000 gün sayısı ile emekli olabilecekler. Görüldüğü üzere 08.09.1999 gününden sonra işe girenler için sigortalılık süresi diye bir şey kalmamıştır. 7000 günü doldurmak ve 60 yaşını tamamlayıp 61 yaşından gün alması gerekir.

b- Erkeklerin SSK’dan 4500 gün ile emeklilik şartları:

60 yaşını doldurmuş olması, 25 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 4500 gün prim ödemek şartı ile kısmı emekli olabileceklerdir.

  1. C) 01.05.2008 GÜNÜNDEN SONRA İŞE GİREN ERKEKLERİN EMEKLİLİK ŞARTLARI:

a- Normal Emeklilik Şartları:

7200 günü 31.12.2005 tarihine kadar tamamlayan erkekler 60 yaşında emekli olur ama diğerleri için tablo aşağıdadır.

1)- 01.01.2036 ila 31.12.2037 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 61 yaş

2)- 01.01.2038 ila 31.12.2039 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 62 yaş

3)- 01.01.2040 ila 31.12.2041 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 63 yaş

4)- 01.01.2042 ila 31.12.2043 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 64 yaş

5)- 01.01.2044 ila 31.12.2045 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 65 yaş

6)- 01.01.2046 ila 31.12.2047 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 65 yaş

b-Erkeklerin SSK’dan 5400 gün ile emeklilik şartları:

İlk defa 01.05.2008 tarihi ve sonrası işe girmiş yani sigortalı olmuş veya olacak erkeklerden 4a bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için kısmi emeklilik şartı 5400 gün olarak uygulanır. Emeklilik yaşlarının tesbiti 5400 günü tamamladıkları/tamamlayacakları zamana göre belli olur. Buna göre; 5400 günü 31.12.2035 tarihine kadar tamamlayan erkekler 63 yaşında emekli olur. 31.12.2035 tarihine kadar tamamlayamayanlar ise aşağıdaki tabloda belirtilen tarihlerde emekli olurlar.

1)- 01.01.2036 ila 31.12.2037 tarihleri arasında 5400 günü tamamlayan erkekler 64

2)- 01.01.2038 gününden sonra 5400 günü tamamlayan erkekler için 65 olarak uygulanır. Ancak yaş hadlerinin uygulanması 5400 prim gün sayısı şartını doldurduğu tarihte geçerli olan yaş hadleri esas alınır.

(Kaynak: Milli Gazete | 24.04.2019)

GÜNDEM