BASINDAN YAZILAR
İş Güvenliği Kurulu / Şenay Koçyiğit Özdoğan - MuhasebeTR

İş Güvenliği Kurulu / Şenay Koçyiğit Özdoğan

Okurumuz Sonay Hanım “İş güvenliği kurulu nedir?” diye sordu. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın 22. maddesi “50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturur. İşveren, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun kurul kararlarını uygular” demektedir. Burada ‘50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve aynı işyerinin altı aydan fazla süren sürekli işleri yapması’ ifadesinin altı çizilmelidir. Kurul kurulabilmesi için işyerinde 50 ve daha fazla çalışan bulunması gerekmektedir. Kurul, işveren veya işveren vekili, iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi, çalışan temsilcileri, insan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi, varsa sivil savunma uzmanı, işyerinde görevli formen, ustabaşı veya usta, varsa işyerindeki yetkili sendika temsilcilerinin kendi aralarında seçecekleri kişilerden oluşur. Kurul işyerinin tehlike sınıfına göre çeşitli devirlerde toplanır. Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en geç üç ayda bir, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en geç iki ayda bir, çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise en geç ayda bir toplanmalıdır. Kurulun başkanlığını işveren veya işveren vekili, sekreterliğini ise iş güvenliği uzmanı yapar. Kurul toplantıları önceden kurul sekretaryası tarafından kurul üyelerine bildirilir ve kurul toplantısında alınan kararlar İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul defterine tutanak halinde kayıt edilir.

(Kaynak: Aydınlık | 22.04.2019)

GÜNDEM