BASINDAN YAZILAR
Kıdem Tazminatı Fonu Masaya Geliyor / Vedat İlki - MuhasebeTR

Kıdem Tazminatı Fonu Masaya Geliyor / Vedat İlki

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ”Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımlar 2019” açıklamasında;

“Kesintiler BES ile entegre Kıdem Tazminat Fonu’nda toplanacak”

Bakan Albayrak, gelecek süreçte, ekonomiye bahsedilen faydaları sağlayacak güçlü bir tamamlayıcı emeklilik sistemini hızla hayata geçirmeyi planladıklarını dile getirerek, “Vatandaşlarımızın kazançlarına göre, azdan az çoktan çok, belirleneceği zorunlu bir bireysel emeklilik sistemini yani tamamlayıcı emeklilik sistemini yeniden ele alacağız. Bu sistemle birlikte Kıdem Tazminatı Reformunu da hayata geçireceğiz. Tüm paydaşlarımızın katılımı ile tıpkı çalışanlardan olduğu gibi iş verenden de yapılacak kesintiler BES ile entegre Kıdem Tazminatı Fonu’nda toplanacak.” diye konuştu.

Sendikalar Kıdem Tazminatıma Dokundurmam diyerek!Kırmızı Çizgisini Belirtecektir.

1 Mayıs Yaklaşırken meydanlarda bu konuyu dile getirecektir.

Kısaca,KIDEM TAZMİNAT FONU RÜZGARI SERT ESECEK gibi görünüyor.

Türkiye’de 4857 sayılı İş Kanununa tabi olanların dışında, Basın-İş, Deniz –İş Kanuna tabi olarak çalışanların yanı sıra Borçlar Kanununa göre çalışıp Kıdem Tazminatı alacak olanlar da var.

Bununla da bitmez 657 sayılı Devlet Memurları kanununa tabi olup, 5434 sayılı kanun gereğince kamu çalışanlarının da Emekli İkramiyesi de var.

Ülkemize baktığımızda çalışanların tabi oldukları kanuni düzenlemeler baş döndürücüdür.

Her Kanunun farklı uygulaması ve onun sonucuna göre Kıdem Tazminatı veya Emekli İkramiyesi vardır.

Hepsinin karşılığı da emeğin yada  yıpranmanın bedelidir.

Bu bedel ise enflasyona yenik düşmüş ,’’kıdem tazminatlarının yıllık miktarı, Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuruna 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçemez’’ denilerek hayallerde bir başka bahara kalır.(Özellikle 4857 ve 854 tabi çalışanlar için)

Kıdem Tazminatı esasında 365/30=8,22 oranında karşılık veriliyor.

FON FİKRİ YASA İLE BELİRLENMİŞTİR!

1475/14.Maddesinde son fıkrasında mevcuttur.

İşveren sorumluluğu altında ve sadece yaşlılık, emeklilik, malullük, ölüm ve toptan ödeme hallerine mahsus olmak kaydıyla Devlet veya kanunla kurulu kurumlarda veya % 50 hisseden fazlası Devlete ait bir bankada veya bir kurumda işveren tarafından kıdem tazminatı ile ilgili bir fon tesis edilir.

Fon tesisi ile ilgili hususlar kanunla düzenlenir.

Tabloya baktığınızda;

Kanun Şartlar  Miktar Tavan Uygulaması Kimler Yararlanır Fon Düzenlemesi Var Mı?
1475/14.Maddesi 1.)İşçinin Haklı Nedenle İş Akdi Feshi 30 Günlük Ücret Var 4857 sayılı Kanun kapsamında olup ,çalışan işçiler Var
  2.)İşverenin İş Akdi Feshi        
  3.)Askerlik        
  4.)SGK Emeklilik, Malullük, Toptan Ödemesi, Ölüm        
  5.)506 sayılı Kanuna Göre Emeklilik Şartları        
  6.)Kadının Evlenmesi ile bir yıl içinde işten ayrılması        
854/20.Maddesi 1. )İşveren tarafından 14 üncü maddesinin 1 inci bendinde gösterilen sebepler dışında, 30 Günlük Ücret Var 854 sayılı Kanun kapsamında olup ,çalışan işçiler Var
  2.) Gemi adamı tarafından  14 üncü maddesinin II nci ve III üncü bentleri uyarınca,        
  3.) Askerlik hizmeti dolayısıyla,        
  4.)  Yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı, yahut toptan ödeme        
  5.)Gemi adamının ölümü veya 14 üncü maddenin 4 üncü bendi sebebiyle son bulması hallerinde        
5953/6. ve 7.Maddesi Meslekte en az beş yıl çalışmış olmak 30 Günlük Ücret Yok 5953 sayılı Kanun kapsamında olup ,çalışan işçiler Yok
  1.)Ölüm, Emeklilik, Malullük        
  2.)Gazetecinin Haklı Nedenle Fesih        
  3.)Kanunda belirtilen şartlarla İşveren Tarafından Fesih        
5434/89.Maddesi Emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanan 30 Günlük Ücret Var 5434 sayılı Kanun kapsamında olup ,kamu çalışanı Yok
6098/440 Maddesi Ölüm Dışında Kıdem Tazminatı Ödemesi Yok(İşi Bir yıl ise,1 aylık-5 yıl fazla sürmüşse 2 aylık ücret YOK YOK 6098 sayılı Kanun Kapsar  

 

Çok geniş ve kapsamlı bir tablo ile karşı karşıya olduğumuz için,fon tesisi aceleye gelmeden ;

a.)İşçi

b.)İşveren Sendikaları birlikte ortak bir fon fikri oluşturulması gerekir.

Yoksa Bürokratlar tarafından hazırlanan Fon Kanunu ileride hem işçi hem de işveren taraflarına üzecek tabloları ortaya koyacaktır.

Sistem kurgulanırken tüm çalışanlarda ayrımcılık giderilmeli ,yukarıdaki tablo değerlendirerek yeni bir fon taslağı oluşturulmalı tarafların görüşü dikkate alınmalıdır.

Fondan önce kıdem  tazminatının alım gücü masaya yatırılmalıdır.

Kaş yapalım derken göz çıkarttığımız gibi,Kıdem Tazminatını +BES=Ucube bir taslak haline getirmeyelim.

Ülkemizde kıdem tazminatları çek,senet ve mal karşılığında ödemesi yapılırken ,fona peşin peşin ödeme yapacak işvereni bulmak için nasıl kaynak yaratılacak ,geçmişte tahsilatını yapmakta zorlandığımız ”Zorunlu Tasarruf ve Konut Edindirme Yardımı” için işverenlerin kapısını çalmaya devam ettiğimiz gibi,kıdem tazminatı fonu için kapı çalmaya devam edebiliriz.

(Kaynak: Alitezel | 11.04.2019)

GÜNDEM