BASINDAN YAZILAR
2019 1. Dönem Geçici Vergi Yeniden Değerleme Oranı - MuhasebeTR

2019 1. Dönem Geçici Vergi Yeniden Değerleme Oranı

Başta Bağ-Kur’lular olmak üzere gelir testi uygulanan genel sağlık sigortalıları, SGK Kanunu EK 5 maddesi kapsamındaki tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanlar ile EK 6 maddesi kapsamındaki kısmi süreli çalışanlarla bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, SGK genel sağlık sigortasından faydalanabilmeleri için birtakım şartlar öngörülmüştür.

Buna göre tüm sigortalılarda olduğu gibi sağlık hizmeti sunucusuna başvurulan tarihten önceki son bir yıl içinde toplamda en az 30 gün genel sağlık sigortası prim gün sayısının olması gerekmektedir.

Bu şartın yanı sıra Bağ-Kur’lular ile yukarıda belirttiğimiz sigortalıların sağlık hizmeti sunucusuna başvurması hâlinde 60 günden fazla prim borçlarının bulunmaması şarttır. Zira 60 günden fazla prim borçları bulunanların muayene ve tedavi giderleri SGK tarafından karşılanmamaktadır.

Borcu olmakla birlikte borçlarını yapılandırıp tecil ve taksitlendirmeleri devam edenler ise borçlarını düzenli bir şekilde ödemeleri hâlinde SGK sağlık sigortasından yararlanmaya devam edeceklerdir.

 

Yıl sonuna kadar sağlık ücretsiz

 

Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve 4/b sigortası (Bağ-Kur) prim borcu olanlar prim borçlarına bakılmaksızın sağlık hizmetlerinden 31 Aralık 2019’a kadar ücretsiz yararlanabilecektir. Konuyla ilgili karar, 29 Mart’ta Resmî Gazete’de yayımlandı.

Karara göre, genel Sağlık Sigortası ve 4/b (Bağ-Kur) sigortalısı olup sağlık hizmetlerinden yararlanamayan Türk vatandaşları ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler, Sağlık Bakanlığı ve bağlı sağlık tesisleri ile devlet üniversite hastanelerinde sunulan sağlık hizmetlerinden 31 Aralık 2019 tarihine kadar ücretsiz olarak yararlanabilecektir.

Ücretsiz sağlık hizmeti hakkından; Genel Sağlık Sigortası ve Bağ-Kur kapsamındaki vatandaşların bakmakla yükümlü olduğu kişiler de yararlanacak.

Ücretsiz sağlık hizmetleri, yıl sonuna kadar geçerli olacaktır. 01.01.2020 tarihinden sonra ise 60 günden fazla prim borçları olanlar SGK sağlık yardımlarından faydalanamayacaktır.

 

Borçtan etkilenmeyenler

 

Genel Sağlık Sigortalısı sayılanların 18 yaşından küçük çocukları, prim ödeme gün sayısı ile prim ve prime ilişkin borcu olup olmadığına bakılmaksızın sağlık hizmetlerinden faydalandırılmaktadır. Bunlar için herhangi bir şart yoktur.

4/1-c (Emekli Sandığı) kapsamında sigortalı olanlardan muvazzaf askerlik süresince ilgili kanunları gereği aylıksız izinli sayılanlar bu sürede kendileri er/erbaş kapsamında, bakmakla yükümlü olduğu kişiler ise anılan kapsamda sigortalı üzerinden sağlık hizmetlerinden faydalanacaktır.

4/1-a (SSK) ve 4/1-c (Emekli Sandığı) kapsamında sigortalı olanlardan gerek işçi gerekse memur sendikalarındaki görevi nedeniyle aylıksız/ücretsiz izinli sayılanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler bu süre zarfında Genel Sağlık Sigortası hizmetlerinden yararlanabilmektedir.

             ***

“Fırtınanın şiddeti ne olursa olsun martı sevdiği denizden asla vazgeçmez.” Albert Camus

 

 

“BAŞIN DÜŞERSE DARA, İSA KARAKAŞ’I ARA”

 

İşverenin baskısı ve kıdem tazminatı hakkı

 

"Eşim 10.10.1966 doğumlu 5450 gün primi var. İlk defa 01.11.1990 sigorta girişli. 09.04.2013 tarihinden itibaren de şu andaki iş yerinde çalışmakta. 11.05.2019 tarihinde prim günü doluyor ve emekli olabilecek. Ancak kıdem tazminatı ödememek için işveren baskı uyguluyor. Kıdem tazminatı alıp ayrılması için ne yapmamız gerekiyor?" Murat Toplupata

Murat Bey, kıdem tazminatı için eşinizin normal emeklilik için 11.05.2019 tarihini beklemesine gerek yok. Yaş haddinden emeklilik nedeniyle gerekli olan 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün prim şartı fazlasıyla var olduğundan eşiniz en yakındaki SGK’ya “Kıdem tazminatı alabilir” yazısı alsın. Bu yazıyı aldıktan sonra noterden emeklilik nedeniyle ayrılmak istiyorum. Kıdem tazminatı alabileceğime dair SGK yazısı ektedir. İbarelerini içeren dilekçeyi işverene göndersin. Bu şekilde kıdem tazminatına hak kazanacaktır.

 

Sağlık sigortası prime tabi mi?

 

"İsa Bey, işçilerimize ayrıca kendimiz özel sağlık sigortası yapıyoruz. Bunun için SGK prim alır mı?" Çiçek Serinkan

Çiçek Hanım, sigortalı adına ay içinde özel sağlık sigortası primi katkı payı adı altında işverence yapılan ödemeler toplamının aylık asgari ücretin %30’una isabet eden kısmı prime esas kazanca dâhil edilmeyecek, kalan tutar ise ödendiği ayın prime esas kazancına dâhil edilecektir.

Özel sağlık sigortası primi katkı payı adı altında işverenlerce yapılan ödemelerden prime esas kazanca dâhil edilecek tutar; Brüt Aylık Asgari Ücret X %30=İstisna Tutarı formülüyle hesaplanır.

            ***

"Mum olmak kolay değildir. Işık saçmak için önce 'yanmak' gerekir." Hazreti Mevlâna

(Kaynak: Türkiye Gazetesi | 06.04.2019)

GÜNDEM