BASINDAN YAZILAR
Perakende Sektörü Yönetmelikleri Bekliyor / Zekeriya Mutlu - MuhasebeTR

Perakende Sektörü Yönetmelikleri Bekliyor / Zekeriya Mutlu

 6585 Sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 29.01.2015 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Kanun, Türkiye'deki perakende sektörünü düzenlemeye yönelik çeşitli yeni uygulamaları da beraberinde getirmiştir. 
Kanun; 
-Perakende işletmelerin açılış ve faaliyete geçiş işlemlerinin kolaylaştırılmasını, bu işletmelerin dengeli bir şekilde büyümelerinin sağlanmasını,
-Serbest piyasa ortamında perakende ticaretin etkin ve sürdürülebilir rekabet şartlarına göre yapılmasını, 
-Tüketicinin korunmasını, 
-Perakende işletmelerin birbirleri arasında, ayrıca üretici ve tedarikçilerle olan ilişkilerini düzenlemeyi amaçlamaktadır.

YÖNETMELİKLER HIZLA OLUŞTURULMALI
Bu amaçları güden kanunun işletilebilmesi, güncel hayatta uygulanması için birçok maddesinin yönetmeliklerle şekillendirilmesi öngörülmüştür. Bu yönetmeliklerin de ilgili kurumların görüşleri de alınarak 9 ay içerisinde yürürlüğe konulması planlanmıştır. 
Ancak kanunun yürürlüğe girmesinden bu yana yaklaşık 7 ay geçmesine rağmen, yönetmeliklerin henüz oluşturulmadığı, uygulamalarda temel alınacak kuralların koyulamadığı ve buna bağlı olarak da kanunun perakende sektörünün taleplerini henüz karşılayamadığı görülmektedir.

PERBİS SİSTEMİ
Yönetmelikle belirlenecek kritik konuların başında PERBİS Sistemi gelmektedir. Perbis Sistemi, işletmelerin açılış ve faaliyeti ile kapanışında gerekli işlemlerin yapılması, ilgili kuruluşlara iletilmesi, bu işletmelere yönelik veri tabanının oluşturulması ve bilgi paylaşımının sağlanmasını hedeflemektedir.
PERBİS Sistemi'nin oluşturulması Bakanlık sorumluluğunda olup, uygulama yetkili idareler (ilimizde Büyükşehir Belediyesi) tarafından kontrol edilecektir. 
Bu sistemle ilgili kapsamlı bir çalışma yapılması, ilgili tüm kurum/kuruluşlarının altyapılarını bu sistem doğrultusunda revize etmeleri ve kurumlararası entegrasyonun etkin biçimde sağlanması gerekmektedir.

YER TAHSİSİ
Bir diğer önemli konu da, esnaf sanatkarlarımıza büyük mağazalarda yer tahsisini içeren maddelerdir. Bu maddenin içeriği de yönetmelikle belirlenecek olup henüz uygulamaya geçirilememiştir.

ÇALIŞMA SAATLERİ
Esnaf ve sanatkarlarımızın bu kanundan olan en büyük beklentilerinin arasında, AVM'lerin çalışma saatlerinin düzenlenmesi gelmektedir.
Kanunun 13. Maddesi bu konuya tam manasıyla çözüm getirememektedir. Burada meslek kuruluşlarının bir araya toplanması, ortak fikirler doğrultusunda müşterek tekliflerin sunulması ve sektörde yaşanan haksız rekabetin bir an önce önlenmesi gerekmektedir.

PERAKENDECİLER KONSEYİ
Karşılıklı bilgi ve görüş alışverişinde bulunmak, sektöre yönelik politika oluşturulmasına katkı sağlamak, sorunları tespit etmek, alınacak önlemleri belirlemek ve ilgili kurum ve kuruluşlar arasında işbirliğini sağlamak üzere Bakanlığın Koordinatörlüğünde Perakendeciler Konseyi oluşturulması da yönetmelikle düzenlenecek olan bir başka maddedir. 
Yılda en az bir kez toplanması öngörülen bu konseyin oluşturulması konusunda kurumumuza henüz bir bilgi ulaştırılmamıştır. 
İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, esnaf sanatkarlar açısından büyük öneme sahip olan Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un hazırlanmasında aktif olarak görev almış, bilgi ve deneyimlerini aktarmıştır.
Ancak kanunun yayımlanması yeterli olmamıştır. Kanunun pratikte yürürlüğe girmesi, iç piyasaları rahatlatıp düzenlemesi için ilgili yönetmeliklerin de bir an önce belirlenmesi gerekmektedir. 
Bu noktada kanunun hazırlanmasına büyük katkı koyan İzmir Birliği, yönetmeliklerinin oluşturulması konusunda da bilgisi ve tecrübesiyle sorumluluk almaya hazırdır. 
Kanunu şekillendiren yönetmeliklerin bir an önce belirlenmesi ve uygulamaya sokulması, perakende sektörünün önünü açacak, sektörde yaşanan sıkıntıları minimum seviyeye indirecektir.

(Kaynak: Yeni Asır | 06.08.2015)

GÜNDEM