BASINDAN YAZILAR
Taşın Altına El Koyacaklar Aranıyor! / Yahya Arıkan - MuhasebeTR

Taşın Altına El Koyacaklar Aranıyor! / Yahya Arıkan

 KDV mükellefi olanlar bilirler. Hemen hemen hepsi bir şekilde sıkıntıya girmiştir. Eski adıyla kod listesi, yeni adıyla özel esaslara tabi mükellefler listesinden bahsediyoruz. Türkiye’nin en büyük firmaları bile bu listeler yüzünden bir şekilde sıkıntı yaşadılar. 

Geçen yıl 26 Nisan tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği ile bu sıkıntının azaltılacağını düşünmüştük. Tebliğ düzenlemeleri de buna işaret ediyordu. Maliye Bakanlığı’nın en yetkili ağızları da bu sıkıntının biteceğini ifade ediyordu.

Alışkanlıklara devam
Ancak, gelin görün ki uygulama öyle olmadı. Daha önce bu köşede eleştirilerimizi yapmıştık. Son olarak bu konuyla ilgili vergi daireleri ve inceleme elemanları tarafından yapılması gereken işlemleri düzenleyen bir İç Genelge yayımlandı. 13 Temmuz 2015 tarihli 2015/1 sayılı Katma Değer Vergisi İç Genelgesi’nde de sorunun çözülmediğini üzülerek gördük. 
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nin IV/E-3.5 bölümünde aynen şu cümleye yer veriliyor: “Kullandığı belgeye yönelik bir tespit veya rapor olmadığı sürece, sadece hakkında sahte belge düzenleme rapor veya tespiti bulunanmükelleften mal veya hizmet alımına dayanılarak alıcı mükellefin özel esaslara tabi tutulması mümkün değildir.” 
Bu cümle son derece önemli ve net. Ancak, bu cümleyi bugüne kadar kimse dikkate almadı ve geçmişten gelen alışkanlığa devam ederek mükellefler özel esaslara tabi tutuldu. 
Ayrıca, aynı tebliğin IV/E-4.5 bölümünde, mükelleflerin yaptığı işlemleri ispat vasıtalarına yer verilmişti. Bu vasıtalarla işlemlerin gerçekliğini ispatlamaya çalışan mükelleflere kimse itibar etmedi.

Değişen bir şey yok! 
Vergi daireleri bu uygulama ile ilgili elini taşın altına koymadı bugüne kadar. Konunun ayrıntılarını düzenleyen bir genelge beklediler. Genelge çıktı, tebliğe göre işlem yapılması gerektiğini söyledi. Ama, “nasıl”, “ne şekilde” ve “kim tarafından”sorularına cevap verilmedi. Yani değişen hiçbir şey olmadı. 
Ancak, inceleme elemanlarından bir nebze ellerini taşın altına koymaları istendi. İç genelgeye göre, inceleme elemanları, mükelleflerden ispat vasıtalarını talep edecekler ve bu ispat vasıtalarını düzenledikleri raporlarda mutlaka değerlendirecekler. 
Özel esaslar gibi sıkıntılı bir konuda eski alışkanlıkların devam etmesi, yapılan tüm düzenlemelere rağmen değişen bir şey olmaması son derece üzücü. Birilerinin taşın altına elini koyması gerekiyor. Umarım bulunur.

SOSYAL GÜVENLİK
İlkyardımcısı olmayana ceza var! 
Fertlerin ve toplumun temel sağlık bilgisinin artırılması, ilkyardım bilgi ve becerisinin topluma öğretilmesi, tüm kamu ve özel kurum/kuruluşlarında personel sayılarına göre ilkyardımcı bulundurulması ile kazalara bağlı ölüm ve sakatlık riskinin azaltılması; bu doğrultuda ilkyardım eğitici eğitmeni, ilkyardım eğitmeni ve ilkyardımcı yetiştirilmesi ile bu eğitimleri düzenleyecek merkezlerin açılış, işleyiş ve denetimi ile ilgili usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanan İlkyardım Yönetmeliği 29 Temmuz 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. 
İlkyardım tanımında belirtilen amaç doğrultusunda, hasta veya yaralıya tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle ilaçsız uygulamaları yapan ilkyardım eğitimi alarak ilkyardımcı belgesi almış kişiler ilkyardımcı olarak kabul edilmektedir.
İş sağlığı ve güvenliği kapsamında işyerlerinde çalışan sayısına bağlı olarak aşağıda belirtilen sayıda ilkyardımcı çalıştırılması gerekmektedir. Buna göre; 
a) Az tehlikeli işyerlerinde, her 20 çalışan için 1 ilkyardımcı,
b) Tehlikeli işyerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 ilkyardımcı, 
c) Çok tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 ilkyardımcı, bulundurulması zorunludur. 
İlkyardımcı olacak kişilerin en az ilkokul mezunu olması ve eğitim süresinin tamamına devam etmesi zorunludur.

Para cezaları
İşyerlerinde ilkyardımcı bulundurulmaması halinde, az tehlikeli sınıfta 10 kişiden az çalışanı olan az tehlikeli işyerlerinde 1.233 TL, tehlikeli işyerlerinde 1.541 TL, çok tehlikeli işyerlerinde 1.849 TL, yine 10-49 arasında çalışanı olan az tehlikeli işyerlerinde 1.233 TL, tehlikeli işyerlerinde 1.849 TL, çok tehlikeli işyerlerinde 2.466 TL, 50 ve daha fazla çalışanı olan az tehlikeli işyerlerinde 1.849 TL, tehlikeli işyerlerinde 2.466 TL, çok tehlikeli işyerlerinde 3.699 TL, idari para cezası uygulanacak ve aykırılığın devamı halinde her ay için idari para cezası uygulanmaya devam edilecektir.  

(Kaynak: Cumhuriyet Gazetesi | 06.08.2015)

GÜNDEM