BASINDAN YAZILAR
İlkyardım Eğitim Merkezi Açma Şartları / İbrahim Işıklı - MuhasebeTR

İlkyardım Eğitim Merkezi Açma Şartları / İbrahim Işıklı

İlkyardım eğitici eğitmeni, ilkyardım eğitmeni ve ilkyardımcı yetiştirilmesi ile bu eğitimleri düzenleyecek merkezlerin açılış, işleyiş ve denetimi ile ilgili usul ve esasları, İlkyardım Yönetmeliği’nde düzenlenmiştir.

Aynı zamanda ilkyardım eğitimlerinin düzenlenmesi ile birlikte yetki belgesinin verilmesi ve bu eğitimi alacak olan bütün kamu kurum ve kuruluşları, gerçek kişiler, özel hukuk tüzel kişileri İlkyardım Yönetmeliği kapsamında alınmıştır.

29.07.2015 tarihli İlkyardım Yönetmeliği'nin uygulanmasındaki en temel amaç;
- Fertlerin ve toplumun temel sağlık bilgisinin artırılması,
- İlkyardım bilgi ve becerisinin topluma öğretilmesi,
- Tüm kamu ve özel kurum/kuruluşlarda personel sayılarına göre ilkyardımcı bulundurulması ile kazalara bağlı ölüm ve sakatlık riskinin azaltılmasıdır.
- İş sağlığı ve güvenliği kapsamında;

a) Az tehlikeli işyerlerinde, her 20 çalışan için 1 ilkyardımcı,
b) Tehlikeli işyerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,
c) Çok tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,
bulundurulması zorunludur.

İlk yardım eğitim merkezi açmak isteyen kişilerin gerekli belgelerle birlikte İl Sağlık Müdürlükleri'ne başvurması gerekmektedir.

İlkyardım eğitim merkezi ve ilkyardım eğitici eğitim merkezleri, ilkyardım eğitimi ve/veya ilkyardım eğitici eğitimi vermek amacıyla faaliyet göstermektedirler.

Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri – aşağıda sayılan merkez açma şartlarını taşımaları koşuluyla- ilkyardımcı ve ilkyardım eğitmeni yetiştirmek amacıyla merkez açabilirler. Merkezler, bağımsız olarak açılabileceği gibi başka bir özel/kamu eğitim kurumunda program ilavesi olarak açılabilir.
İlkyardım merkezleri, ilkyardım eğitimi ve ilkyardım eğitici eğitimi programlarında, her 7 (yedi) katılımcıya bir eğitmen olacak şekilde çalışacaktır.

İlkyardım eğitimi, ilkyardım eğitici eğitimi ve ilkyardım eğitici eğitmeni eğitim programlarında katılımcı sayısı en fazla 21 kişi olmalıdır.

Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlükleri de ilkyardım eğitimi ve ilkyardım eğitici eğitimi de düzenleyebilmektedirler. Ancak İl Sağlık Müdürlükleri, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün onayına bağlı olarak ilkyardım eğitici eğitimini düzenleyebilecekler, ilkyardım eğitici eğitmeni eğitimi ise Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenecektir.

(Kaynak: Dünya Gazetesi | 05.08.2015)

GÜNDEM