BASINDAN YAZILAR
İlkyardım Sertifikası Zorunluluğu Var! / Resul Kurt - MuhasebeTR

İlkyardım Sertifikası Zorunluluğu Var! / Resul Kurt

İşyerlerinde çeşitli tehlikelere yönelik olarak ilk yardım yapılması için işyerlerinin ilkyardım sertifikası aldırma zorunluluğu bulunmaktadır. 

İlkyardım Yönetmeliği ilk olarak 22. 05. 2002 tarihli ve 24762 sayılı Resmî Gazetede yürürlüğe girmiş ancak 29.07.2015 tarih ve 29429 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İlkyardım Yönetmeliği ile yürürlükten kaldırılmıştır. 29.07.2015 tarihinden itibaren yeni yönetmelik uygulanacaktır.

29.07.2015 tarihli İlkyardım Yönetmeliğinin uygulanmasındaki en temel amaç;

- Fertlerin ve toplumun temel sağlık bilgisinin artırılması,

- İlkyardım bilgi ve becerisinin topluma öğretilmesi,

- Tüm kamu ve özel kurum/kuruluşlarında personel sayılarına göre ilkyardımcı bulundurulması ile kazalara bağlı ölüm ve sakatlık riskinin azaltılmasıdır.

Bu doğrultuda ilkyardım eğitici eğitmeni, ilkyardım eğitmeni ve ilkyardımcı yetiştirilmesi ile bu eğitimleri düzenleyecek merkezlerin açılış, işleyiş ve denetimi ile ilgili usul ve esasları, İlkyardım Yönetmeliği’nde düzenlenmiştir. Aynı zamanda ilkyardım eğitimlerinin düzenlenmesi ile birlikte yetki belgesinin verilmesi ve bu eğitimi alacak olan bütün kamu kurum ve kuruluşları, gerçek kişiler, özel hukuk tüzel kişileri yönetmelik kapsamında alınmıştır.

Bu anlamda ilkyardım eğitimlerinin usul ve esasları dikkate alındığından özel kurum/kuruluşların çalışan sayısına bağlı olarak ilkyardımcı bulunma zorunluluğu bulunmaktadır. Çalıştırılması zorunlu olan ilkyardımcı sayısı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

İlkyardımcı belgesinin geçerlilik süresi üç yıldır. Geçerlilik süresinin bitimini takiben en geç 3 (üç) ay içerisinde güncelleme eğitimi alınması zorunludur.

Milli Eğitim Bakanlığı eğitim programı dâhilinde ilkyardım eğitimi verecek öğretmenlerin 16 saatlik ilkyardım eğitimini almaları zorunludur.

Yaşını büyütenler erken emekli olabilir mi?

Okurumuz Necati Özdemir, “Sayın hocam iyi günler; nüfus kağıt bilgilerine göre 15.03.1972 doğumluyum. 01.08.1987 yılında SSK’lı oldum. 7000 gün primim var. Sorum şu, gerçek ana doğumum 1968 yılıdır. 1975 yılında ilkokula başladım. 1980’ de orta okula başladım. Akranlarım 1968 doğumlular ve bu günlerde emekli oluyor. Yaşımı büyütürsem erken emekli olur muyum?” diyor.

Aslında birçok okurumuzun merak ettiği konulardan biri de yaşını mahkeme kararıyla büyütenlerin emeklilik yaşının değişip değişmeyeceğidir.

Özellikle emeklilikte kademeli geçiş olarak bilinen sosyal güvenlik reformu ile 1999 yılında emeklilik şartlarının değiştirilerek yaş şartının da aranmasıyla birlikte birçok kişi mahkeme kararıyla yaşını büyüterek erken emeklilik arayışlarına girmişti.

Sosyal Güvenlik uygulamalarında bu durumda olanların erken emeklilik hakları zorlaştırılarak sigortalı olunan tarihteki yaşa bakılmaya başlanmıştır.

5510 sayılı Kanun gereğince uzun ve kısa vadeli sigortalar ile genel sağlık sigortasından yararlanmada sigortaların yararlanmaya başlamadan önceki yaş düzeltmeleri kabul edilmekte, sigortalılıkları başlatılanların sigortalılık başlangıç tarihinden sonra yaptıkları yaş düzeltmeleri ise dikkate alınmamaktadır.

Bu durumda yaş düzeltmelerine ilişkin mahkeme kararlarına istinaden tescil kütüklerinin tashihli yaşla ilgili bölümleri düzeltilecek ancak, uzun ve kısa vadeli sigortalar ile genel sağlık sigortasına tabi olunduktan sonra yapılan düzeltmelerde sigortalılık hak ve mükellefiyetinin düzeltilmeden önceki yaşa göre belirleneceği sigortalılara bildirilecektir.

Sonuç olarak ilk defa sigortalı olunan tarihteki yaş esas alınarak emeklilik yaşı belirlenmektedir. Sigortalı olduktan sonraki bir tarihte mahkeme kararıyla yaşın büyütülmesi halinde emeklilik yaşı değişmemektedir.

(Kaynak: Star Gazetesi | 01.08.2015)

GÜNDEM