BASINDAN YAZILAR
İşverenler, İlkyardımcınız Var Mı? / Sadettin Orhan - MuhasebeTR

İşverenler, İlkyardımcınız Var Mı? / Sadettin Orhan

 2002 yılından beri yürürlükte olan İlkyardım Yönetmeliği önceki gün yürürlükten kaldırıldı. Yerine yeni İlkyardım Yönetmeliği yayımlandı. Yeni yönetmelik, işverenler ve çalışanlar için yeni sorumluluklar getiriyor. Bunların başında ilkyardım personeli görevlendirme ve ilkyardım eğitimleri geliyor.
 
Hesaplama değişti
 
Eski yönetmelik, her yirmi personel için bir ilkyardım personeli görevlendirme zorunluluğu getiriyordu. Eğer işyeri ağır ve tehlikeli işler kapsamındaysa her on personel için bir görevlendirme yapılıyordu. Görevlendirilecek personelin ilgili merkezlerden Temel İlkyardım Eğitimi Sertifikası almış olması zorunluydu. Yeni yönetmelik ise üç kategorideki tehlike sınıfına göre kademeli bir zorunluluk getiriyor.
Buna göre;

• Az tehlikeli işyerinde 20 çalışana bir ilkyardımcı,

• Tehlikeli işyerinde 15 çalışana bir ilkyardımcı,

• Çok tehlikeli işyerinde ise 10 çalışana bir ilkyardımcı görevlendirilmesi gerekiyor.
İşyeri olarak hangi tehlike sınıfında yer aldığınızı Tehlike Sınıfları Tebliği ekindeki listeye bakarak öğrenebilirsiniz.
 
16 saat eğitim
 
İlkyardımcı olarak görevlendirilecek personelin, Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş eğitim merkezlerinde en az 16 saat ilkyardım eğitimi almaları gerekiyor. Bu eğitime katılabilmek için ilkokul mezunu olmak yeterli. Yönetmelik, işverenlere bu konuda hizmet alma imkânı tanımıyor. Yani ilkyardımcı personeli kendi bünyelerinde istihdam etmeleri gerekiyor. Yönetmelik 29 Temmuz itibariyle yürürlüğe girmiş durumda. Dolayısıyla bütün işverenlerin ve işyerlerinin yeni hükümlere uyum sağlaması gerekiyor.
 
Banka sandığı 4/a kapsamında
 
Soru: Sadettin Bey, bildiğimiz kadarıyla SSK’lı çalışmaya başladığımızda Bağ-Kur sigortası kendiliğinden duruyor. Peki aynı kural banka sandıkları kapsamında çalışmaya başladığımızda da duruyor mu? Yani banka sandığı ile Bağ-Kur çakışması varsa Bağ-Kur iptal olur mu? Mehmet A. H.

Cevap: Değerli okurum, 506 Sayılı Kanun’un geçici 20. maddesine göre faaliyet yürüten banka ve borsa sandıkları müstakil birer sosyal güvenlik kurumu sayılmaktadır.
Yasa gereği bu sandıkların ilerde SGK’ya devri öngörülmektedir. Devir tarihinden sonra sandık personelleri 4/a yani SSK’lı sayılacaklar. Fakat devir tarihine kadar haklarında kendi sandık mevzuatı uygulanacak. Hizmet çakışması durumunda ise 5510 Sayılı Kanun’un 53. maddesi değil, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesiyle Bu Kurumlar Arasında Diğer İşlemlere İlişkin Protokol uygulanacak. Buna göre banka sandığı ile Bağ-Kur hizmeti çakışıyorsa, önce başlayan sigortalılık statüsü geçerli sayılacaktır. Yani “SSK ile Bağ-Kur çakışırsa SSK (4/a) geçerli sayılır” kuralı banka sandığı personeli için geçerli değil.

(Kaynak: Bugün Gazetesi | 31.07.2015)

GÜNDEM